Filter-journalist Harald Klungtveit. Foto: Birgit Dannenberg

Mina Ghabel Lunde reagerer på uklare intervju=premisser i chat med Harald Klungtveit om @fruhjorth

Selv avviser Klungtveit at chatten før avsløringen hadde noe med gravearbeidet å gjøre. VG mener den viste at sterkere metoder enn spørsmål måtte tas i bruk for å avsløre Twitter-kontoen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over sju år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Mina Ghabel Lunde

22. juni avslørte nettstedet Medier24 (M24) at tidligere Dagens Næringsliv-journalist Mina Ghabel Lunde bidro til den inntil da anonyme Twitter-kontoen @fruhjorth som harselerte med og delvis hetset intervjuobjekter og mediefolk.

Selv hevder Lunde hun var en av seks personer i et «Twitterkollektiv» med tilgang til kontoen som ble slettet samme dag som saken sprakk.

I slutten av juni klaget Lunde Medier24, VG og åtte andre redaksjoner inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU) for brudd på medienes etiske regelverk Vær Varsom-plakaten (VVP).

I sitt tilsvar sendt i begynnelsen av august avviser Medier24 klagen.

Det samme gjør VG i et 22 sider langt tilsvar. Redaktør Torry Pedersen mener VG tvert i mot har oppfylt VVPs punkt 1.4 om at medier har en plikt til å dekke mediene selv kritisk. Han viser blant annet til at saken hadde offentlig interesse gitt Lundes stilling som mediejournalist i DN.

Ny tilsvarsrunde

Mina Ghabel Lunde har også levert et 32 sider langt tilsvar i den nye runden der hun svarer blant annet VG og M24. Av de nye tingene som kommer fram i tilsvarsrunden er informasjon om en privat Facebook-ordveksling, som etter Lundes syn er et «svært grovt og uredelig forsøk» på å svekke hennes troverdighet.

I chatten som fant sted 18 dager før M24s publisering svarer Lunde «nei» på spørsmål om det er hun som er @fruhjorth og at hun «aner ikke» hvem som står bak.

Harald Klungtveit. Foto: Dagbladet

Av VGs tilsvar kommer det fram at det var Filter-redaktør Harald Klungtveit som Lunde chattet med. Lunde skriver at hun oppfattet at Klungtveit henvendte seg til henne som privatperson og Facebook-venn, men at det «blir av Michalsen og Pedersen lagt frem som en del av den journalistiske prosessen.»

Pedersen skriver for eksempel i kapittelet «Bakgrunn» om arbeidet før publisering at «det var en rekke små ting som stemte i forhold til at det kunne være Mina Ghabel Lunde. 4. juni konfronterte Harald Klungtveit henne direkte.»

Et annet sted skriver Pedersen at Lundes benektelse overfor Klungtveit viste «behovet for å ta andre metoder i bruk, om man skulle finne ut hvem som stod bak.»

Overfor Journalisten avviser Klungtveit at han tok del i den journalistiske prosessen før publisering.

– Jeg har ikke drevet med noe gravearbeid akkurat, men spurte direkte fordi det gikk et rykte om at det var hun som sto bak Twitter-kontoen. Jeg tenkte det var en ryddig måte å eventuelt la vedkommende stoppe aktiviteten på den gang. Hadde jeg vært mer aktiv i «avsløringen» hadde forsåvidt det også vært uproblematisk, sier Klungtveit.

Ifølge Lundes tilsvar hadde @fruhjorth dagen før chatten omtalt Klungtveit i en tweet.

Han forklarer at han i samtaler med flere andre, inkludert Anders Giæver, hadde nevnt chatten. Da VG og Medier24 spurte om å få bruke den i tilsvaret til PFU så han ingen grunn til å skjule den.

– Det er et faktagrunnlag som bør med i PFU-vurderingen.

– Hvordan kom chatten VG og Medier24 i hende?

– De spurte om å bruke den i sine tilsvar.

– Men hvordan kjente de til den?

– Jeg har nevnt den både for Gard Michalsen og Anders Giæver tidligere.

At Lunde uansett svarte usant til Klungtveit forklarer hun videre som lite merkelig gitt hennes ønske om å være anonym. Videre skriver hun at det ikke var noe alternativ å lyve når en representant for media spør og svaret skal formidles til allmennheten, og viser ellers i utvekslingen med PFU til at hun erkjente sin medvirkning til @fruhjorth da spørsmålene kom fra M24-Michalsen.

