Medlemmer i Norsk Redaktørforening har svart på medlemsundersøkelse. Her ledere fra NRK, VG, Aftenposten, TV 2 og Dagbladet i redaktørdebatt under Skup 2023.

Redaktørundersøkelsen 2023

Undersøkelse: Nå tjener redaktørene i snitt over millionen

Mannlige redaktører har økt lønnen mer enn kvinnelige kolleger, viser medlemsundersøkelse.

Publisert

Norsk Redaktørforening samler medlemmene sine til høstmøte i Oslo onsdag 1. og torsdag 2. november, og legger i den forbindelse fram funn fra den nyeste medlemsundersøkelsen.

Blant funnene er:

  • I snitt oppgir medlemmene i undersøkelsen nå å ha en lønn på 1,07 millioner kroner i året, om alle verdier regnes med. Medianen ligger på 980.000 kroner.
  • Sett opp mot resultatene fra undersøkelsen i 2021 har lønnen til menn økt mer enn lønnen til kvinner.
  • 57 prosent er svært eller ganske fornøyde med sine lønns- og arbeidsvilkår, omtrent samme nivå som i 2021.
  • 17 prosent oppgir å ha opplevd problematiske forsøk på påvirkning fra eiere en eller flere ganger, mens mer enn hver tredje oppgir å ha opplevd det samme fra annonsører.
  • 4 av 10 har opplevd trusler, trakassering eller vold mot redaksjonen de siste tre årene. 2 av 10 har anmeldt.

Undersøkelsen er utført på nett i løpet av siste halvdel av oktober, og basert på totalt 234 besvarelser.

Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på pluss/minus 2,1-4,8 prosentpoeng for hovedfrekvensene, opplyser Respons analyse i rapporten.

Når man «trimmer snittet» på lønningene for verdier i øverste og nederste 5 prosent, for å ta bort ekstreme datapunkt og gi et riktigere bilde av snitt, blir snitt-lønnen 1,02 millioner, opplyser analysebyrået.

Powered by Labrador CMS