Leder av redaksjonsklubben i Aftenposten Frank Lynum (t.v.) og leder av redaksjonsklubben i VG Dennis Ravndal ønsker å beskytte kompetanse mot faktorer som geografi og alder. Foto: Bjørn Åge Mossin
Leder av redaksjonsklubben i Aftenposten Frank Lynum (t.v.) og leder av redaksjonsklubben i VG Dennis Ravndal ønsker å beskytte kompetanse mot faktorer som geografi og alder. Foto: Bjørn Åge Mossin

Vil til bunns i vrakingen av Gunnar Kagge

Schibsted-klubbledere foreslår å endre valgprosedyren, for å unngå at NJs landsstyre mister folk med viktig kompetanse.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Geografiske motiver og alder trumfet kompetanse da Aftenpostens Gunnar Kagge (54) ble vraket til Norsk Journalistlags landsstyre og erstattet av NRK Finnmarks Robin Mortensen (36). Resultatet er en uheldig ubalanse i landsstyret, som er NJs styrende organ i toårs-periodene mellom landsmøtene.

Gunnar Kagge, Aftenposten røk ut av NJs landsstyre på landsmøtet i mars. Foto: Kathrine Geard
Gunnar Kagge, Aftenposten røk ut av NJs landsstyre på landsmøtet i mars. Foto: Kathrine Geard

Dette er essensen i et innlegg på Journalisten.no torsdag, forfattet av NJ-klubblederne Dennis Ravndal i VG og Frank Lynum i Aftenposten. Medlemmene deres -  i landets to største avishus  - er ikke representert i NJs nye landsstyre.

NJs LANDSSTYRE 2015-17

Leder: Thomas Spence (54), Oslo
Nestleder: Hege Iren Frantzen (40), Oslo
Håkon Okkenhaug (47), Trønder-Avisa/Nord-Trøndelag
Britt-Ellen Negård (59), Glåmdalen/Hedmark
Anne Berit Larsen (51), NRK Sørlandet/Agder
Åsne Haugli (59), Dagens Næringsliv/Oslo
Toralf Sandåker (60), NJ Frilans
Henrikke Helland /44), TV 2/Bergen
Finn Våga (54), Stavanger Aftenblad/Rogaland
Sidsel Avlund (48), NRKJ-leder/Oslo
Stein Sneve (55), Avisa Nordland/Nordland
Katrine Strøm (40), Dagsavisen Fremtiden/Buskerud
Robin Mortensen (36), NRK FInnmark/Finnmark
Pål Hellesnes (39), Klassekampen/Oslo
Christer Pedersen (48), iTromsø/Troms

 

Benkeforslag

Vrakingen av den svært erfarne Schibsted-tillitsvalgte Gunnar Kagge, som kom inn på fast plass i landsstyret i 2013, skjedde som følge av et benkeforslag under de dramatiske valgene på NJs landsmøte 12. mars. VGs Marius Tetlie satt i det forrige landsstyret, men stilte ikke gjenvalg. Han ble ikke erstattet av noen annen fra VG.

Landsstyreveteranen Finn Våga (54) fra Stavanger Aftenblad/Schibsted fikk også et benkeforslag mot seg, men vant kampen om å beholde plassen.

“Nå må vi i Schibsted og Oslo gå i oss selv og finne ut hvorfor vi er så kontroversielle,” skriver Ravndal og Lynum.

De poengterer at Våga og Kagge er blant de aller fremste tillitsvalgte NJ og Schibsted har, med en helt unik kompetanse i NJ-sammenheng. Derfor er de opptatt av å finne de reelle årsakene til angrepene på de to veteranene.

I innlegget kommer Ravndal og Lynum med en utfordring til OJ: “Det var bare én av de to kandidatene fra Schibsted som kom fra Oslo, og Oslo-kandidaten ble vraket. Det bør OJ bekymre seg over, og søke å finne svaret på hvorfor det skjedde. Er det sånn at tillitsvalgte landet rundt irriterer seg over Schibsted og Oslo? Hva kan Schibsted og Oslo i så fall gjøre annerledes og bedre?”

Stort dilemma

Rolf Johansen er leder av Oslo Journalistklubb. Han er også nestleder i NRKJ og dermed konserntillitsvalgt på fulltid i NRK. Johansen gikk på talerstolen på landsmøtet og ga uttrykk for at han opplevde et klart dilemma i valget mellom Gunnar Kagge og Robin Mortensen, som er klubbleder i NRK Finnmark og leder av Finnmark Journalistlag.

Det endte med at jeg stemte for Gunnar

– Det var en veldig vanskelig situasjon for meg, fordi jeg representerer dem begge. Men det endte med at jeg stemte for Gunnar.

Johansen opplyser at OJ allerede har på agendaen en evaluering av det som skjedde under valgene på NJ-landsmøtet. Temaet står på dagsorden på et møte i OJs arbeidsutvalg torsdag kveld og på et styremøte i neste uke.

Som kjent opphevet landsmøtet i år den gamle ordningen med at OJ skulle ha en fast kvote på seks medlemmer av NJs landsstyre. Det endte altså med at OJ fikk inn fem representanter.

– Dette kom overraskende på oss. Det er naturlig at vi evaluerer landsmøtet, spesielt når OJ opplevde å miste en kandidat til landsstyret. Men jeg har ikke lyst til å si noe mer om dette før vi har diskutert saken internt, sier Johansen.

