Jahn-Arne Olsen. Foto: Kathrine Geard
Jahn-Arne Olsen. Foto: Kathrine Geard

Mindre til medlemsgoder i NJ

Journalistlagets inntekter fra papir- og digitalkopiering i fare.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Det blir mindre penger til kollektive formål som Institutt for Journalistikk, reisestipender og journalistkonferanser i årene framover. NJs landsstyre ble onsdag orientert om en halvering i vederlagsinntektene fra papirkopiering i staten, fra 2,2 millioner kroner i 2008 til 1,1 millioner i 2009.

Vederlagene kommer via opphavsrettsorganisasjonen Kopinor, som også krever inn og fordeler vederlag fra kommuner, skoler og næringsliv for bruk av trykt, redaksjonelt stoff.

Samtidig trues NJ-medlemmenes individuelle vederlag for kopiering av digitalt pressestoff.

Fra papir til nett

NJ fikk 9,1 millioner kroner i vederlag fra Kopinor i 2008. Kopiering i statsadministrasjonen har vært den største inntektskilden, med nesten 24 prosent av papirvederlaget. Årsaken til fallet skyldes at staten har gått vekk fra papirkopier av pressestoff til fordel for digitale presseklipp.

Kopinor klarerer ikke digitale presseklipp på vegne av NJ, det gjøres av Mediebedriftenes Klareringstjeneste. Til forskjell fra papirkopivederlag, som forvaltes kollektivt av NJ, blir vederlag for digital kopiering fordelt individuelt til den enkelte rettighetshaver. Økt digital kopiering vil derfor ikke kompensere for fallet i NJs vederlagsinntekter.

Totalt 11,1 millioner

NJ har i år budsjettert med totale inntekter på 11,1 millioner kroner fra papirkopiering og kabelvederlag fra Norwaco (for fjernsynsssendinger over kabel). Det budsjetterte underskuddet er på 1,9 millioner kroner, blant annet som følge av at landsstyret i fjor høst vedtok å dele ut 50 ekstra reisestipend á 20.000 kroner i 2009. Dette vedtaket koster NJ en million kroner inneværende år.

– De ekstra reisestipendene gjelder kun for i år. Med et tap på 1,1 millioner kroner fra papirkopiering i staten, vil årets underskudd komme opp i tre millioner kroner. Samme driftsnivå, uten de ekstra stipendene, vil medføre årlige underskudd på rundt to millioner kroner, sier NJs generalsekretær, Jahn-Arne Olsen til journalisten.no, etter at han orienterte NJs landsstyre.

Tror det blir varig

Ved årsskiftet lød NJs vederlagsfond ved på 14 millioner kroner. Olsen tror fallet i vederlag fra papirkopiering blir varig, men at det er tilstrekkelig med midler i fondet til å sikre NJ en langsiktig og myk tilpasning.

«Men over tid er det nødvendig å redusere aktiviteten som finansieres over vederlagsbudsjettet - med mindre inntektene kompenseres gjennom vekst på andre områder, noe som ikke er veldig sannsynlig», skriver Olsen i sitt saksframlegg. Han råder landsstyret til å avklare hvordan NJ skal møte inntektsfallet.

Medlemmene til gode

Kopi- og kabelvederlagene skal ifølge kravene fra myndighetene komme medlemmene kollektivt til gode. NJ bruker i hovedsak vederlagsmidlene til IJ (2,8 millioner kroner i år), konferanser, journalistfaglig virksomhet i lokallagene og reisestipender/reisestøtte.

Situasjonen kompliseres ved at et av de største digitale klippbyråene, Meltwater News, nå bestrider at de elektroniske kopiene de leverer til sine kunder utløser vederlag til Klareringstjenesten. Tvisten kommer opp for retten i løpet av våren.

– Alle eller ingen

Meltwater mener at klarering enten må gjelde alle eller ingen aktører, og viser blant annet til at Google ikke betaler i dag.

– Gjennom vederlag fra digital kopiering har vi hittil hentet inn det tapte fra den svinnende papirkopieringen. Inntektene fra digitalkopieringen fordeles individuelt til opphavspersonene i de enkelte mediebedriftene, i tråd med intensjonen i åndsverksloven. Dette innebærer at NJ som organisasjon ikke får tilbake de kollektive Kopinor-midlene vi mister, sa Olsen i sin redegjørelse.

Han frykter at en dom i Metwaters favør vil innebære at NJ også mister inntekter fra digitalkopiering.Powered by Labrador CMS