Vi blir overlatt til å kave oss ut av den usynliggjøringen som pågår på egenhånd, skriver innleggsforfatteren. Bildet viser kvener i Kiruna tidlig på 1900-tallet.

DEBATT:

VG bruker sin makt til å sette kvener og skogfinner i skyggen

Mediene har i lang tid aktivt bidratt til usynliggjøring, utestengelse fra ytringsrommet og dermed en ubalanse i demokratiet. Det gjør de fortsatt, skriver nestleder i Norske kveners forbund.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

  • Dette er et debattinnlegg. Innlegget uttrykker skribentens egne synspunkter.

Sannhets- og forsonings kommisjonens leder Dagfinn Høybråten ble intervjuet av VG 3. februar i år. Avisas blikkfang og klikktittel var: «Høybråten slipper samisk-bombe: – Fornorskningen pågår fortsatt».

Med det har VG selv sluppet en bombe. Den treffer de to andre minoritetene Høybråtens team har ansvaret for med et voldsomt smell. Ved å utelukkende å ha søkelys på samene i artikkelen, stiller VG kvener og skogfinner i skyggen, og strammer skruestikken ytterligere til for dem. Folk gispet da de leste det.

Norske myndigheter har systematisk undertrykt kvener, skogfinner og samer over lang tid gjennom assimileringspolitikk – fornorskningspolitikken. Opp gjennom denne lange, harde tida har mediene spilt en viktig rolle.

De har fra Ivar Aasens tid fram til i dag aktivt bidratt til usynliggjøring, utestengelse fra ytringsrommet og dermed en ubalanse i demokratiet. Det gjør de fortsatt. Undertrykkingen og fornedringen som ligger i dette er ødeleggende både for enkeltindivid og samfunnet rundt dem.

Det er ikke bare VG som misbruker sin makt til å velge fram og velge bort, veilede eller villede.

Nylig valgte den flerkulturelle nettavisa Utrop å illustrere en utrolig god kommentar fra Simen Bondevik om den kritiske situasjonen for nasjonale minoriteter med bilde av en same. Til orientering er det kvener, skogfinner, jøder, romanifolket og romer som er nasjonale minoriteter i Norge. Ikke samer.

For kvenene kunne ikke valget av illustrasjon vært verre. Av de få fra majoritetssamfunnet som tror at de vet noe om kvener er oppklaringskommentaren gjerne «Er ikke kvener en slags same, da?»

Også statskanalen NRK forvrenger virkeligheten, nå sist der en tilsynelatende uskyldig quiz leder leseren på villspor. I sin iver etter å formidle kunnskap om samene bygger journalisten og ansvarlig redaktør opp om myten om at kvener er innvandrere. Sannheten er at kvenene er en av de opprinnelige folkegruppene Norge er tuftet på.

Høybråtens opplysning om at kommisjonen har hatt et eget helseteam for å ta vare på dem for «det å ta imot så mye smerte kan også være krevende», er interessant. Vi kan ikke erindre at myndighetene har vist tegn til samme omsorg for dem som lever med smerten til daglig og har gjort det lenge.

Hvem er det egentlig som lider, har lidt og fortsatt vil lide? Det kan komme noe godt ut av dette. Rapporten vil forhåpentlig vis vise med tydelighet at kvenene trenger minst like mye omsorg som kommisjonsmedlemmene har fått.

Dette kunne VG tatt tak i. I stedet bruker de altså sin makt til å sette kvener og skogfinner i skyggen.

VG og NRK er ikke alene. Opp mot hundre prosent av norske medier tar ikke sitt samfunnsansvar på dette området. De gjør det dermed lett for majoritetsbefolkningen å leve med at mer enn nitti prosent av den norske befolkning ikke kan huske å ha lært noe om kvener på skolen.

De gir også en stilltiende støtte til myndigheter og politikere som absolutt ikke vil se den uretten og skjevordelingen som pågår. Midlene som blir tildelt det kvenske folket er latterlig lave, og vi blir overlatt til å kave oss ut av den usynliggjøringen som pågår på egen hånd.


Powered by Labrador CMS