Ikke forrang

Lederen av Sogn og Fjordane Journalistlag, Geir Bjarte Hjetland (NRK Sogn og Fjordane), var blant dem som sterkt anbefalte Mortensen fra talerstolen på NJ-landsmøtet. Ravndal og Lynum er skuffet over at Hjetland ikke har gitt noen utfyllende begrunnelse for hvorfor han gjorde dette.

Etter landsmøtet uttalte Hjetland blant annet dette til Dagens Næringsliv:

“Det som skal bety noe er kompetanse, og jeg kan ikke se noen grunn til at Oslo skal ha forrang på plasser i et landsstyre, hvis mål er å kjempe for journalistikken både i Finnmark, Oslo og Schibsted.”

De to Schibsted-klubblederne skriver følgende om Hjetland:

 “Hadde Hjetland blitt spurt om dette, så hadde det blitt klart og tydelig at det var nettopp geografi som trumfet kompetanse da Aftenpostens mann røk ut av landsstyret.”

Valg mellom to goder

Hjetland sier til Journalisten at det er viktig at denne debatten blir reist. Men han er helt uenig i konklusjonene til Ravndal og Lynum.

Geir Bjarte Hjetland er leder av Sogn og Fjordane Journalistlag. Foto: Signe Fuglesteg Luksengard
Geir Bjarte Hjetland er leder av Sogn og Fjordane Journalistlag. Foto: Signe Fuglesteg Luksengard

– Det som skjedde under landsmøtet var faktisk et valg mellom to goder. At jeg støttet Robin må ikke oppfattes til forkleinelse for Gunnars store arbeidslivskompetanse, som ble trukket fram under valgene. Robin har bred endringskompetanse fra omstilling og nedbemanning i en viktig del av medie-Norge. Han har vært gjennom en utrolig tøff prosess med omlegging av NRK Finnmark. Som lokallagsleder har han vært svært aktiv, oppsøkende og tilstedeværende.

Det er en fare for at journali-stikken blir enda mer sentralisert

Hjetland sier at det også handler om geografi, den forstand at han ønsket å velge inn en landsstyrerepresentant som representerer de små lokalredaksionene.

– De er relativt sett under like stort press Schibsteds mediehus og andre riksdekkende redaksjoner. Det er en fare for at journalistikken blir enda mer sentralisert.

Hjetland understreker at alder ikke var noe avgjørende poeng for ham i valget mellom Kagge og Mortensen. Han la imidlertid vekt på at Mortensen, med sin samiske bakgrunn, vil sikre en større språklig bredde.

Hjetland poengterer også at han protesterte mot å vrake Finn Våga.

- Solid kompetanse

Lynum, som er klubbleder for Kagge, mener at vrakingen av veteranen vil være negativ for NJ.

– Gunnar ville ha bidratt med solid kompetanse blant annet når det gjelder arbeidslivs- og tariffpolitikk, og samspillet mellom fagforening, næringsliv og politikerne. I tillegg har han i kraft av å sitte i Schibsted ASA-styret i seks år skaffet seg unik innsikt i hvordan et internasjonalt mediekonsern tenker strategisk. Det er viktig kompetanse for å forstå framtiden, dynamikken i endringene vår bransje står midt oppe i og for at NJ skal kunne bidra konstruktivt i den utviklingen vi står foran. I tillegg ville Gunnar til at landsstyret hadde blitt mer representativt, som igjen ville ha økt legitimiteten til landsstyret.

– Hva mener du NJ bør gjøre for å hindre gjentakelser av at geografi og alder trumfer kompetanse?

– Landsstyret må være påpasselige med at hele NJ - alle deler av NJ - blir hørt i viktige saker framover. I forkant av neste landsmøte bør kanskje NJ se på måten valget gjennomføres på. Kanskje burde valgkomiteen presentere sin innstilling tidligere, og ikke samme dag som valget, sier Lynum.

Han mener at landsmøtet dermed kunne fått bedre tid og mulighet til å sette seg inn i hva den enkelte kandidaten står for og kan bidra med.

– Det tror jeg vil bidra til at nettopp kompetanse blir vektet høyt når delegatene skal bestemme seg for hvordan de vil stemme.

Det var et legitimt og demokratisk valg

Har forståelse

NJ-leder Thomas Spence sier at han har forståelse for at de to Schibsted-tillitsvalgte følger opp det som skjedde på NJs landsmøte.

– Det er generelt sett veldig viktig at NJ er så bredt sammensatt at vi representerer alle deler av vår medlemsstokk og alle deler av mediebransjen. Det er klart at det kom overraskende benkeforslag i år, som førte til at en meget kompetent kandidat som var innstilt til gjenvalg ikke kom inn i landsstyret. Det var et legitimt og demokratisk valg, og kandidaten som vant er godt kvalifisert. Men jeg har forståelse for vedkommendes at klubb, konsernlag og lokallag er opptatt av hvorfor.

– Kan det bli aktuelt å endre NJs valgssystem, slik Lynum foreslår?

– Dette er regulert i NJs vedtekter, og vi skal tenke oss godt om før vi eventuelt endrer dem. Men ingenting er hogget i stein. Hvis det kommer forslag om vedtektsendringer så skal vi absolutt debattere det. Det er neste landsmøte som i tilfelle må avgjøre dette. Vi kan også vurdere muligheten for endringer i prosedyrer innenfor dagens vedtekter. Én mulighet kan være at valgkomiteen legger fram en foreløpig innstilling tidligere enn den endelige, som skal presenteres på valgdagen.

 

Powered by Labrador CMS