Ulrik Imtiaz Rolfsen. Foto: Erlend Berge

Ulrik Imtiaz Rolfsen tapte i lagmannsretten

Retten forkastet Rolfsens anke, mener vilkårene for kildevern er oppfylt.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Borgarting lagmannsrett har forkastet Ulrik Imtiaz Rolfsens anke på Oslo tingretts avgjørelse om at Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) skal få se filmopptakene som ble beslaglagt i filmskaperens hjem i forrige måned. Det bekrefter Rolfsens advokat Kim Gerdts overfor Journalisten.

– Anken er forkastet. Det er en kort og tynn begrunnelse. De har gått rett på unntaksbestemmelsen i straffeprosesslovens paragraf 125, tredje ledd. De har kommet til at vilkåret for kildevernet er oppfylt, sier Gerdts til Journalisten.

Les også: Sterke reaksjoner på PSTs beslag hos Ulrik Imtiaz Rolfsen

Ikke beskyttelse

Advokaten mener avgjørelsen bygger på gammel praksis fra Høysterett, og ikke ny internasjonal rett. Derfor har advokaten allerede anket avgjørelsen inn for landets høyeste domstol.

Gerdts har samtidig begjært såkalt oppsettende virkning, som betyr at PST ikke får se materialet før en rettskraftig dom foreligger.

Ifølge kjennelsen har lagmannsretten gjennomgått det meste av det beslaglagte materialet. Retten skriver at mindre sekvenser viser noen uidentifiserte personer, og at materialet derfor vil kunne avsløre slike ikke-identifiserte kilder.

– Lagmannsretten antar at det vil kunne være forhold i materialet som vil kunne gi PST verdifull informasjon, skriver retten om deler av opptakene.

– Retten er under betydelig tvil kommet til at det er grunnlag for å gjøre unntak fra kildevernet i denne saken, konkluderer kjennelsen.

Stadfester tingretten

I slutten av juni konkluderte Oslo tingrett med at PST skal få se opptakene de forseglede beslagene. Retten konkluderte med at kildevernbeskyttelse ikke kommer til anvendelse ettersom retten mener det er snakk om kjente kilder. Det er denne avgjørelsen lagmannsretten nå stadfester.

– Det er etablert ut over enhver rimelig tvil, at det ikke også er andre kilder enn de som er kjent for PST, og som også til dels er identifisert i medieoppslag, het det i avgjørelsen.

Redaktørstøtte

Redaktørforeningen gikk i begynnelsen i juli ut med støtte til Rolfsen. I et prosess-skriv argumenterer foreningen sterkt for at PSTs beslag av Rolfsens upubliserte materiale må oppheves.

– PSTs razzia og beslag utfordrer helt sentrale prinsipper i et åpent demokrati, hvor fri journalistikk, redaktøransvar og kildevern er uløselig knyttet sammen. Nå sier PST at man ville opptrådt på samme måte overfor en hvilken som helst nyhetsredaksjon som det man har gjort overfor Rolfsen. I så fall ser vi et skremmende taktskifte hos politiet. Dersom dette blir godkjent, vil det kunne føre til at mange potensielle kilder lar være å ta kontakt med norske medier, eller lar være å komme frem med viktige opplysninger av allmenn interesse. Det er i så fall meget alvorlig, sa generalsekretær Arne Jensen.

Les mer om Rolfsen-saken

Powered by Labrador CMS