PFU. Foto: Kathrine Geard

Vukicevic med hinderløype i PFU

Mener Dagbladet har brutt sju punkter i Vær Varsom-plakaten.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Den såkalte Vukicevic-saken gikk runden i norske medier på tampen av fjoråret. Mistanken om at idrettstrener Petar Vukicevic hadde drevet undersøkelser om bruk av doping førte til at han ble fristilt fra trenerjobbene sine i friidrettsforbundet og Sportsklubben Vidar. Norges Idrettsforbund og Antidoping Norge har seinere henlagt saken, fordi foreldelsesfristen var ute.

Vukicevic har via sin advokat Vidar Strømme klaget Dagbladet inn for Pressens Faglige Utvalg. Dagbladet publiserte i november 2012 en rekke artikler om treneren i forbindelse med uttalelser og påstander om at han skal ha forhørt seg om forbudte stoffer.

Journalisten streamer

Journalisten.no overfører PFUs behandling av klagen fra Vukicevic fra kl. 09.30 torsdag. Vi overfører også en klagesak fra Canal Digital Kabel mot TV 2 og en klage fra presseforbundets Per Edgar Kokkvold mot Teknisk Ukeblad.

Slik Vukicevic ser det har Dagbladet brutt følgende punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP) gjennom dekningen av “Epostsaken”/”Vukicevic-saken”:

• 2.3: Journalistisk integritet

• 3.2: Kildekritikk

• 3.7: Gjengivelse av uttalelser

• 3.10: Skjult opptak

• 4.1: Saklighet og omtanke

• 4.2: Skille fakta fra kommentarer

• 4.5: Forhåndsdom

– Enkildejournalistikk

Etter Vukicevics mening er Dagbladets dekning preget av enkildejournalistikk, ved at omtalen kun er basert på beskyldninger fra klagers ekskone: “En kilde som dessuten har åpenbart og iøynefallende skademotiv. I tillegg til å bygge på en kilde i Petar Vukicevics disfavør, har også Dagbladet unnlatt å informere om holdepunkter for at epostene var manipulerte – holdepunkter som Dagbladet selv fant fram til, men underslo overfor sine lesere”.

Vukicevic reagerer også sterkt på et videoopptak som ble publisert 23. november. Klager oppfatter dette som et skjult opptak, i strid med VVP-punkt 3.10.

Dobbeltrolle?

Videre påpeker Vukicevic at Dagbladets kommentator, Esten O. Sæther, som var sentral i dekningen av epostsaken, i mange år har vært tilknyttet Norsk Idrettsforbund gjennom jobben som Norges landslagssjef i Futsal. Slik klageren ser det har kommentatoren en dobbeltrolle som er i strid med Vær Varsom-plakatens punkt 2.3.

I sitt tilsvar skriver Dagbladet at dekningen av saken har vært bred. Avisa opplyser å ha basert publiseringene på både åpne og skjulte kilder. Etter Dagbladets mening har innholdet i epostene allmennhetens interesse. De henviser til sin samfunnsrolle for å underbygge argumentet om at saken både kunne og skulle omtales.

Påmontert mikrofon

Dagbladet kan ikke se at publiseringene i saken bryter med saklighets- og omtankekravet. Ifølge avisa innebærer heller ikke opptaket og publiseringen av videointervjuet med Vukicevic et skjult opptak og brudd på VVP-punkt 3.10. I tilsvaret heter det at kameraet som ble brukt til i intervjusituasjonen hadde påmontert mikrofon.

Dagbladet avviser at kommentator Sæther har en dobbeltrolle. Avisa skriver videre: “At Sæther skal være inhabil fordi han har bakgrunn fra en idrett uten dopingproblemer, faller på sin egen urimelighet”, heter det i tilsvaret.

Plakatsensur?

Klagen fra Canal Digital Kabel (CDK) mot TV 2 har sin bakgrunn i den pågående striden mellom de to partene om brukerbetaling for tv-kanalens sendinger. 31. oktober i fjor tilspisset det seg da enkelte seere oppdaget en informasjonsplakat over TV 2 Nyhetskanalens sendinger. Plakaten bekjentgjorde at CDK hadde gitt et nytt tilbud til TV 2.

Nyhetskanalen og TV2.no vinklet på at CDK hadde sensurert TV 2. I klagen viser CDK til at “hendelsen skyldes et uheldig sammenfall av forskjellige samvirkende tekniske hendelser, som CDK vanskelig kunne ha forutsett”.

Selskapet mener TV 2 i sin dekning av hendelsen brøt VVP-punktene 3.2 om kontroll av opplysninger og 4.14 om imøtegåelsesrett. TV 2 avviser klagen og anfører at det påklagede nyhetsinnslaget ble laget på samme måte som andre innslag.

Teknisk reklame

Den siste PFU-klagen vi overfører torsdag handler om påstått tekstreklame i en utgave av Teknisk Ukeblad i november i fjor. NP-generalsekretær Per Edgar Kokkvold har benyttet sin initiativrett og argumenterer med at kommersielle sider i bladet “er i høyeste grad tekstlike, med titler, ingresser, mellomtitler og faktabokser”.

Videre mener Kokkvold at “typografien i brødteksten på disse sidene er identiske med de redaksjonelle, og skrifttypene i titlene skiller seg ikke – eller nesten ikke – fra skrifttypene på de redaksjonelle sidene”.

TU anfører at sidene klart og tydelig er merket “Annonse”, med en følgetekst som understreker at dette er kommersielt og laget uavhengig av redaksjonen.

Følg behandlingen av sakene på Journalisten.no fra cirka kl. 09.30 torsdag. 

Powered by Labrador CMS