Partileder Arild Hermstad i MDG sier seg skuffet etter skriftlig svar fra justisminister Emilie Enger Mehl.

Skuffet etter innsynssvar fra justisministeren

Utfordret Emilie Enger Mehl (Sp) om politiinnsyn.

Publisert

«Politidirektoratet har i flere år mottatt kritikk over manglende behandling av innsynskrav i tråd med lovverket og utstrakt brudd på tidsfrister, blant annet fra Sivilombudet» påpekte stortingsrepresentant Sigrid Zurbuchen Heiberg (MDG) nylig i et skriftlig spørsmål til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Journalisten har i flere artikler de siste årene omtalt kritikk mot praksis og behandlingstid for innsynskrav til Politidirektoratet (POD).

Heiberg etterlyste svar på hva Mehl hadde gjort med saken:

«Hva har statsråden konkret gjort siden 2021 for å sikre at direktoratet følger offentleglova, hvorfor er det fortsatt en rekke brudd på loven i 2024 og hva vil ministeren nå gjøre for å sikre at politiet faktisk overholder offentleglova, dens tidsfrister og krav til innsyn?»

Forventer at situasjonen forbedres

Innsyn og åpenhet er svært viktig for regjeringen, innleder justisministeren i sitt skriftlige svar levert torsdag 20. juni.

Der anerkjenner hun at innsyn i forvaltningens dokumenter er en sentral forutsetning for åpen og opplyst debatt, og at kort saksbehandlingstid er viktig for allmennhetens tillit til forvaltningen.

Resten av svaret lyder i sin helhet:

«Representantens henvisning til 2024 synes å knytte seg til Sivilombudets kritikk etter undersøkelser av Politidirektoratets saksbehandlingstid for klagesaker etter offentleglova. Direktoratet opplyser nå at saksbehandlingstiden er redusert bl.a. ved midlertidig å nedprioritere andre saker. Jeg har således forventninger til at situasjonen på området forbedres i tiden frem over.»

– Vil ikke svare

MDG-leder Arild Hermstad sier seg ikke fornøyd med svaret fra Mehl.

Han understreker hvor viktig innsyn fra POD er for tillit til og oversikt over de som håndhever et maktmonopol.

– Det er skuffende at Mehl ikke vil svare på hva hun har gjort over tre år for å få bedret situasjonen og hva hun vil gjøre for å sikre at POD overholder offentleglova, uttaler Hermstad til Journalisten.

Han peker på at Mehl ikke nevner noen løsninger utover å si at POD nå nedprioriterer noen type innsyn for å prioritere opp klagesaker.

– Men det er ikke noe som tyder på at det vil løse utfordringene. Mehl burde heller hatt en tydelig dialog med ledelsen i direktoratet for å sikre at de tar dette på alvor.

Powered by Labrador CMS