Morgenbladet felt etter reportasje fra norsk fengsel i Nederland

Utvalget måtte gå noen ekstra runder på om Morgenbladet skulle felles for ikke å ha gitt samtidig imøtegåelse.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over seks år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Etter at Morgenbladet laget reportasje fra det nederlandske Norgerhaven fengsel hvor norske myndigheter leier soningsplass, reagerte Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) med å klage redaksjonen inn for PFU. 

KDI mener Morgenbladet i reportasjen brøt Vær Varsom-plakatens punkter 3.2., 4.4. og 4.14. Avisen slo opp på sin forside at «Fri fly i prestisjefengsel» med henvisningsteksten «Omfattende narkosmugling, hjemmebrenning og liberale betjenter. Det er virkeligheten i Norges prestisjefengsel i Nederland.»

LES OGSÅ: 

NRK brøt god presseskikk da de hevdet at Widerøe kansellerte 353 avganger på grunn av bemanningsproblemer

DN publiserte en pressemelding uten å angi kilde, nå er de felt for brudd på god presseskikk

Sekretariatet skrev i sin innstilling at redaksjonen hadde brutt de to sistnevnte punktene. 

Anne Weider Aasen gjorde klart at hun mente uttalelsern var veldig strenge og gjorde klart at i så fall måtte Morgenbladet ha slått opp at det har vært, fordi dette bekreftes. 

Punktene PFU drøftet 

3.2. Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder. Vær spesielt aktsom ved behandling av informasjon fra anonyme kilder, informasjon fra kilder som tilbyr eksklusivitet, og informasjon som er gitt fra kilder mot betaling.

4.4. Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet. Det er god presseskikk å oppgi kilden når opplysninger er hentet fra andre medier.

4.14. De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. Debatt, kritikk og nyhetsformidling må ikke hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt.

– Det er ikke utenkelig at det kan eksistere fri flyt også i dag, selv om ledelsen sier de har fått bukt med dette. 

Det hersket tvil om Morgenbladet hadde brutt punkt 4.14. om samtidig imøtegåelse. 

Stein Bjøntegård mente mange av påstandene som fremmes i reportasjen blir besvart, selv om det ikke skjer så presist. 

– Tittelen mener jeg er for bastant i forhold til innholdet i saken. Hadde de satt en sitatstrek foran, ville det reddet mye. 

Liv Ekeberg viste for eksempel tidlig i debatten til at det ikke er krav til like mye plass til begge siders syn i en sak. Hun mente også at departementet får svare og tilbakevise påstander i en undersak. Tittelen på forsiden mente Ekeberg gikk for langt. 

– Dette er et langt bredere bilde enn én-kildesak, sa hun.

Utvalgsleder Alf Bjarne Johnsens opplevelse av saken i Morgenbladet er at redaksjonen virker mer opptatt av å sette de anonyme påstandene i system i stedet for å være riktige. 

– De har sendt en journalist for å dokumentere forholdene i fengselet. Det vi sitter igjen med er en rekke anonyme påstander. Det virker som om de har skrevet reportasjen ferdig og så sendt dette til Kriminalomsorgsdirektoratet for å få svar på påstandene. 

Aasen konstanterte at vinkling ikke pleier å føre til brudd på 4.14. I såfall åpner det et nytt landskap. Men de burde tatt mer forbehold.

– Det er ikke dekning for tittel og ingress i teksten, konkluderte Johnsen. 

Flere av utvalgets medlemmer mente det ikke burde være brudd på 4.14., men kritikk. Utvalgslederen viste til at de var enige om brudd på 4.4. og at det derfor ville bli brudd også på 4.14. om Morgenbladet fikk kritikk på dette punktet. 

Det ble vist til at Morgenbladet mener det er feil at de bare bruker bare anonyme kilder og at fra medlemmene syntes det enighet om at de faktiske påstandene i artikkelen er besvart, og gitt mulighet til å besvare. 

Etter et par runder konkluderte utvalget med at Morgenbladet hadde brutt god presseskikk på punktet 4.4. og opptrådt kritikkverdig på punkt 4.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS