Studentene Marie Staberg og Embla Viktoria Rostad Lillegård gikk til sak mot Bodø Nu etter at Amedia-avisen hadde publisert en sitatsak basert på et podkastprosjekt de to laget i løpet av undervisningen. De to vant fram med sitt syn i Oslo tingrett. Ankesaken i Borgarting lagmannsrett. Studentene har hele veien blitt representert av Norsk Journalistlags advokater. Prosessfullmektig for motparten er Jon Wessel-Aas.NR-leder Reidun Kjelling Nybø er med som partshjelp for Bodø Nu-redaktør Magne Storedal-
Magne Storedal er i dag ansvarlig redaktør i Bodø Nu. Her sammen med generalsekretær Reidun K. Nybø i Norsk Redaktørforening.

Bodø Nu-redaktør ut mot NJ i retten: – Flisespikkeri 

– Vi er trygt innenfor sitatretten, sa Magne Storedal om sitatsaken som har brakt NJ og NR mot hverandre i retten.

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag startet ankerettsaken der både Norsk Redaktørforening (NR) og Norsk Journalistlag (NJ) har engasjert seg som partshjelpere – men på hver sin side i konflikten.

I fjor høst gikk studentene Marie Staberg og Embla Viktoria Rostad Lillegård til sak og vant fram i Oslo tingrett, etter at Bodø Nu hadde publisert en sitatsak basert på et podkastprosjekt de laget under studiet.

  • Les alle artikler vi har skrevet om Bodø Nu-rettssaken.
  • De to studentene har hele veien blitt representert av Norsk Journalistlags advokater. Prosessfullmektig for motparten er Jon Wessel-Aas.

Burde ha ringt

Saksøkerne, med støtte fra NJ, mener Bodø Nu har plagiert podkasten og brutt åndsverksloven. I rettssaken tirsdag kom det frem at NJ-advokatene også mener Bodø Nu burde ha kontaktet studentene i forbindelse med sitatsaken, og i tillegg kreditert dem personlig, ikke bare henvist til podkasten. 

– De ble ikke kontaktet eller kreditert ved navn, sa NJ-advokat Mads Backer-Owe om podkastskaperne under rettssaken tirsdag. 

NJ-advokat Vibeke Lærum la i saksfremstillingen blant annet vekt på at stoffutveksling i pressen ofte er avtaleregulert mellom profesjonelle aktører, og at stoffutvekslingsavtaler er utbredt.

– Bransjepraksis er å være rause med kreditering og å bruke lenker, sa Lærum og viste til en VG-sak om en annen podkast, der det ikke var noen tvil om hvem som ble intervjuet og hvor stoffet kom fra. 

Studentene Marie Staberg og Embla Viktoria Rostad Lillegård gikk til sak mot Bodø Nu etter at Amedia-avisen hadde publisert en sitatsak basert på et podkastprosjekt de to laget i løpet av undervisningen. De to vant fram med sitt syn i Oslo tingrett. Ankesaken i Borgarting lagmannsrett. Studentene har hele veien blitt representert av Norsk Journalistlags advokater. Vibeke Lærum og Mads Backer-Owe. Prosessfullmektig for motparten er Jon Wessel-Aas. NJ-leder Dag Idar Tryggestad.
Studentene Marie Staberg og Embla Viktoria Rostad Lillegård (t.h.) gikk til sak mot Bodø Nu. Under ankesaken i Borgarting lagmannsrett er de representert av Norsk Journalistlags advokater Vibeke Lærum og Mads Backer-Owe.

Det hadde ikke kostet Bodø Nu så mye å ta opp telefonen og ringe, og å gjøre en avtale med studentene mot betaling, la Lærum vekt på. 

– Ordinær nyhetssak

Bodø Nus prosessfullmektig, Jon Wessel-Aas, startet dagen med å slå fast at deres mål var å vise frem pressens praksis, og hvorfor det er nødvendig at medier i tillegg til å informere lesere og lyttere, også kan gjøre det når informasjonen fremkommer i et annet medium. 