Lunde mener Klungtveits rolle reiser nye spørsmål om å gjøre premisser klare, og mener derfor VG og M24 har handlet i strid med VVP 3.3.

Strid om «Facebook-felle»

Torry Pedersen. Foto: Birgit Dannenberg

Tilsvarsrunden kaster også nytt lys over den såkalte Facebook-fellen der Anders Giæver angivelig publiserte en delvis skjult post som @fruhjort dagen etterpå tvitret og som M24 og VG derfor mener avslører at det er Lunde som står bak. 

Ifølge Pedersen orienterte Giæver redaksjonsledelsen i VG om sin mistanke like før fellen ble satt opp. VG-kommentatoren sammenlignet vennelisten på Facebook med den til NRKs Sigrid Sollund, Thomas Seltzer, samt nevnte Klungtveit, som alle hadde opplevd å få «private» Facebook-oppdateringer sitert av @fruhjorth.

Ifølge VG hade de fire 49 felles venner, inkludert Lunde. Fellen bestod i at Giæver publiserte en post som ble delt med Lunde og alle Giævers venner, unntatt de 48 andre felles.

At posten ble omtalt av @fruhjort karakteriserer Pedersen som en tilstrekkelig indikasjon på at Lunde stod bak.

Men Mina Ghabel Lunde har en annen forklaring. Hun reiser i det hele tatt spørsmål ved hvilken betydning den har når M24 og VG viser til at Lunde selv erkjente tilknytning til kontoen, og i tillegg var den første som på egen Facebook-vegg skrev om den.

Uansett avviser Lunde at «fellen» overhodet spilte noen rolle. Hun skriver at hun så Facebook-posten etter å ha fått den tilsendt på tekstmelding av en venn i VG, og hevder til og med at VG-sjefen i hans tilsvar skjuler sitt kjennskap til dette:

«Torsdag 30. juni, gikk en VG-medarbeider til Pedersen og en mellomleder og informerte om at h*n hadde sendt en skjermdump av Giævers Facebook-status til Mina Ghabel Lunde, fordi h*n var noe kritisk til den,» skriver Lunde, som også legger ved en skjermdump av SMS-utvekslingen.

Journalisten har vært i kontakt med Torry Pedersen som ikke ønsker å kommentere denne påstanden.

– Jeg trenger vel knapt nok å informere om hva jeg blir informert om eller ikke av egne medarbeidere til andre. Jeg kommenterer av prinsipp ikke hva jeg blir informert om av egne medarbeidere, sier Pedersen.

– Men vil du svare PFU om dette?

– Nei. Jeg syns knapt nok det har noe med saken å gjøre.

Samarbeidet om å innhente imøtegåelse

Partene er også uenig i medienes håndtering av den samtidige imøtegåelsen. I Michalsens tilsvar heter det at M24 og VG gjennom det redaksjonelle samarbeidet ble enig om at førstnevnte skulle gjøre «både konfrontasjon og imøtegåelse på vegne av VG også».

I den nye tilsvarsrunden beskriver Lunde det som absurd og en praksis hun aldri har hørt om tidligere at en e-post fra M24 bidro til å oppfylle den samtidige imøtegåelsen for VGs del. «VG har uten tvil brutt 4.14,» konkluderer Lunde.

Gard L. Michalsen. Foto: Privat

VGs redaktør skriver at det er riktig at ingen av journalistene i VG kontakt henne før publisering, men at Michalsen hadde kontaktet henne «på vegne av Medier24, VG og Aftenposten».

Pedersen fremhever at det både skriftlig og muntlig var presisert at M24 samarbeidet med VG og Aftenposten om saken, og karakteriserer samarbeid der én redaksjon gjennomfører konfrontasjonsintervjuet på vegne av flere som helt legitimt.

Redaktøren understreker også at VG hadde full innsikt i alt materiale og Medier24 dialog med Lunde, og viser til at VGs egen journalist kort tid etter publisering fulgte opp med å kontakte den tidligere DN-journalisten med supplerende spørsmål.

Lunde mener uansett at hun ikke har fått imøtegå det hun mener er beskyldninger som ble publisert i VG.

Hvem har bevisbyrden?

