Morgan Andersen i Høyesterett da Aftenposten ble frifunnet tidligere i år. Foto: Martin Huseby Jensen

Morgan Andersen saksøker sju mediebedrifter

Krever erstatning på flere hundre tusen kroner hver av TV 2, VG, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Fædrelandsvennen, Adresseavisen og Fredriksstad Blad.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Dermed har Andersen-saken tatt en dramatisk vending. Andersen har alliert seg med advokat Per Danielsen og sendt forliksklager med krav om erstatning til seks aviser. Avisene publiserte i 2011 påstander om at Andersen var involvert i et tilfelle av grov skatteunndragelse. Også TV 2 er saksøkt for det samme.

For to uker siden ble det kjent at Fædrelandsvennen, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad innrømmet at den tidligere direktøren i Fredrikstad Fotballklubb burde ha fått muligheten til samtidig imøtegåelse i forbindelse med beskyldningene mot ham.

FORLIKSKLAGE

* En forliksklage er en klage sendt ut av den klagende parten i en sivil sak. Forliksklagen sendes til forliksrådet og regnes som starten av den sivile saken.

* Klagen inneholderpartenes navn, adresse og en kort beskrivelse av sakens innhold. Når den innklagde parten i den sivile saken får lagt fram forliksklagen for seg, får denne en frist til å svare på klagerens påstander.

* Partene innkalles deretter til en møte hvor de har møteplikt. Forliksrådet skal nå forsøke å løse konflikten mellom partene ved hjelp av mekling.

KILDE: WIKIPEDIA.NO

De tre Schibsted-avisene valgte å beklage overfor Andersen, etter å ha blitt innklaget til Pressens Faglige Utvalg.

Denne uka fulgte Aftenposten og Fredriksstad Blad etter og beklaget påstandene som opprinnelig sto i Aftenposten-artikkelen «FFK-saken: Ny millionutbetaling granskes» 14. desember i 2011. Det samme har Adresseavisen nå gjort, opplyser sjefredaktør Tor Olav Mørseth til Journalisten. 

Avisene og TV 2 publiserte eller siterte fra Aftenpostens sak i 2011.

Les Journalistens dekning av Andersen-saken her

Viser til advokaten

Andersen henviser Journalisten.no til advokat Danielsen.

Advokaten opplyser at alle de nevnte mediebedriftene har fått hver sin forliksklage. Det samme har ansvarlig redaktør i de samme redaksjonene. Erstatningsbeløpene som kreves varierer.

- Vi har satt opp skjønnsmessige beløp. Fellesnevneren for de sju mediebedriftene som nå er saksøkt er at ingen av dem har gjort som Aftenposten gjorde, nemlig å foreta en presisering med motforestillinger rett etter publiseringen av artikkelen med anklagen om skatteunndragelse, sier Danielsen.

Andersen har derfor ikke saksøkt Aftenposten.

 

Frifant Aftenposten

I juni i år frifant Høyesterett Aftenposten. Retten slo med 3 mot 2 stemmer fast at Aftenposten trykket udokumenterte og ærekrenkende beskyldninger, men konkluderte med at det ikke var rettsstridig. Andersen krevde oppreisningserstatning på 3,7 millioner kroner for æreskrenkelser.

- Aftenposten slapp med et nødrop unna i Høyesterett, fordi de tok inn endringen, sier Danielsen.

Han sier dette om det juridiske grunnlaget for søksmålene:

- Poenget er at det ikke skal være nødvendig å gå fire år før en avis erkjenner at det den skrev var feil. Det er ulovlig og rettsstridig. De burde på egen hånd ha tatt inn en tilsvarende endring som Aftenposten, og i hvert fall når det ble krevd en beklagelse.

502.000 for Aftenbladet

Sjefredaktør Lars Helle i Stavanger Aftenblad bekrefter overfor Journalisten.no at både han personlig og Aftenbladet har mottatt forliksklager med krav om erstatning.

- Andersen krever 300.000 kroner av Aftenbladet, 100.000 kroner fra meg som sjefredaktør, 97.000 kroner i saksomkostninger for advokat Danielsen og 5.000 kroner i gebyrer. Til sammen 502.000 kroner, sier Helle.

Han nøyer seg med følgende kommentar til forliksklagene:

- I Norge har hvem som helst lov til å klage inn hvem som helst for hva som helst. Det må også Morgan Andersen få lov til å gjøre. Jeg har ikke lest alt innholdet i klagene. Vi har forsøkt å være skvær i denne saken, så får folk vurdere om den andre parten også er skvær.

INNKLAGET TIL PFU

* 13. oktober i år leverte Morgan Andersen inn klager til Pressens Faglige Utvalg mot Aftenposten, VG, Adresseavisen, Stavanger Aftenblad, Fædrelandsvennen, Bergens Tidende og Fredriksstad Blad.

* Andersen krevde at avisene skulle bringe en beriktigelse og beklagelse i tråd med Vær Varsom-plakatens punkt 4.13.

* Avisene hadde i første omgang ikke gått med på noen beklagelse, men etter at klagene ble sendt til PFU løsnet det.

* Etter at de øvrige har beklaget og løst PFU-klagene gjennom minnelig ordning gjenstår PFU-saker mot VG og FB. Andersen har ikke akseptert sistnevntes beklagelse.

Sjefredaktør Lars Helle i Stavanger Aftenblad har mottatt forliksklage fra Morgan Andersen. Foto: Jan Inge Haga

Omfatter alle

I motsetning til de andre avisene har VG valgt å ikke beklage overfor Andersen. Parallelt med søksmålene blir det derfor PFU-saker mot VG og Fredriksstad Blad (se faktarammen).

Også sjefredaktør René Svendsen bekrefter overfor Journalisten.no at FB har mottatt en forliksklage fra Andersen, med krav om erstatning for saken avisa publiserte i 2011.

- Vi har fått krav om identisk beløp som Aftenbladet. Min første reaksjon var undring, siden inntrykket har vært at dette handlet om oppreisning i form av beklagelse og rettelse, og ikke i penger. Men der tok vi feil. En kuriositet er at det kreves nesten 100.000 i advokatkostnader for forberedelse av forliksklagen. Det betyr altså at Danielsen krever samme beløp for jobben av alle avisene, sier Svendsen.

Danielsen presiserer at kravet om saksomkostninger inkluderer både hans eget og tidligere advokats arbeid for Andersen.

Gammel kjenning

Danielsen er for øvrig en gammel kjenning for norske redaksjoner. Han har gjennom årene gått til en lang rekke søksmål mot mediebedrifter, både på vegne av klienter og seg selv. Det har endt med nederlag for Danielsen i et stort antall saker.

De siste årene er det blant annet tilfelle for en strid med Trygve Hegnar om tilsvarsrett som ble anket til Høyesterett, men avvist der i 2012. Det ble også tap i en sak mot Nettavisen i 2012.

- Men det er blitt flest seire totalt, sier Danielsen.

Blant annet vant Danielsen og hans klient mot Cosmopolitan i 2014. Bladet måtte ut med totalt 1,8 millioner kroner for ærekrenkende påstander, derav 500.000 kroner i erstatning.

LIK JOURNALISTEN PÅ FACEBOOK

Powered by Labrador CMS