Sekretariatsleder Torbjørn Brenna i Norsk Journalistlag. Arkivfoto: Martin Huseby Jensen

NJ med underskudd på 380.000 kroner i fjor

Resultatmessig bedring skyldes i stor grad forskyvning av kostnader til 2018. Medlemsfallet fortsetter.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over seks år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Norsk Journalistlag (NJ) fikk et samlet underskudd på 377.000 kroner i fjor, noe som ifølge sakspapirene til landsstyret er 3,6 millioner kroner bedre enn budsjettert.

Samlet hadde NJ driftsinntekter på 48,7 millioner kroner i 2017 og driftskostnader på 50,5 millioner kroner. Driftsunderskuddet endte på 1,8 millioner kroner, men finansinntekter på 1,4 millioner knyttet til aksjesalg bedret bunnlinjen til 377.000 kroner.

– Regnskapet er vesentlig bedre enn budsjettert. Vi er ikke i mål med å nå et balansert budsjett, men vi jobber mot det målet, sier NJs sekretariatsleder Torbjørn Brenna til Journalisten to dager før landsstyret samles i Bergen til årets første landsstyremøte.

Selv om inntektene var drøyt 300.000 høyere enn budsjettert er det særlig forsinkelser med nytt medlemssystem og ny nettside som forklares som årsaken til lavere kostnader enn ventet i fjor.

Landsstyret uttrykte bekymring over arbeidet med nytt medlemssystem på forrige landsstyremøte før jul, og denne saken kommer opp som en egen orientering under møtet som arrangeres i Bergen i slutten av uka.

– Innsparingene er ikke reelle innsparinger, men forskyvninger. Men arbeidene går innenfor budsjett.

Les også: – Det har vært mer krevende å innføre nytt medlemssystem enn vi trodde

Henter 1,5 millioner fra streikefondet

Resultatforbedringen skyldes heller ikke bedre medlemsutvikling. Den er verre enn fagforeningen forventet da budsjettet ble lagt. NJ hadde 6.009 fullt betalende medlemmer ved utgangen av året, noe som er 241 færre medlemmer enn budsjettert. Kontingentinntektene var på 43,2 millioner kroner i fjor, 170.000 mindre enn budsjett og 1,8 millioner kroner lavere enn i 2016.

– Jeg er glad for at vi har truffet bra på nivået på kontingentinntektene, så er jeg ikke så glad for at kontingentinntektene går ned.

Også lønnskostnader er lavere enn budsjettert. Det er også organisasjonsbygging og faglig arbeid rundt om i organisasjonen.

– Vi klarer ikke å bruke opp de pengene. Det har å gjøre med kapasiteten til de der ute som skal gjennomføre tingene. De finner ikke tiden til det.

– Det gjør kanskje ikke noe for dere som sitter sentralt at det blir litt penger til overs her?

– Jo, det er det siste vi vil spare på. Det er det vi vil skjerme mest.

Driftsinntektene er på samme nivå som 2013 i nominelle verdier, som vil si at 2013-tallet ikke er prisjustert.

Streikefondet, det såkalte konfliktfondet, fikk et overskudd på 2,9 millioner kroner i fjor. I tråd med tidligere praksis overfører NJ deler av dette overskuddet til ordinær drift. 1,4 millioner kroner beholdes i fondet i tråd med prisstigningen i samfunnet, mens 1,5 millioner kroner altså overføres til drift.

– Vi opprettholder realverdien på konfliktfondet og overfører resten til NJs egenkapital/drift. Vi mener det er den sunne måten å gjøre det på.

Journalisten nær egenkapitalsmål

Journalisten, som er en egen avdeling i NJ, hadde et overskudd på 484.000 kroner i fjor, noe som er 447.000 kroner høyere enn budsjettert. Høyere annonseinntekter begrunnes som hovedårsaken til resultatforbedringen.

Resultatet bidro til at Journalisten hadde en egenkapital på knapt 920.000 ved årsskiftet, noe som er nær landsstyrets vedtatte mål om at Journalistens balanse skal ha 1 million i egenkapital innen utgangen av 2020.

Bruker mer av vederlagspengene

Vederlagsfondet har et overskudd på 2,7 millioner kroner i fjor, noe som er like mye bedre enn forventet. Tidligere har NJ finansiert 0,9 årsverk med vederlagsmidler, men fra 2017 er dette økt til 1,6 årsverk. Dette finansierer blant annet medierettsstillingen i fagforeningen.

Vederlagspengene er fellesmidler som skal komme alle journalister til gode, uavhengig av om de er organisert i NJ eller ikke. Det kravet mener Brenna NJ oppfyller.

– Vi jobber med svært mange ting som kommer alle innenfor bransjen til gode. De vurderingene vi har gjort her har jeg ingen problemer med å stå for.

– Kan det bli aktuelt å bruke enda mer av vederlagsmidlene til NJs drift?

– Nei, det tror jeg ikke.

NJ har imidlertid satt i gang et arbeid for hvordan de kan klare å bruke opp pengene slik at fondet ikke øker i verdi. Sekretariatslederen avviser at dette arbeidet handler om å finne måter å overføre penger til NJ på.

– Det arbeidet handler om å finne aktiviteter som er rettet mot dette segmentet. Vi har en kritisk vurdering på bruken av disse pengene.

Powered by Labrador CMS