Wessel-Aas la blant annet vekt på at Bodø Nu har hatt omfattende dekning av sitatsakens tema, en påsatt brann i Bodø, lenge før podkasten, og at flere elementer var kjent fra før. 

– Bodø Nus artikkel er en ordinær nyhetssak, som inneholder et sammendrag av deler av hva et intervjuobjekt har sagt/fortalt i et intervju i et annet medium, i samsvar med alminnelig praksis i pressen og godt innenfor ytringsfriheten, sa Wessel-Aas i retten tirsdag. 

Feature vs nyhet

Fra NJ sin side er det vesentlig at podkasten har et «feature-preg», kom det frem under rettssaken. Det ble også et tema. 

NJ-advokatene mener at sitatene fra podkasten ikke har like stor offentlig nyhetsverdi som de ville hatt i en annen sak der originalformen ikke hadde vært feature. 

Studentene Marie Staberg og Embla Viktoria Rostad Lillegård gikk til sak mot Bodø Nu etter at Amedia-avisen hadde publisert en sitatsak basert på et podkastprosjekt de to laget i løpet av undervisningen. De to vant fram med sitt syn i Oslo tingrett. Ankesaken i Borgarting lagmannsrett. Studentene har hele veien blitt representert av Norsk Journalistlags advokater. Vibeke Lærum og Mads Backer-Owe. Prosessfullmektig for motparten er Jon Wessel-Aas. NJ-leder Dag Idar Tryggestad.
Bodø Nus advokat, Jon Wessel-Aas, hilser på NJ-leder Dag Idar Tryggestad.

Blant vitnene tirsdag var nåværende redaktør i Bodø Nu, Magne Storedal, som var svært uenig NJs vurdering om sjanger. Storedal jobbet ikke Bodø Nu på publiseringstidspunktet.

Bodø Nus sak var en helt vanlig sitatsak, sa Storedal, og fortalte at det har stor nyhetsverdi for en lokalavis å sitere en dømt ildspåsetter for å forstå ham.

– Det er ikke noe skille mellom ulike sjangre når man henter nyheter. En nyhet er en nyhet uavhengig av sjanger. For meg som skal lage sitatsak spiller det ingen rolle om det er lyd eller tekst. Det handler om hvilke nyheter som finnes i stoffet, som jeg kan sitere, sa Storedal. 

– Det er noe helt annet

Da Wessel-Aas spurte Storedal om han som tidligere nyhetsredaktør i Dagens Næringsliv, en avis som er kjent for sine store featurereportasjer, noen gang opplevde at featuresaker ble sitert av andre medier, svarte Storedal: 

– Det var snarere regelen enn unntaket

Storedal understreket også under sin forklaring at det er normalt å kreditere mediet når man lager sitatsaker, men ikke journalister. Han svarte også på spørsmål om stoffutvekslingsavtaler er relevant i saken: 

– Etter mitt syn ikke. Det er noe helt annet enn det vi sitter og diskuterer. Det er avtalerettslige avtaler konserner har funnet ut at de ønsker, men sitatretten er noe helt annet

– Flisespikkeri

Da Storedal ble konfrontert av NJ-advokat Lærum om hvorfor Bode Nu har samme plot og samme type historiefortelling som podkasten, reagerte han ved å si at alt innholdet uansett var kjent fra før av. 

– Bortsett fra sitatene er det ingenting som ikke var kjent for offentligheten før. 

I Bodø Nu-saken går sitater og fortellerstemme fra podkasten litt i hverandre, og Lærum mener Bodø Nu har gitt inntrykk av at det er de som har intervjuet kilden, og spurte blant annet Storedal om hvorfor et spørsmål formulert i podkasten er gjengitt i Bodø Nu uten at det kommer frem at spørsmålet faktisk ble stilt i podkasten. 

– Jeg synes det er flisespikkeri å sitte i en rettssal å snakke om det der. Vi er trygt innenfor sitatretten, avsluttet Storedal. 

Til opplysning: Journalisten eies og utgis av Norsk Journalistlag.

Powered by Labrador CMS