Avventende |til iPad-tillegg

Men det kan komme opphavskrav fra redaksjonsklubbene til neste år.

Publisert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

På tampen av oktober ble det kjent at redaksjonsklubben i Dagens Næringsliv hadde krevd et iPad-tillegg på 2000 kroner i de lokale forhandlingene. Ledelsen gikk ikke med på et eget tillegg for nettbrett, men økte likevel kompensasjon for opphavsretten med 1000 kroner.

I skrivende stund er DN på iPad, det samme er Bonytt. Før jul vil trolig både VG og Aftenposten ha etablert sine iPad-utgaver.

Lokalt

Konserntillitsvalgt Rune Valderhaug i Media Norge sier til Journalisten at det ikke har vært drøftet klubbene imellom om det skal kreves ekstra for bruk av innhold på iPad og andre nettbrett.

Stavanger Aftenblad begynte sine lokale forhandlinger i november, mens Bergens Tidende og Fædrelandsvennen starter sine i desember.

For det er lokalt slike tillegg må forhandles. I hvert fall om det skal skje noe i nær fremtid, forteller forhandlingsleder Bente Sabel i NJ. Sentralt vil det ikke kunne forhandles om slike tillegg før i 2012. Sabel forteller at det er et tillegg for mobile utgaver (wap) i Journalistavtalen. Det er uvisst om de nye plattformene vil bli tema om halvannet år.

– Det er vanskelig å si. Uansett blir det en politisk vurdering hva man prioriterer i disse forhandlingene, sier hun.

Må utvide

I Stavanger Aftenblad har man gjort seg noen tanker rundt iPad og opphavsretten. Klubbleder Finn Våga sier det er naturlig at den nye plattformen gir utslag på bunnlinjen, også for dem som produserer innholdet:

– Når vi publiseres på nye og flere plattformer, må det gi utslag i de avtalene vi allerede har.

Rune Valderhaug forteller at man i konsernlaget til Media Norge nå følger med på det som skjer i Aftenposten.

– Vi vet ikke hvordan innholdet vil bli brukt eller hva det blir satset på. Vi vet heller ikke hvordan det blir organisert i hvert enkelt mediehus. Derfor er det for tidlig å tenke konkret på disse tingene, sier han.

Opphav

Det eksisterer i dag en felles opphavsrettsavtale mellom Media Norge og Polaris Media som skal dekke stoffutveksling. Denne ble reforhandlet i vinter og gjelder over to år, men det kan være åpninger for at den blir reforhandlet allerede i år. Med tanke på surfefjølene som kommer rekende inn i markedet.

Mens de øvrige Media Norge-avisene skjeler til Aftenposten, har man der i gården så langt ikke tatt stilling til om det skal forhandles om opphavskompensasjon.

– Foreløpig vet vi veldig lite om hvordan stoffet vårt vil bli brukt på iPad. Det begynner å ta form, men vi har foreløpig ikke forhandlet om det, sier klubbleder Gunnar Kagge.

I Adresseavisen forklarer klubbleder Tormod Ellingsen at iPad ikke har vært diskutert internt før de lokale forhandlingene tar til i desember. Han bekrefter at noen medlemmer har diskutert den nye plattformen og opphavsretten, men det gir neppe utslag i den enkeltes økonomi med det første.

– Spørsmålet vi stiller oss er når det riktige tidspunktet for å kreve noe er. Jeg tror vi ikke kommer til å gjøre noe med det i 2011, sier Ellingsen.

Ikke forhandlet

VGs iPads-versjon kommer før jul. Heller ikke i Akersgata har redaksjonsklubben tatt stilling til om det skal forhandles om endringer i opphavskompensasjonen.

Klubbleder Anne-Lise von der Fehr forteller at ledelsen i avisen er klar over at klubben er opptatt av opphavsretten tilknyttet iPad, men understreker at det ikke er blitt forhandlet om ennå.

– Vi har en lokal opphavsrettsavtale som inkluderer stoffutveksling mellom VG og VG Multimedia. Det spørs om iPad er en del av denne eller ei, sier klubblederen.

Gratis

Pernille Arneberg Børset er fagsjef for medie- og næringsjus i Mediebedriftenes Landsforening. Hun forteller at hvorvidt kompensasjon skal ytes er avhengig av hvordan iPad-tjenesten blir seende ut. Dersom det er en parallellutgivelse av dagens publikasjon, vil det neppe komme noe fra arbeidsgiversiden.

– Da mener vi det er innenfor den vederlagsfrie retten utgiver har til bruk av innholdet. Dersom det er arkivert innhold som gjøres tilgjengelig, kommer det innunder Journalistavtalens paragraf 42 punkt 3.3. Da har man i tariffavtalen for avis og ukepresse et vederlag, sier Børset og viser til «wap-tillegget».

Powered by Labrador CMS