Skjermdump fra E24.no.

E24 kan ha rappet fem av seks saker

Journalisten har bedt redaktørforeningens generalsekretær vurdere seks sitatsaker fra samme lørdag.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Redaktør Amund Djuve i Dagens Næringsliv beskyldte på Nordiske Mediedager nettavisene E24 og Kampanje for å snylte på avisas journalistikk. Kritikken har utløst hissig debatt og begynnende ettertanke.

Journalisten ba generalsekretær Nils Øy i Norsk Redaktørforening vurdere seks nyhetssaker fra E24 lørdag 24. januar i år. Alle var eksponert på nettavisas forside og hentet fra DN samme dag. E24s klipp på lørdager har lenge irritert ansatte og ledelse i DN ekstra sterkt.

Her er artiklene Øy har vurdert

Øy understreker i sitt svar til Journalisten at han ikke er opptatt av å «fordele skyld og uskyld i ting som er bak oss». Han er mer interessert i en diskusjon om hvordan mediene vil og bør håndtere opphavsrett og god forretningsskikk. Øy mener det dreier seg om å respektere innsats og investeringer hos opphavsmediet, ønsket om mangfold i mediene, samtidig som sitatretten ivaretas.

Her følger vurderingen fra redaktørforeningens generalsekretær:

Ligner terningkast

«Alle eksemplene skriver seg fra en og samme dag, den 24. januar 2009. Jeg kjenner ikke til om mønsteret er det samme hver dag hele uken og hele tiden. Utspillet fra redaktør Amund Djuve i Dagens Næringsliv kan jo tyde på det, og i så fall er det jo et spørsmål om ikke disse eksemplene på mange måter ligner det spørsmål som sto i sentrum under Terningkastsaken.

Med dette tar jeg ikke standpunkt til om Djuve har rett i sine påstander i forhold til de to utpekte nettaviser og heller ikke om de på sin side er utsatt for det samme fra dn.no sin side.

Ikke nytt verk

Men – de seks sakene som Journalisten har tatt fram, har alle det i seg at de i det alt vesentlige er basert kun på de artiklene i Dagens Næringsliv som de siterer fra. Dette gjelder alle sakene, med et mulig unntak for sak nr. 5 om shoppingbutikkene som rømmer fra Bogstadveien. Her kan det være at E24 har brukt også en annen kilde, idet det framkommer en opplysning eller to som jeg ikke fant i Dagens Næringsliv.

Da er i alle fall én viktig forutsetning for at det skal dreie seg om lovlige sitater, nemlig at sitatene brukes i et nytt verk, ikke til stede. Det E24 har gjort i disse seks sakene er altså dels å referere, dels å bruke direkte sitat fra DN-artiklene – uten at de er tilført noe annet.

Krediterer

E24 skal ha kreditt for at de krediterer sine kolleger i DN rimelig bra: I tre av artiklene er det tre til fire krediteringer, mens det i tre andre er en til to krediteringer. Eller skal vi heller si en til halvannen, for i to av artiklene nøyde E24 seg bare med «skriver avisen» i den andre krediteringen, ikke avisens navn.

Mønsteret i krediteringene tyder på at E24 er forholdsvis lojale til opphavet, ved at Dagens Næringsliv krediteres i første, andre eller tredje avsnitt i meldingene. Bare i én av artiklene kommer dog krediteringen i første avsnitt.

Gjennomgående er det muntlige utsagn fra navngitte kilder som Dagens Næringsliv har snakket med, som blir brukt som rene direkte sitater i E24-artiklene – og oftest er det nettopp i tilknytning til bruken av disse at det igjen skjer en kreditering nede i artikkelen. I alt ni utsagn eller replikker er gjengitt som sitater i de seks artiklene og i tillegg forekommer det fire andre avsnitt som er direkte eller svært nær avskrift fra originalen.

Over kanten

Konklusjonen er at kanskje alle seks sakene kan havne på den gale siden av loven, men med et visst forbehold for to av sakene (Poppe-saken og Shopping-saken).

Jeg er imidlertid ikke så opptatt av å fordele skyld og uskyld i ting som er bak oss, men jeg synes at debatten om klipp og lim-journalistikken bør brukes til diskusjon om det er slik vi vil ha det. Eller om vi vil ha mer respekt for dem som investerer og arbeider grundig med sine saker, slik at de i større grad både får kreditt og betalt for innsats og investeringer. Og slik at vi får mer mangfold og mer ulikheter i mediene, og dermed gjør medieverdenen mer spennende for brukerne våre.

(Lenker og mellomtitler er Journalistens)

Powered by Labrador CMS