Trine Skei Grande tok plass på første rad da Medietilsynet la frem sin melding tirsdag. Foto: Andrea Gjestvang

Å svekke NRK vil ikke gjøre andre medier mer konkurransedyktige, konkluderer Medietilsynet

Tirsdag la de fram rapporten om NRKs bidrag til mediemangfoldet for kulturminister Trine Skei Grande. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over seks år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

– Dette har vært omfattende og spennende arbeid. Vi håper rapporten gir Kulturdepartementet  innsikt i det videre arbeidet, sa direktør i Medietilsynet Mari Velsand da hun presenterte rapporten «NRKs bidrag til mediemangfoldet» tirsdag. 

Medietilsynet har på oppdrag fra Kulturdepartementet laget rapporten om hvordan NRK bidrar til mediemangfoldet. 

 

Direktør i Medietilsynet Mari Velsand presenterer hovudfunnene i rapporten. Foto: Andrea Gjestvang


NRK bidrar positivt til mediemangfoldet i Norge, konkluderer tilsynets rapport. De kommersielle medienes utfordringer løses ikke ved å svekke NRK, mener de. 

– Å svekke NRK som allmennkringkaster vil ikke gjøre de kommersielle mediene mer konkurransedyktige, sa Velsand. 

Kulturminister Trine Skei Grande pekte på at NRK har et ekstra stort ansvar som allmennkrongkaster. 

– Hva er allmennkringkasternes rolle i en ny, digital tid? Hvilke krav må stilles dem kontra til andre? Det skal vi se på mer framover. Vi skal sørge for at vi har en mediepolitikk som bygger på fagkunnskap og ikke på synsing, sa hun. 

Samtidig pekte hun på at det trengs mer stabilitet og forutsigbarhet i mediepolitikken.

– Vi må ha en armlengdes avstand mellom medier og politikk. Det burde vært lenger avstander mellom politiske avgjørelser og mediestøtten for en bedre stabilitet, sa hun. 

Da det ble åpnet for spørsmål etter presentasjonen, kom Einar Hålien i Schibsted med skarp kritikk av rapporten. 

– Maken til ensidig fremstilling her det lenge siden jeg har sett, sa han.
 

Einar Hålien i Schibsted med krass kritikk av Medietilsynets NRK-melding. Foto: Andrea Gjestvang


Hålien kritiserte særlig at Medietilsynet ikke har tatt med hvordan NRK.no har fått flere lesere samtidig som at avisene har innført betalingsløsninger på nett. Til dette svarte Velsand: 

– Her vil jeg være nøye med å si at vi definitivt ser utfordringene som de kommersielle mediene står ovenfor, men vi mener ikke løsningen på dette er å svekke NRK. 

De viktigste konklusjonene i rapporten er: 

  • NRK bidrar positivt til mediemangfoldet gjennom å oppfylle sitt allmennkringkastingsoppdrag
  • NRKs bidrag til mediemangfoldet tydeliggjøres særlig gjennom distriktsvirksomheten (regionale nyheter)
  • NRKs nyhets- og aktualitetstilbud på nett påvirker det samlede tilbudet til publikum positivt
  • NRKs tilstedeværelse på nett ser ikke ut til å medføre vesentlige konkurransebegrensninger i markedene som er analysert
  • Det kan ikke påvises noen sammenheng mellom bruk av NRKs tilbud på nett og betalingsvilje for digitale nyheter
  • Det er større likheter innholdsmessig mellom de nasjonale «populærmediene» enn mellom NRK og disse aktørene
  • NRK fungerer som en fellesarena når det gjelder mediebruk
  • NRKs samarbeid med kommersielle aktører er i positiv utvikling
  • De kommersielle medieaktørene er fortsatt i en krevende transformasjonsfase – lokale og regionale medier er særlig utsatt.
  • Årsaken synes ikke å være konkurransen fra NRK. Å svekke NRK som offentlig finansiert allmennkringkaster vil ikke gjøre de kommersielle mediene mer konkurransedyktige, og kan heller svekke enn styrke et samlet mediemangfold

Tilsynet ble bedt om å vurdere:

– Hvordan NRKs tilbud, sammenlignet med tilbudet til andre aktører, bidrar til innholds– og bruksmangfold.

– I hvilken utstrekning NRK gjennom samarbeid med andre aktører bidrar til mediemangfoldet.

– Hvordan NRKs innhold, særlig digitalt, påvirker tilbudet til aktører som lever av egne inntekter, og om tilbudet til publikum derigjennom svekkes

Thor Gjermund Eriksen, kringkastingssjef i NRK. Foto: Andrea Gjestvang

Tilsynet har samlet inn datamateriale og gjort spørreundersøkelser i befolkningen og blant redaktører, og analysert dette. De har også intervjuet redaktører i nasjonale, regionale og lokale medier. 

I analysene har de samarbeidet med forskningsgrupper knyttet til mediemangfold, mediebruk og publikumsstudier ved Universitetet i Bergen og Menon Economics. 

Den opprinnelige fristen for ferdigstillelse av Medietilsynets rapport var 1. mars, men fristen ble utvidet til 9. april. 

Powered by Labrador CMS