Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen må fortsette å forholde seg til en styreleder utnevnt av Kulturministeren dersom et flertall av de politiske partiene får bestemme. Arkivfoto: Martin Huseby Jensen

Kun Venstre går inn for å legge NRK-eierskapet til egen stiftelse

Med unntak av Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet går alle partier inn for at Kulturdepartementet skal fortsette som eier av allmennkringkasteren.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over seks år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Et av forslagene da Mediemangfoldsutvalget la fram sin rapport tidligere i år, var å legge eierskapet av NRK til en selvstendig stiftelse. I dag er det Kulturdepartementet som eier alle aksjene i Norsk Rikskringkasting AS.

Spørsmålet har tidligere blitt utredet og avvist av departementet, men utvalget skrev at den mener statens direkte eierskap i NRK utgjør en potensiell risiko i et «annet samfunnsklima og en mindre fredelig politisk situasjon». Utvalget tok til orde for størst mulig avstand mellom utøvende politikere, og at eierskapet derfor burde overføres til en selvstendig stifte der styret utnevnes av Stortinget. «Styreleder og styremedlemmer skal ikke være aktive politikere. Hovedoppgaven til styret vil være å velge styret til NRK AS og fungere som generalforsamling for selskapet».

I Sverige er eierskapet av SVT organisert gjennom en stiftelse.

Dette forslaget skytes nå ned av de fleste politiske partier med unntak av Venstre, og delvis Arbeidertiet og MDG

Unødvendig

«Høyre ser ingen åpenbare fordeler ved en slik omlegging, og mener det kan medføre en uklar ansvarsdeling mellom Kulturdepartementet og den eventuelle stiftelsen,» skriver partiet i et svar til Norsk Journalistlag (NJ). Fagorganisasjonen har i anledning høstens stortingsvalg spurt alle partier om deres synspunkt på forslaget om å overføre eierskapet til en stiftelse.

Høyre skriver at det uansett ikke vil være store forskjeller, og mener at den overordnede styringen vil fortsatt være politisk.

Regjeringspartner Fremskrittspartiet går også tydelig mot forslaget. «Forutsatt fortsatt statlig eierskap ønsker Fremskrittspartiet av hensyn til NRKs uavhengighet og selvstendighet at eierskapet av NRK skal overføres fra Kulturturdepartementet til Nærings- og fiskeridepartementet.» Frps primære standspunkt er som kjent privatisering NRK, altså selge statens aksjer.

Støttepartiene er imidlertid delt. Mens KrF i dag ikke ser noen «overbevisende grunner» til å gjøre en slik omlegging, svarer Venstre at de støtter forslaget fordi «dette vil være en tydeligere garanti for den redaksjonelle uavhengigheten.»

Også på motsatt fløy er det skepsis til å endre eierskapet av NRK. Rødt og Senterpartiet svarer at de mener dagens eierform bør videreføres. SV svarer at de ikke ser en endring som nødvendig for å sikre uavhengigheten til NRK, og mener finansieringsmodell er viktigere for det spørsmålet.

NJ støtter stiftelse

Miljøpartiet De Grønne (MDG) svarer at de vil stramme inn reglene for eierkonsentrasjon i mediebransjen, men at de ikke har tatt stilling til spørsmålet om NRK og stiftelse.

Arbeiderpartiet er det andre partiet som går lengst i å åpne for å endre eierskapet, men de ønsker først å ha utredet spørsmålet. Partiet svarer NJ at «målet vårt er en større avstand mellom NRK og staten som eier på vegne av fellesskapet.»

Norsk Journalistlag er på linje med mediemangfoldsutvalget, og ønsker å overføre eierskapet til en stiftelse. Leder Hege Iren Frantzen sier hun er overrasket over at det kun er Venstre som går inn for en endring.

– Vi mener NRKs legitimitet i befolkningen er viktig, og da er det viktig med armlengdes avstand til politikerne. Vi tror overføring til stiftelse vil være en god ide fordi det synliggjør NRKs selvstendighet. Det er viktig at det syliggjøres at NRK er et selvstendig mediehus som gjør selvstendige valg, sier Frantzen.

– Men er ikke NRK et selvstendig mediehus som gjør selvstendige valg allerede i dag?

– Jo, selvfølgelig er det det. Men jeg mener at det er lurt av politikerne å undersøke mulighetene for at det skjer best mulig, sier Frantzen som tidligere har vært leder for NRKJ og er selv ansatt i Nyhetsdivisjonen på NRK Marienlyst.

– Så for å snu på det, viser det at partiene går mot at om de ikke har en hånd på rattet, så vil de hvert fall ha en finger på rattet over eierskapet til NRK?

– Jeg tror det er viktig at alle politikerne setter seg godt inn i redaksjonell uavhengighet. De kan ikke, og skal ikke påvirke det redaksjonelle innholdet. Det er viktig.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen som satt i mediemangfoldsutvalget har ikke besvart Journalistens henvendelser.

Powered by Labrador CMS