SUJO-leder Per Christian Magnus mener nytt masteremne passer for alle som vil utforske hvordan KI kan brukes til gravejournalistikk på en ansvarlig måte.

SUJO oppretter masteremne i kunstig intelligens

Retter seg mot journalister og redaksjonsledere i full jobb.

Publisert

Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) og Universitetet i Bergen varsler at de fra våren 2024 starter opp et nytt utdanningstilbud om bruk av kunstig intelligens (KI) i undersøkende journalistikk.

Fra våren 2024 skal journalister og redaksjonsledere i full jobb kunne søke seg til et samlingbasert masteremne for å øke innsikten i hvordan KI kan brukes til gravejournalistikk.

– Masteremnet har fått navnet «Teknologi, kunstig intelligens og gravejournalistikk». Det passer for alle som ønsker å utforske bruken av kunstig intelligens i journalistikk av undersøkende karakter på en ansvarlig måte. Emnet gir 10 studiepoeng, og er så vidt vi vet det aller første tilbudet på dette nivået i Norge, sier senterleder Per Christian Magnus i SUJO i en pressemelding.

I tillegg til å se på muligheter og begrensninger ved KI-bruk i gravejournalistikken skal deltakerne se nærmere på etiske sider ved bruk, muligheter for verifisering, juridiske rammer og kunstig intelligens i en større samfunnsrolle. 

– De fleste redaksjoner er engasjert i hvilke verktøy som kan bidra til effektivisering av arbeidet som journalist. Samtidig vet alle at dette er risikofylt, usikkert og vanskelig å se rekkevidden av. Med dette emnet er målet å sette den enkelte i bedre stand til å vurdere helheten, sier Magnus.

Fritt Ord deler ut to stipend øremerket for filmarbeidere som lager dokumentarer, mens redaksjoner som deltar i pressens stipendordning STUP kan søke vanlig stipend innen 1. oktober.

Masteremnet starter i begynnelsen av februar.

Powered by Labrador CMS