Leder Sidsel Avlund i NRKJ. Foto: Kathrine Geard

Vikarer fikk NRK-ansettelse

Leder Sidsel Avlund i NRKs Journalistlag ser antydninger til nye takter fra NRK etter vikardommen.

Denne artikkelen er over ni år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

– Vi mener vi ser en endring fra NRK etter dommen. Men det er for tidlig å konkludere. 

Det sier leder Sidsel Avlund i NRKJ. Hun forteller at seks midlertidig ansatte på ulike steder i NRK fikk fast ansettelse i forrige uke.

Bemanning

Det skjer en drøy måned etter at en vikarjournalist vant fram mot NRK i en arbeidsrettssak. Retten tilkjente journalisten fast ansettelse. Fredag før påske ble det klart at NRK godtar dommen.

De ferske vikaransettelsene skjer også i et klima der NRK fortsetter med å slanke seg med 100 årsverk gjennom naturlig avgang og ansettelsesstopp.

– Det gjør bildet mer komplisert. Men vi mener NRK har for lav grunnbemanning i forhold til arbeidsoppgavene. Det kommer vi til å fortsette å si.

Midlertidigmøte

NRKJ-lederen er varsom med å knytte de ferske nyansatte opp mot dommen. Ansettelsene skjedde etter dialog mellom fagforeningen og arbeidsgiveren.

– Vi vet ikke hvor mye de kan knyttes til dommen, sier Avlund.

– Det kan se ut som NRK har tenkt seg om, sier advokat Knut Skaslien i NJ. Han førte saken i retten for journalisten som vant fram.

Tirsdag deltok NJ-advokaten på et møte i NRKJ-regi der et 30-talls klubbledere og midlertidigkontakter deltok. Møtet kom i stand for å gi en orientering om hva dommen betyr for andre i tilsvarende situasjon i mediehuset.

– Det var spørsmål om dommen og betydningen av den, sier Avlund.

Knapp tid

Hun sier dommen er tydelig på at NRK samlet innenfor områdene sport, nyheter og Østlandssendingen har for en for høy andel midlertidige.

– NRK må enten ansette flere eller kutte i arbeidsoppgaver.

Avlund vil ikke være konkret på om NRKJ håper på flere ansettelser i kjølvannet av dommen. NJ vil heller ikke tallfeste antallet midlertidigsaker hvor det jobbes med mål om ansettelse. Bare i nyhetsavdelingen er det flere titalls midlertidige som jobber.

– Du må huske at det bare er gått en uke etter påske, sier Skaslien.

– Hvis NRK reduserer arbeidsoppgavene er ikke behovet der lenger. Dommen er avsagt til en konkret sak med en konkret historie. Så er dommen prinsipiell om at praksis med å skifte ut vikarer (såkalt “lufting”, red.anm.) er ulovlig. Jeg håper det vil gi effekt, sier Avlund.

Vil unngå rettskonflikter

Personal- og juridisk direktør Olav Nyhus i NRK skriver i en epost at han ikke kan svare på om kringkasteren har endret praksis etter dommen. Han sier NRK generelt er opptatt av å opptre i samsvar med arbeidsmiljølovens regler, også når det gjelder bruk av midlertidige ansettelser:

– I NRKs virksomhet vil det naturligivis stadig være et behov for å ansette medarbeidere for en tidsavgrenset periode når en fast ansatt er sykemeldt, i permisjon eller av andre årsaker midlertidig ute av arbeid i sin stilling. Vi har i vår besluttet å foreta en ny gjennomgang av vår praksis og våre rutiner for slike midlertidige ansettelser. Målet er å unngå tilsvarende rettskonflikter fremtiden.

Powered by Labrador CMS