Dagens Næringsliv fører egen aksjeprotokoll

Se hvilke regler som gjelder for aksjehandel i finanspressen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

«Det er ikke adgang til å eie eller handle enkeltaksjer eller opsjoner på enkeltaksjer.»

Slik lyder hovedregelen om aksjeeierskap blant Dagens Næringslivs redaksjonelt ansatte.

Mulig å få unntak

Det er imidlertid flere unntak fra regelen. Blant annet er eierskap i egen arbeidsgiver, Norges Handels- og Sjøfartstidende (NHST), lov.

«Eventuelle aksjeinvesteringer skal skje gjennom kjøp av andeler i verdipapirfond. Aksjehandler gjort i andres navn er heller ikke tillatt,» heter det i det husinterne regelverket.

Sjefredaktøren kan imidlertid gi dispensasjon fra regelen. Men det gis normalt kun for eie av aksjer i familieselskaper som ikke driver med aksjehandel. Det gis også unntak dersom en journalist vil kjøpe én aksje for å få tilgang til generalforsamlingen i et selskap.

Alle handler må rapporteres til sjefredaktøren, og sjefredaktøren selv må rapportere til styrelederen. Alle handler skal føres i en egen protokoll som er tilgjengelig hos sjefredaktøren.

Dersom noen bryter reglene, vil det «bli behandlet som et alvorlig tillitsbrudd» overfor arbeidsgiveren.

Djuve hadde ikke anledning til å kommentere ytterligere på regelverket tirsdag. Sjefredaktøren selv stod oppført med 125 aksjer i NHST ved nyttår.

Aksjeforbud i E24

I de interne reglene for E24 heter det at redaksjonelt ansatte som hovedregel ikke skal kjøpe eller selge aksjer som er notert på Oslo Børs eller sidebørsen Oslo Axess under ansettelsesforholdet. Det opplyser fungerende sjefredaktør Ingrid Indseth.

Eierskap fra før ansettelse skal innberettes til ansvarlig redaktør. Eventuelle salg skal meldes til samme sted minst tre dager før salget.de ansatte å eie så lenge det innrapporteres til redaktøren.

Les også: Næringslivsjournalist i E24 eier 1 prosent av Norgesgruppen

Unntak fra kjøpsforbudet gjelder for Schibsted-aksjer, som E24 er en del av gjennom eieren VG. Men også salg av slike aksjer skal meldes tre dager før salget finner sted.

Utenlandske selskaper som ikke er nordiske er det ifølge reglene greit å eie aksjer i.

Rapporteringsplikt i Finansavisen

Redaktør Steinar Grini beskriver Finansavisens praktisering av redaksjonelle medarbeideres aksjeeierskap og handel med aksjer slik:

– Vi har rapporteringsplikt. Det er begrensning på at man ikke kan handle aksjer på en slik måte at man utnytter stillingen direkte eller indirekte, sier Grini.

Aksjefond er det i likhet med i DN ingen begrensninger på. Grini begrunner det med at muligheten til å påvirke er begrenset.

Journalisten har funnet flere journalister blant Finansavisen medarbeidere som eier aksjer, men verdien på disse er begrenset.

– Det er noen få, bekrefter Grini på spørsmål om journalister i Finansavisen eier aksjer, uten at han vil fortelle noe mer om omfanget.

Les flere saker basert på aksjonærregisteret.

Powered by Labrador CMS