Landsstyret strammet inn kontrollen med Journalistlagets pengebruk på Pressens Hus

BERGEN (Journalisten:) Vedtok at arbeidsutvalget i Norsk Journalistlag (NJ) må be om eksplisitt godkjenning hvis det skal bruke mer enn de 155.000 kronene som allerede er bevilget til forprosjektet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over seks år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

I forrige uke skrev Journalisten at landsstyremedlemmene Toralf Sandåker (frilanser) og Henrikke Helland (TV 2) krevde en redegjørelse om Pressens Hus.

Kravet kom i kjølvannet av debatten som blant annet tidligere NJ-leder Thomas Spence reiste i februar (se faktaboks lenger ned i saken), der han og de to tidligere NJ-toppene Stein Sneve og Finn Våga hevdet at NJ har brukt 100.000 kroner på et forprosjekt til Pressens Hus.

I februar inngikk også NJ intensjonsavtale om å tre inn i Pressens Hus.

I landsstyremøtet fredag ble det presisert at fagforeningen har brukt 155.000 kroner på forprosjektet. NJ har nemlig gått inn med 5.000 kroner for hver av de 31 fast ansatte.

Arbeidsutvalget har fullmakt til å bruke inntil 200.000 kroner på formål som de selv ønsker uten å be om godkjenning fra landsstyret.

Betent

Saken skaper splid i NJ, noe landsstyrets votering i fjor sommer med 9 mot 6 som stemte for å jobbe videre med prosjektet viser. Splittelsen går helt til topps i organisasjonen der leder Hege Iren Frantzen er tilhenger, mens nestleder Dag Idar Tryggestad er motstander.

– Denne saken er virkelig betent, det er det ingen tvil om. Jeg har selvsagt fått min trøkk fordi det blir stilt spørsmål om håndtering, standpunkt i saken og pengebruken. Men det håndterer jeg fint, sa han under debatten.

Under innledningen for landsstyret, forsvarte nestlederen hvorfor han som medlem av arbeidsutvalg (AU) har gått inn for å bevilge penger til forprosjektet.

– Det er en naturlig konsekvens av vedtaket fra i juni ifjor. Hvis landsstyret i fjor ikke forstod at det å gå inn i et forprosjekt om Pressens Hus ville medføre kostnader, er det viktig at det kommer fram i dag.

Nestlederen understreket at det ikke er tatt stilling til endelig deltakelse fra NJs side i samlokaliseringsprosjektet.

– I de foreløpige skissene er NJ i en egen etasje som kan tas ut av prosjektet om vi sier nei.

Fakta om NJs behandling av Pressens Hus

• Det er en gammel idé å samle medieorganisasjonene under samme tak, men det er ingen som har klart å realisere den hittil.

• I 2005 var det Mediebedriftenes Landsforening (MBL) som skrinla et prosjekt om Pressens Hus fordi arbeidsgiverforeningen ikke ville dele hus med fagforeningen NJ.

• I 2016 ble det blåst nytt liv i planene for et Pressens Hus. Siden den gang har MBL, Landslaget for lokalaviser (LLA), Norsk Presseforbund (NP), Norsk Redaktørforening (NR) og Fagpressen arbeidet for en samlokalisering. De ønsker at Norsk Journalistlag skal bli en del av arbeidet.

• I mars 2016 vedtok NJs landsstyret (LS) at det skulle ta en vurdering av eventuell deltakelse i prosjektet Journalistikkens Hus senere.

• I mai 2016 behandlet landsstyret spørsmålet på ny, denne gang bak lukkede dører. LS vedtok å ikke slutte seg til prosjektet.

• I juni 2017 tok LS stilling til en invitasjon fra NP og NR om å slutte seg til Pressens Hus. Med 9 mot 6 stemmer stemte LS for å takke ja til et forprosjekt om Pressens Hus. Samtidig ble det enstemmig vedtatt en fullmakt til arbeidsutvalget (AU) om å utforme kriterier for å delta i prosjektet ut fra debatten i landsstyret, samtidig som prosessen med å finne nye lokaler med formål om å leie billigere enn i dag skulle fortsette.

• I august 2017 vedtok landsstyret flytting av sekretariatet fra Torggata 5 til Brugata 19 der leiekontrakten er på minst 5 år.

• I februar 2018 hevdet NJ-leder Thomas Spence og tidligere AU-medlemmer Finn Våga og Stein Sneve at tariffansvarlig Stein Larsen valgte å gå av med pensjon som følge av at arbeidet med Pressens Hus. Dette har verken Larsen eller NJ bekreftet. De tre tidligere NJ-toppene reiste også en rekke spørsmål knyttet til hvorfor arbeidet med Pressens Hus fortsatte, samt hvorfor det er bevilget 100.000 kroner til et forprosjekt.

• Landsstyret vedtok i mars 2018 at eventuelle nye forpliktelser om bruk av ressurser på Pressens Hus må fremmes for landsstyret.

Mener medlemmene må få si sitt

Toralf Sandåker tok ordet umiddelbart i debatten, og sa at han mente det oppstod en ny situasjon da landsstyret i august vedtok flytting av sekretariatet til Brugata. Han fremmet forslag om at NJ ikke skal forplikte seg på flere kostnader til prosjektet så lenge fagforeningen er bundet til Brugata, og at spørsmålet bør legges fram for NJs medlemmer.

– Jeg mener dette er et spørsmål som medlemmene bør få si noe om, sa Sandåker, som senere fikk svar fra Tryggestad om at en endelig beslutning om samlokaliseringen trolig må tas før neste landsmøte neste år.

