Fagdommerne Tron Sundet (fra venstre), leder Jakob Wahl og Liv Gjølstad erklærte en meddommer fra arbeidsgiversiden inhabil. Foto: Glenn Slydal Johansen

Arbeidsrettssaken mellom Norsk Journalistlag og NRK/Spekter utsatt etter at dommer ble erklært inhabil

Retten oppdaget at dommer hadde en rolle i forhandlinger som er sentrale for rettssaken.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fem år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Tirsdag klokken 9 skulle andre dag av arbeidsrettssaken mellom NRKs arbeidsgiverorganisasjon Spekter og Norsk Journalistlag (NJ) startet.

Les sak fra første rettsdag: – Har man en utdannelse som er mer enn fem år gammel, så er det ut

Tirsdag ble rettssaken utsatt til slutten av august fordi de tre fagdommerne erklærte meddommer Kim Nordlie inhabil.

Det var under første rettsdag at Arbeidsrettens leder Jakob Wahl oppdaget at Nordlie spilte en rolle i forhandlinger på 1990-tallet om hovedavtalen som er sentral for rettssaken.

Arbeidsretten består av tre juridiske fagdommere, samt fire meddommere fra arbeidslivet: to fra hver av arbeidstager- og arbeidsgiverorganisasjonene.

Rettssaken er for øvrig allerede utsatt fordi Wahl selv ble erklært inhabil av Spekter, noe Arbeidsretten kom til at han ikke var.

Spekters advokat Tarjei Thorkildsen og Journalistlagets advokat Knut Skaslien i hektisk møtevirksomhet med dommerne tirsdag. Foto: Glenn Slydal Johansen

Spilte rolle i forhandlinger

Det er Kim Nordlie, som er oppnevnt av Spekter, som tirsdag ble erklærte inhabil. Det skjedde etter hektisk møtevirksomhet blant dommerne, i delegasjonene fra de to partene, og mellom advokatene og dommerne tirsdag morgen.

– For å si det litt uhøytidelig, så ringte det noen bjeller i mitt bakhode på bakgrunn av anførslene fra advokat Tarjei Thorkildsen om etablering av hovedavtalen mellom NJ og Spekter og med videre link til hovedavtalen mellom LO og NHO, fortalte Wahl retten tirsdag morgen da han redegjorde for hva som foregikk.

Thorkildsen er NRK og Spekters advokat i Arbeidsretten.

Wahl sa at retten har en selvstendig plikt til å opplyse saken. Etter rettsdag mandag gikk han gjennom gamle dokumenter. På bakgrunn av det slo han tirsdag fast at Nordlie hadde vært tilstede under forhandlingene om hovedavtalen som ble etablert på 1990-tallet.

Arbeidsrettssaken handler blant annet om at NJ mener oppsigelser av journalisten Rajan Chelliah og grafikeren Simona Halle er ugyldig.

Arbeidslivsjuss

Juridisk handler saken om det var riktig av NRK å begrense utvalgskretsen av de personene som stod i fare for å bli sagt opp kun til Østlandssendingen, og ikke også Marienlyst, slik Journalistlaget mener.

For å svare på dette spørsmålet må Arbeidsretten som Journalisten skrev mandag ta stilling til om det er en åpning i hovedavtalens paragraf 36 mellom Spekter og NJ for nettopp å bruke denne kretsen. Denne avtalen bygger i stor grad på avtalen mellom LO og NHO.

Det ble med mye venting i påvente av en avgjørelse i spørsmålet om en dommer er inhabil. Her NRKJs partsrepresentant Richard Aune. Foto: Glenn Slydal Johansen

Spekter/NRK og NJ er dypt uenig om tolkningen av paragrafen. Derfor står også hva bestemmelsen opprinnelig var ment for sentralt i rettssalen.

Etter et par timers møtevirksomhet konkluderte de tre fagdommerne med å erklære Nordlie inhabil.

– Selv om de aktuelle forhandlingene ligger tilbake i tid, foreligger på saksøkers presisering særlige omstendigheter som tilsier at dommer Nordlie bør vike sete, leste Wahl fra avgjørelsen.

Arbeidsretten mener Nordlies part i gamle hovedavtaleforhandlinger er vesentlig fordi han som dommer var i ferd med å ta stilling til saken.

Rettens omdømme

Journalistlaget fikk dermed støtte for sitt syn. Advokat Knut Skaslien sa at hans motpart har lagt opp til bevisføring rundt hva som skjedde ved etableringen av hovedavtalen der NJ selv ikke var part den gang på 1990-tallet.

– Sett med våre øyne er det svært problematisk at man da sitter med en dommer som like gjerne kunne vært vitne i saken. Han kan ta med seg en egen oppfatning av faktum uten at det er gjort gjenstand for kontradiksjon i åpen rett, sa Skaslien.

Han sa at det dessuten kan så tvil om Arbeidsrettens omdømme dersom Nordlie får fortsette.

– For oss er det prinsipielt problematisk og egnet til å så tvil om Arbeidsrettens alminnelige troverdighet og uavhengighet dersom Arbeidsretten tillater en praksis der dommere som gjør tjeneste i den enkelte sak har så tett tilknytning til det bevistema som blir helt sentralt i saken.

Ikke nødvendigvis inhabil

Motparten advokat Thorkildsen sa at det var nytt for ham at Nordlie hadde en rolle i de aktuelle forhandlingene, og at han ikke nødvendigvis var enig i at dommeren selv kunne vært vitne.

– Det er dumt at vi får denne situasjonen nå, men slik er det. Her står vi, sa Thorkildsen.

Han sa at han tirsdag morgen har forsøkt å oppklare Nordlies rolle med andre involverte i forhandlingene, noe som så langt ikke har lyktes.

– Jeg har ingen sterk oppfatning. Retten skal settes på riktig vis. Men jeg mener vi ikke har nok kunnskap til å si at Kim Nordlie vil være inhabil til å delta i saken, konkluderte advokaten.

Utsatt til august

Arbeidsgiversiden foreslo at saken kunne fortsette uten Nordlie, men det ble avvist av Wahl. Spekters advokat foreslo også å gå videre med Arbeidsrettens tre fagdommere som en voldgiftsdomstol.

Det sa imidlertid NJs advokat Knut Skaslien nei til. Dermed er saken omberammet med ny oppstart 22. august.

Powered by Labrador CMS