Foto: Kathrine Geard
Foto: Kathrine Geard

Uravstemning i TV 2 og Nettavisen

NJ-medlemmer må ta stilling til nulloppgjør og mer risikabel pensjonsordning.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Ledelsen i både TV 2 og Mediehuset Nettavisen har krevd overgang fra dyre, ytelsesbaserte pensjonsordninger til rimeligere, innskuddsbasert pensjon. Nå er årets tarifforhandlinger gjennomført i begge mediebedriftene. I Nettavisen har redaksjonsklubben akseptert kravet, mens kollegene i TV 2 sier blankt nei.

Klubb 2 har derimot sagt seg villig til et nulloppgjør i år, som følge av TV 2s dårlige økonomi.

– Å tukle med pensjonen vår er å be om krig. Det håper jeg ledelsen nå har skjønt. Men i dårlige tider tar vi ansvar ved å frasi oss lokalt lønnstillegg. Det er konsekvent, i forhold til at vi i gode år krever en rettmessig andel av overskuddene, sier leder av Klubb 2, Baard Zakariassen til Journalisten.

Uravstemning

NJ-medlemmene i de to bedriftene ble i dag informert om forhandlingsresultatet. Begge steder skal medlemmene nå si sin mening i en uravstemning, med svarfrist midnatt mandag.

Dette er et uvanlig skritt for Norsk Journalistlag, som ikke har tradisjon for å gjennomføre uravstemninger etter tariffoppgjør. NRKs Journalistlag har i noen få tilfeller latt medlemmene stemme over forhandlingsresultater, men det er mange år siden sist.

Det normale for lokale tariffoppgjør i mediebedriftene er at klubbene og bedriftsledelsen gjennomfører forhandlingene og godkjenner resultatet. TV 2 og Mediehuset Nettavisen er imidlertid skilt ut som egne tariffområder. Formelt sett er det derfor de sentrale partene, det vil si NJ og bedriftene, som har det siste ordet.

Landsstyret la føringer

Den krevende økonomiske situasjonen i TV 2 og Nettavisen har fått NJs landsstyre til å legge føringer for godkjenningsprosedyren etter årets tariffoppgjør i de to selskapene. Landstyret bestemte på forhånd at medlemmene skal få si sitt om forhandlingsresultatet. Deretter skal landsstyret ta formell stilling til oppgjørene, noe som skjer onsdag i neste uke.

Uravstemningene i TV 2 og Nettavisen skjer i form av en Questback-undersøkelse, som sendes til hvert enkelt NJ-medlem via epost torsdag morgen.

Hemmelighetskremmeri

Forhandlingene i Nettavisen ble avsluttet sist fredag, mens Klubb 2 og TV 2-ledelsen kom i mål tirsdag ettermiddag. Det praktiske opplegget rundt godkjenningen av oppgjørene i de to selskapene har medført en del hemmelighetskremmeri fra NJs og klubbenes side. Rådgiver Stein Larsen i NJ har ledet forhandlingene for medlemmene i både TV 2 og Nettavisen, i samarbeid med de lokale tillitsvalgte. Han ønsket ikke å uttale seg før dagens medlemsmøte i Klubb 2 var gjennomført.

– Vi ønsket å sikre at medlemmene blir informert av NJ først, og ikke får vite detaljer gjennom mediene. Det er viktige ting de skal ta stilling til, var budskapet fra Larsen.

– Vanskelig prosess

NJ/Klubb 2 krever altså ikke lokal lønnsøkning for sine 400 medlemmer i TV 2 i år. Derimot avviser Klubb 2 øvrige krav fra ledelsen, som overgang til innskuddsbasert pensjon, lønnsnedslag og bortfall av tariffestede goder i lokalavtalen.

– Dette har vært en tung og vanskelig prosess. Det er svært alvorlige ting TV 2 har stilt krav til oss om. Derfor må vi føle oss trygge på at vi har medlemmene med oss, og vi har lovt å involvere dem i prosessen. Det har vært tungt, men jeg føler meg trygg på at det er en ansvarlig innstilling vi har lagt fram for medlemmene, sier Zakariassen.

Ut fra reaksjonen på dagens informasjonsmøte har han tro på at et flertall av medlemmene er enige.

Billigere pensjon

Kun et lite antall av NJ-medlemmene i Mediehuset Nettavisen møtte opp på et informasjonsmøte om oppgjøret onsdag. NJ satser derfor på å fullføre informasjonen gjennom materialet som sendes ut i forbindelse med Questback-undersøkelsen torsdag.

Leder av redaksjonsklubben i Nettavisen, Sjur Kvamme, bekrefter at en ny pensjonsordning ligger inne som en viktig del av forhandlingsresultatet.

– I forkant av oppgjøret annonserte ledelsen at de ønsket å reforhandle dagens ytelsesbaserte pensjonsordning. Dette var et hovedfokus under forhandlingene, og en ny avtale om innskuddsbasert pensjon er et element i den pakken medlemmene nå må ta stilling til. Avtalen innebærer at Nettavisen lukker den gamle ordningen, ved at alle nyansatte går inn på innskuddsbasert pensjonsordning. Også dagens ansatte kan gå over, dersom de ønsker det, forteller Kvamme.

– Ligger det også lønnsnedslag i pakken?

– Det kan jeg ikke kommentere.

Powered by Labrador CMS