Verken Sandåker eller andre fremmet kritikk om at AU har gått ut over sine fullmakter.

– Vi har diskutert saken og konkludert med at dette er en politisk sak, og ikke noe som har med vedtekter å gjøre. De disponeringer som er gjort så langt er innenfor de fullmakter som arbeidsutvalget har, konkluderte kontrollkomitéens leder Lars Løkkebø.

Pål Hellesnes (Klassekampen) - som er medlem både av landsstyret og arbeidsutvalget - er også motstander av Pressens Hus, men sa at han ikke føler ansvar for at noen ikke var klar over at forprosjektet ville koste penger.

Sandåker ble møtt med kritiske spørsmål om hvorfor han ikke forventet kostnader og hvorfor det var ny informasjon at NJ var på flyttefot. Sonja Nordanger (Aller) viste blant annet til at arbeidet med ny lokalisering av sekretaritatet også ble diskutert på junimøtet. Hun viste også til en e-post fra NJs leder fra september der det ble orientert om kostnaden på 5.000 kroner per ansatt.

Rolf Johansen (NRK) løftet blikket, og sa at det viktige for han er at organisasjonen gjør de undersøkelser som er nødvendige for å ha nok kunnskap til den endelige beslutningen.

– Om 10 til 12 år står kanskje Pressens Hus der som en suksess eller fiasko. Da stiller noen kanskje spørsmål om hvorfor NJ er med eller ikke med. Da må vi ha hatt en god behandling som kan gi svar på det, sa Johansen.

Frykter det blir vanskelig å snu

Dennis Ravndal fra VG som også er motstander av samlokalisering med MBL, ga støtte til Sandåker ut fra økonomiske argumenter.

– Vi kan ikke velge en dyrere løsning enn Brugata. Faen, vi skal spare penger, folkens. Vi gikk inn i denne landsstyreperioden med det som mål for øyet. Det må vi faen meg holde oss til, sa Ravndal.

– Det kan jo hende at en avtale om Pressens Hus vil være billigere, da. For meg handler dette om det prinsipielle. Jeg har store motforestillinger mot at vi skal dele hus med motparten, svarte Stein Akre fra TV 2, og sa at han også ønsker at spørsmålet skal forankres i medlemsmassen.

Britt-Ellen Negård (Glåmdalen) som også sitter i AU spurte hvordan de andre potensielle partnerne i samlokaliseringsprosjektet skal ta NJ på alvor om fagforeningen skulle gi sitt svar uten å undersøke tilstrekkelig.

– Hvis mine etterkommere spør meg om ti år, så vil jeg vite hva jeg svarte på før jeg sier ja eller nei, sa Negård.

Christer Pedersen fra iTromsø advarte om at en konsekvensanalyse, som han kalte forprosjektet, kan male organisasjonen inn i et hjørne.

– Vi kan bli så forpliktet moralsk og økonomisk at vi ikke kan snu. Jeg stemte mot Pressens Hus både i 2016 og i fjor sommer fordi jeg mener det er feil å gå inn i samme lokaler som MBL. Vi kan se tegn til at vi beveger oss for langt den veien til at vi kan snu, sa Pedersen.

Bruk av vederlagsmidler avvist

NJs leder Hege Iren Frantzen sa at hun har problemer med Sandåkers forslag fordi det var for uklart hva det innebærer. Hun mener at fullmaktene til AU er tydelig når det gjelder slike saker, og hun ba om mer informasjon om hva forslaget hans innebærer, noe også Tryggestad senere gjorde.

– Når saken kommer tilbake til landsstyret, må vi ha faktabasert informasjon. Vi skal alle bære konsekvensene av beslutningen vi tar. Uansett så kommer noen til å mene at det var feil. Det er smart at landsstyret har mest mulig informasjon, og vi har ikke sagt ja eller nei, men at vi vil vite mer før vi tar en beslutning, sa Frantzen.

Sandåker forsvarte seg med at han får spørsmål fra medlemmer om pengebruken og at han mener spørsmålet er så prinsipielt at medlemmene må få uttale seg. Rolf Johansen fremmet et mildere kompromissforslag, som Sandåker trakk sitt forslag til fordel for.

Tryggestad sa at han kan leve med et vedtak om å komme tilbake til landsstyret dersom samlokaliseringsprosjektet trenger mer penger.

Et forslag fra Robin Mortensen (NRK) om å bruke vederlagspenger på forprosjektet, ble umiddelbart avvist av blant annet sekretariatsleder Torbjørn Brenna og kontrollkomitéens leder.

Sistnevnte beroliget også landsstyret om at spørsmålet om å inngå leieavtale i Pressens Hus ikke kan tas av arbeidsutvalget.

– AU har ingen fullmakt til å inngå en leieavtale. Det ligger langt utover de økonomiske fullmakter som AU har, sa Løkkebø.

Dette er vedtaket landsstyret gjorde:

«Arbeidsutvalget forplikter seg ikke til nye kostnader i forbindelse med Pressens Hus så lenge vi er bundet av kontrakten i Brugata. Eventuelle nye forpliktelser om bruk av ressurser skal fremmes for landsstyret.»

Les også:  

Toppledelsen i Journalistlaget må svare på kritiske spørsmål fra Toralf Sandåker og Henrikke Helland om Pressens hus

Kommentar: Prinsippløs og farlig omkamp om «Pressens Hus»

Kommentar: Det foreligger ingen fordelingsnøkkel for kostnadene til «Pressens Hus»

Vil ikke offentliggjøre Stein Larsens oppsigelsesbrev

For ordens skyld: Rolf Johansen er styremedlem i Journalisten.

Powered by Labrador CMS