Et vesentlig poeng i tilsvarsrundene er selvsagt Lundes påstand om at hun kun var en av seks personer som stod bak Twitter-kontoen. Både Pedersen og Michalsen mener Lunde må legge fram dokumentasjon eller i det minste indisier som støtter opp om denne påstanden.

«Å få verifisert påstanden om at det står flere bak @fruhjorth er vanskelig, og bevisbyrden ligger på Mina Ghabel Lunde selv,» heter det fra Pedersen, som også skriver at det var grovt illojalt mot egen arbeidsgiver bare å bidra til kontoen.

Lunde svarer med å karakterisere det som underlig at det er henne som må legge fram beviser for at flere var involvert. «Er det vanlig å publisere udokumenterte påstander om navngitte personer så lenge personene ikke har dokumentert sin uskyld? Er det god presseskikk? Det er vanskelig å ta Pedersen alvorlig,» skriver hun.

Var i DN-redaksjonen da saken sprakk

VG vier i motsetning til M24 og Lunde selv liten oppmerksomhet til hennes helsetilstand. Klager mener Michalsen ikke tok hensyn til den og beskylder ham for å lyve om sine beskrivelser av gråt i samtaler og lesing av resept. 

I den nye tilsvarsrunden skriver Lunde at hun ikke bare var sterkt medisinert, men i tillegg stod midt i DNs redaksjonslokale da saken sprakk, noe som ifølge Lunde «ble en svært ubehagelig og sårbar situasjon». Hun beskriver følelsen i publiseringsøyeblikket som å være i en «dyp og uutholdelig krise».

Skarpe motsetninger

Ellers viser tilsvarsrunden at det er skarpe motsetninger mellom partene. VG beskriver blant annet to av meldingene fra @fruhjorth som grov sexistisk sjikane av kvinnelige kolleger og at Lunde står for et «komplett etisk sammenbrudd».

Pedersen viser også til at Lunde som journalist i Dagens Næringsliv kunne reist mediekritikk i kraft av sin stilling og at hun som journalist var underlagt PFUs bestemmelser, men i kraft av deltagelsen til @fruhjorth brøt den fra april 2015 og fram til avsløringen.

VG-sjefen avviser Lundes argumentasjon om at Twitter-kontoen med sine 800 følgere på det meste hadde begrenset rekkevidde. «Etikk har ingenting med antall å gjøre. Det gjelder de samme bestemmelsene for NRK som for Suldalsposten,» skriver Pedersen.

Han reagerer også sterkt på Lundes argument om at Michalsen og Giæver hadde interesse i saken som to av @fruhjorths ofre. Pedersen skriver at «det ville skape en merkelig presedens om personer som opptrer anonymt og kritikkverdig, skulle påberope seg beskyttelse mot å bli avslørt, ved å hevde at de han/hun har omtalt/kritisert/harselert med eller hetstet skulle bli erklært »inhabile«.»

Lunde fastholder at Michalsen og Giæver hadde interesse i saken. Hun avslutter siste tilsvarsrunde med å spørre om medier som jobber under Redaktørplakaten og VVP «skal få bruke sine spalter til interne hevnaksjoner og drittpakker mot enkeltstemmer de selv finner plagsomme, og som allmennheten verken kjenner til eller har interesse av.»

Beskyldninger om løgner

I likhet med Michalsen skriver VG-Pedersen at Lunde under arbeidet med saken forandret forklaring om hvor mange som stod bak kontoen og hvordan hun selv var involvert. Dette avviser Lunde, som snarere beskriver det som å opplyse saken bedre.

Lunde skriver i sitt tilsvar at hun er sjokkert over at Michalsen lyver om innholdet i deres samtaler og om han leste opp en resept eller ikke da de møttes. Hun beskriver Michalsens gjengivelse av samtale som «preget av selektiv hukommelse og rent oppsinn,» men erkjenner at ikke noe av dette kan dokumenteres.

Journalisten har spurt Michalsen om en kommentar til påstanden om løgn. Han skriver i en tekstmelding at han ikke ønsker å si så mye mer.

– Som kommentert tidligere og i mitt første tilsvar tyder klagen på at vi stort sett er enige om det meste av hendelsesforløpet for denne dagen. Så er det noen mer eller nok helst mindre viktige punkter hvor vi ikke har den samme oppfatningen. I den grad det skal kommenteres ytterligere, gjør jeg det i siste tilsvar til PFU som ikke er sendt ennå, skriver Michalsen i en tekstmelding.

Powered by Labrador CMS