Frilanser Toralf Sandåker er en av to landsstyremedlemmer som har krevd en redegjørelse om Pressens hus. Foto: Martin Huseby Jensen

Toppledelsen i Journalistlaget må svare på kritiske spørsmål fra Toralf Sandåker og Henrikke Helland om Pressens hus

BERGEN (Journalisten:) – Jeg har flere oppfølgingsspørsmål, sier Toralf Sandåker om skriftlig redegjørelse fra NJs toppledelse.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over seks år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

I fjor sommer vedtok et splittet landsstyre i Norsk Journalistlag (NJ) med 9 mot 6 stemmer å starte et arbeid for mulig deltakelse i Pressens hus.

Prosjektet er en samlokalisering av medieorganisasjoner som Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening, Fagpressen og Mediebedriftenes Landsforening (MBL).

18. januar i år undertegnet NJ en intensjonsavtale om å gå inn i Pressens hus.

Fagforeningen er imidlertid på flyttefot fra Torggata til Brugata 19 denne måneden. Leieavtalen i Brugata strekker seg fem år fram i tid.

Kritiske røster

Pressens hus er betent i NJ. Det kom ikke minst til uttrykk da tidligere NJ-leder Thomas Spence og hans nå avgåtte kolleger fra forrige landsmøteperiodes arbeidsutvalg, Finn Våga og Stein Sneve, i februar kritiserte at deres arvtagere fortsetter å jobbe med prosjektet. De spurte blant annet hvorfor det nye arbeidsutvalget i NJ har bevilget 100.000 kroner til et forprosjekt om Pressens hus.

Den nye ledelsen forsvarer bevilgningen med at det var nødvendig, og at NJ ikke har forpliktet seg på å bruke ytterligere penger på samlokaliseringsprosjektet.

Klubbleder Jens Kihl i Klassekampen kritiserte under debatten i ferbuar at NJ som fagorganisasjon skal gå inn i prosjektet.

Og splittelsen går helt inn i dagens politiske ledelse i NJ. Mens leder Hege Iren Frantzen er for, er nestleder Dag Idar Tryggestad motstander.

Debatten har ført til at landsstyremedlemmene Toralf Sandåker (frilans) og Henrikke Helland (TV 2) har krevd en redegjørelse om saken under denne ukens landsstyremøte i Bergen.

Helland ønsker blant annet mer informasjon om at Spence, Våga og Sneve skrev at tidligere tariffansvarlig Stein Larsen sluttet som følge av at NJ har fortsatt å arbeide med Pressens hus.

– Det vil være hensiktsmessig at politisk ledelse redegjør for informasjonen i saken både hva gjelde Stein Larsens avgang og summen som er satt av til forprosjektet Pressens hus, skriver Helland om hva hun ønsker av informasjon.

Les også: Vil ikke offentliggjøre Stein Larsens oppsigelsesbrev 

Kritisk til pengebruk

Toralf Sandåker reiser flere spørsmål rundt bevilgningen på 100.000 kroner og foreslår samtidig at NJ gir seg selv god tid til slik at saken kan diskuteres på kommende landsmøter, hvor første anledning er neste år.

– Dette berører et stort antall av NJs medlemmer. Jeg foreslår at det legges opp til en prinsippdebatt i hele organisasjonen om dette, skriver Sandåker.

Dagens politiske ledelse i NJ redegjør skriftlig overfor landsstyret at de mener arbeidsutvalgets (AU) vedtak ligger innenfor de fullmakter AU har, og at de er en forlengelse av vedtaket fra i fjor sommer.

Til Journalisten sier Toralf Sandåker at han har fått henvendelser om saken fra medlemmer. Og han gir selv uttrykk for tvil om saken.

– Jeg reagerer på at vi har flesket ut 100.000 kroner på et forprosjekt som vi ikke kan gjøre noe med på fem år. Det er jeg kritisk til, sier Sandåker til Journalisten.

Han viser til at landsstyrets vedtak om å inngå leiekontrakt i Brugata kom etter vedtaket om å arbeide videre med Pressens hus.

– Jeg mener at det da oppstod en ny situasjon. Jeg vil høre mer enn hva de har skrevet, også muntlig, om de ikke mener at det da var en ny situasjon og at de burde gått tilbake til landsstyret da.

– Hva syns du om den skriftlige redegjørelsen?

– Den er grei den. Men jeg har nok noen oppfølgingsspørsmål.

– Hvilke da?

– Det vil jeg først henvende meg til landsstyret om.

Åpenhet

NJs leder Hege Iren Frantzen sier at alle landsstyremedlemmer står fritt til å be om at saker tas opp og redegjøres for. 

– Vi viser til beslutningene som er fattet og mener at arbeidsutvalget har handlet innenfor de fullmakter som de har, samt at dette var måten vi kunne og skulle gjøre det på.

Hun sier at det blir opptil landsstyret å eventuelt si om det var noen ting de ikke var opplyst om.

– Er du forberedt på å bli grillet om saken?

– Jeg er alltid forberedt på å svare på spørsmål om alle beslutninger og vedtak som jeg er med på. Vi må gjøre de vurderinger vi skal og følge de retningslinjene vi skal. Vi har vært helt åpne om dette og har heller ikke holdt noen dokumenter skjult. Så forplikter også landsstyremedlemmene seg til å gjøre seg kjent med alle dokumenter de skal ha og hva det innebærer å sitte i landsstyret og hvilke konsekvenser det har.

Toralf Sandåker mener også arbeidsutvalget har handlet innenfor de fullmakter som de har. Derfor mener han vedtaket om intensjonsavtalen er gyldig.

– Det jeg snakker om er det politiske i at dette er medlemmenes penger. Det er derfor jeg foreslår at dette blir en sak i neste landsmøteperiode slik at vi kan få medlemmenes syn på en eventuell samlokalisering, sier Sandåker.

Powered by Labrador CMS