Ansvarlig redaktør i VG, Gard Steiro, venter på å vitne i Borgarting lagmannsrett.

Bodø Nu-rettssaken

VG-sjefen: – Uten mulighet til å sitere andre ville nyhets­formidlingen stoppet helt opp

Podkaster skiller seg ikke ut når det kommer til nyhetsinnhenting, sier VG-redaktør Gard Steiro. 

Publisert Sist oppdatert

Blant vitnene i tirsdagens rettsak, der Norsk Journalistlag (NJ) og Norsk Redaktørforening (NR) barket sammen i en pressebrudulje om sitatrett og åndsverksloven, var VGs sjefredaktør Gard Steiro

Steiro var kalt inn av Bodø Nu og prosessfullmektig Jon Wessel-Aas. Steiro ble blant annet bedt av Wessel-Aas om å forklare seg om et sitatsak-eksempel fra VG som NJ har brukt. Der viser de til en podkast av Abid Raja og konen Nadia Ansar, der de intervjuet Gjert Ingebrigtsen

– Ville sitert uansett

Steiro forklarte at de kontaktet med Raja og Plan B (som lager podkasten) for å få vite hva som ble sagt i podkasten. De gjorde deretter en avtale før publisering om at VG kunne sitere fritt, og fikk sperrefrist. 

Steiro understreket at dette var et sjeldent tilfelle av at de inngikk et samarbeid om en slik sak 

– Kunne VG i henhold til pressepraksis laget sak uavhengig av den avtalen, spurte Wessel-Aas. 

– Vi ville laget en ganske lik artikkel uansett. Den hadde stor nyhetsverdi, men avtalen gjorde at vi fikk tilgang på forhånd. Vi ville uansett laget en sak på podkasten. Gjert Ingebrigtsen var utsatt for sterke anklager fra sine barn, og dette var første gang han gikk ut offentlig.  Vi ville laget sak med eller uten avtale. 

Steiro fortalte videre at sitatsaker er en del av VGs daglige drift, og at de hver eneste dag siterer andre medier og kilder. 

– Uten mulighet til å sitere andre kilder vil nyhetsformidlingen stoppet helt opp.

Skiller ikke 

Steiro ble også bedt av Wessel-Aas om å kommentere feature-stoff, og om hvorvidt formen har noe å si for hvordan man innhenter nyheter. 

– Nei, egentlig ikke. Vi vurderer ikke om det er feature- eller nyhetsartikkel. Vi vurderer nyhetsverdien i opplysningene i seg selv. Ikke hvilken form, svarte Steiro.  

Podkaster skiller seg ikke ut som noen egen sjanger, spurte Wessel-Aas. 

– Nei, vi skiller ikke mellom podkast, radio eller tv-sending. Nyheter kommer i mange former. I økende grad presenteres nyheter i podkastformatet og det er naturlig å lytte til podkaster og eventuelt sitere fra det som har nyhetsverdi. 

Gard Steiro vitnet tirsdag i Borgarting lagmannsrett

Steiro sa videre at de i VG er opptatt av å være rause med kreditering, at det ikke skal gjemmes bort og de lenker der det er mulig og relevant. Men dette gjør de primært av hensyn til leseren, la Steiro vekt på. 

– Det er ikke en plikt, men det er vår praksis å gjøre det. 

Sitering og stoffutveksling

NJ har tidligere argumentert for at de to studentene burde ha vært kreditert med navn, og på spørsmål om det er normalt å kreditere hver enkelt journalist, svart Steiro at han sjelden har sett det.  

– Nesten aldri. Det er ikke noe vi forventer fra VG sin side. 

Wessel-Aas tok også for seg spørsmålet om det er noen sammenheng mellom sitering og stoffutvekslingsavtaler, slik Journalisten omtalte tidligere tirsdag. 

–  Vi har avtaler med en del medier, der vi har fri utveksling av hele artikler, sa Steiro og nevnte Aftonbladet og E24. 

Men dersom en avis de har avtale med ønsket å ha en sak eksklusivt, så ville VG sitert den uansett om den hadde vært stor nok, sa VG-redaktøren. 

–Ikke vanlig

NJ-advokat Vibeke Lærum trakk igjen opp eksemplet med VGs dekning av Rajas podkast, og avtalen med VG. Lærum la vekt på at den omtalte lovbryteren fra podkasten Bodø Nu siterte fra, ikke var en offentlig person .

– Om dette var en person VG hadde omtalt mye, og dette var første gang han snakket ut, så vil det kunne ha vært en vurdering om at det hadde nyhetsverdi for VG, svarte Steiro. 

Studentene Marie Staberg og Embla Viktoria Rostad Lillegård gikk til sak mot Bodø Nu etter at Amedia-avisen hadde publisert en sitatsak basert på et podkastprosjekt de to laget i løpet av undervisningen. De to vant fram med sitt syn i Oslo tingrett. Ankesaken i Borgarting lagmannsrett. Studentene har hele veien blitt representert av Norsk Journalistlags advokater. Vibeke Lærum og Mads Backer-Owe. Prosessfullmektig for motparten er Jon Wessel-Aas. NJ-leder Dag Idar Tryggestad.
Marie Staberg og Embla Viktoria Rostad Lillegård gikk til sak mot Bodø Nu etter at Amedia-avisen hadde publisert en sitatsak basert på et podkastprosjekt de to laget i løpet av undervisningen.

Han påpekte også at VG ved jevne mellomrom gjør feil og glemmer å kreditere, eller krediterer dårlig. Det forsøker de da imidlertid å rette raskt opp. 

Lærum la også vekt på at studentenes podkast er ukjent, og at det ved Google-søk er umulig å finne noe annet enn Bodø Nus omtale av saken. Hva ville ha vært korrekt kreditering fra Bodø Nus side, spurte hun Steiro. 

– Det er et vanskelig spørsmål. De fleste podkastlyttere vet at man må søke hos Apple eller Spotify. 

NJ har gjennom tirsdagen også lagt vekt på et spørsmål stilt i Bodø Nu-saken, som fremstår som det er stilt av avisen selv. Det er imidlertid stilt i podkasten, og Lærum ba Steiro om å forklare hvor normalt det er. 

– Det er jo ikke vanlig. Skal man sitere fra noen er det viktig å fortelle leseren hvem som har stilt spørsmålet, svarte Steiro fra vitneboksen. 

– Viktig å verne om sitatretten

Etter at han er ferdig i retten, forteller Steiro til Journalisten at han var usikker på om han bidro til å opplyse saken i noen særlig grad. Sitatsaken han blant annet var innkalt for å uttale seg om, sitatsaken som er basert på podkastintervjuet med Gjert Ingebrigtsen, var jo en uvanlig sak, understreker VG-redaktøren. 

Han forteller at han ikke har hørt den omtalte podkasten til saksøkerne, men han har lest dommen fra tingretten. 

– På generelt grunnlag er min holdning at det er veldig viktig å verne om retten til, og muligheten til, å sitere andre medier. Ellers mener jeg det vil stå i veien for fri nyhetsformidling, avslutter Steiro. 

Til opplysning: Journalisten eies og utgis av Norsk Journalistlag.Powered by Labrador CMS