Jon Wessel-Aas

Wessel-Aas inn i styret til Stiftelsen Tinius

 Håper å kunne bidra med noe mer enn en alminnelig mediebruker

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over sju år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Mangeårig medierettsadvokat Jon Wessel-Aas trer inn i Stiftelsen Tinius som varamedlem for John Rein. Wessel-Aas er fra før av også styremedlem i Dagbladets stiftelse.

– Denne rollen fortsetter. Det er avklart hos begge parter, sier advokaten til Journalisten. – Begge stiftelsene er helt uavhengige av styrene til de respektive medieselskapene.

Stiftelsen Tinius’ formål

Stiftelsen er eier av de fire stemmeberettigede A-aksjene i Blommenholm Industrier AS. Stiftelsen skal forvalte disse aksjene og stiftelsens øvrige formue etter følgende retningslinjer: 

* Schibstedkonsernet skal drives etter de redaksjonelle og forretningsmessige hovedlinjer som ble lagt til grunn ved opprettelsen av konsernet og deretter har vært retningsgivende.

* Schibstedkonsernet skal drives på en måte som sikrer frie og uavhengige redaksjoner i konsernets aviser og øvrige datterselskaper med redaksjonell virksomhet.

* Schibstedkonsernets utgivelser skal tilstrebe kvalitet og troverdighet. De skal forsvare verdier som trosfrihet, toleranse, menneskerettigheter og demokratiske prinsipper.

* Stiftelsen skal arbeide for en langsiktig, sunn økonomisk utvikling av Schibstedkonsernet.

* Stiftelsen skal også ved behov arbeide for å påvirke de rammebetingelser som er vesentlige for å sikre frie og uavhengige redaksjoner.

Wessel-Aas er til daglig partner i advokatfirmaet Bing Hodneland. Han var gjennom 12 år advokat i NRK. Som advokat i det private representerer han mange medier i rettslige tvister. Særlig knyttet til det publisistiske, og da på tvers av eierskapskonstellasjonene. Uten at det har bydd på problemer så langt.

Han forteller at selv om det ikke er snakk om noe særlig inntektsgivende, er det spennende å få være med i de to stiftelsene. Særlig fordi begge har som hovedformål å sørge for å bevare og støtte opp om den uavhengige redaksjonelle virksomheten. Og med vetorett når ansvarlig redaktør skal ansettes.

– Stiftelsen Tinius har styremøte i dag, det blir mitt første. Jeg vil lytte til hvordan resten av styret tenker og så sette meg inn i dette. Jobben vår er å forvalte grunnkapitalen og eierposisjonen til stiftelsen til beste for stiftelsens grunnformål; å bevare fri og uavhengig redaksjonell virksomhet.

Det nyvalgte varamedlemmet viser til at stiftelsen byr på mulighet til å bidra med tanker inn i konsernene knyttet til den frie og uavhengige journalistikken gjennom eierskapet. Og å ivareta ønsket Tinius Nagell-Erichsen hadde da han opprettet stiftelsen.

– Og så håper jeg at jeg med min bakgrunn kan bidra med litt annet eksternt perspektiv enn bare som alminnelig mediebruker, sier Wessel-Aas.

Powered by Labrador CMS