Ansatte i alle Amedia-bedrifter må i mai stemme på hvem som skal representere dem. Arkivfoto Journalisten

Valgstrid blant Amedia-ansatte

Kamp mellom fagforbundene om hvem som skal få representasjon i konsernstyret.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ni år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Denne uken var tillitsvalgte i Amedia samlet på Lillestrøm til landskonferanse, som avholdes annethvert år. Der samles representanter for de organiserte gjennom de fem fagforbundene Norsk Journalistlag (NJ), Fellesforbundet, Handel og Kontor, Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og Parat. På konferansen gjøres det blant annet valg av konserntillitsvalgte og ansattrepresentanter til konsernstyret.

På årets møte ble det bråk rundt hvilke forbund som skal få posisjonene som representerer de ansatte i konsernet. Journalistlaget og Handel og Kontor hadde på forhånd inngått et valgsamarbeid som styrket deres representasjon.

Det førte først til at Eva Stenbro fra Journalistlaget ble gjenvalgt som den ene av to konserntillitsvalgte. Fellesforbundets Marianne Østlie fikk ikke fornyet tillit. Hun er erstattet av Mona Wahl fra Handel og Kontor.

Styrerepresentanter

Det er under valget til styrerepresentanter at det ble bråk. Landsmøteflertallet stemte fram en liste som alliansepartnerne NJ og H&K hadde lagt fram. Der er Stein Sneve på topp etterfulgt av Britt-Ellen Negård fra NJ. Bodil Werner fra H&K er på tredjeplass. Alle tre med faste styreplasser.

Det innebærer at Fellesforbundet mister sin faste representasjon i konsernstyret.

Dette aksepterer imidlertid ikke Fellesforbundet, som organiserer grafikere, trykkeri- og pakkeriansatte. De har derfor fremmet en alternativ liste bestående av representanter fra FF, NTF og Parat. Dersom denne listen skulle vinne frem vil ikke journalistene bli representert i det hele tatt i konsernstyret.

Ettersom det er fremmet en alternativ liste til den landskonferansen vedtok, må nå de drøyt 2.500 ansatte i drøyt 80 Amedia-bedrifter stemme i et urnevalg i begynnelsen av mai.

– Det som har skjedd er at vi ikke har blitt enig om en liste på landskonferansen. Det har ikke skjedd før, men nå har det skjedd. Og det må vi bare forholde oss til. Med mindre det skjer at noen trekker en liste har vi to lister å velge mellom i mai, sier Eva Stenbro, som representerer alle de ansatte samlet som konserntillitsvalgt.

Det har skjedd massive endringer i Amedia siden forrige lands-konferanse for to år siden

De to listene består av åtte navn hver, fordi de også rommer vararepresentanter for de fast møtende. De fire øverste plassene på listene går dessuten inn i konsernutvalget sammen med de to konserntillitsvalgte.

Stenbro er ikke kjent med at en lignende situasjonen har oppstått de siste 10-15 årene.

NJ søkte makt

Det var i valgkomitéen at alliansepartnerne NJ og H&K fremmet sin liste. Men da som et mindretall i valgkomiteen ettersom alle fem fagforbund her var representert med en hver. Lars Døvle Larssen representerte Journalistlaget i komitéen.

– NJ valgte å inngå et valgteknisk samarbeid med Handel og Kontor. Det ble en votering på landskonferansen hvor NJ og Handel og Kontor samlet flertall, sier Larssen.

Han legger ikke skjul på at NJ mener de har rett på å legge krav på to representanter i konsernstyret, ikke én som tidligere:

Lars Døvle Larssen representerte
NJ i valgkomiteen. Foto: Kathrine
Geard

– Det har skjedd massive endringer i Amedia siden forrige landskonferanse for to år siden. Stikkordene er inntektssvikt, nedbemanning, sanering av trykkeristruktur også videre. Det har gjort noe med styrkeforholdene mellom fagforbundene, sier Larssen.

Avgjørelsen ut i bedriftene

Klubbleder i Pakkeriklubben ved Amedias trykkeri på Lillestrøm, og representant Anne Rønningsbakk for de organiserte i Fellesforbundet i Amedia, kommenterer valgbråket slik i en SMS til Journalisten:

– Det tallmessige flertallet på landskonferansen var ikke villig til å tilgodese helheten i organisasjonen ved valgene. De tillitsvalgte i Fellesforbundet, Norsk Transportarbeiderforbund og Parat Media har derfor benyttet oss av muligheten vi har til å stille ny liste og dermed flytte avgjørelsen ut i bedriftene. Vi mener da at vi har muligheten til å bli representert i de fora der avgjørelser tas.

Valget av ansattrepresentasjon skjer i henhold til aksjeloven og den såkalte representasjonsforskriften. Direktør Stig Finslo i Amedia sier til Journalisten at de forholder seg til gjeldene lov- og regelverk i den som situasjonen som har oppstått.

En kompliserende faktor i bildet er at noen navn går igjen på begge listene. Men det er ikke mulig ifølge regelverket. Valgstyret har derfor bedt fagforeningene om innspill på hvordan de skal løse denne delen.

Powered by Labrador CMS