Eide-saken:

Advokatene Sigurd Holter Torp (foran til venstre) og Vidar Strømme med TV 2s Niklas Lysvåg, Alf Hildrum, Jan Ove Årsæther og Sophie Lund Aaserud bak i Oslo Tingrett. Foto: Andrea Gjestvang

– Denne saken går i kjernen av TV 2s samfunnsoppdrag hvor grensene for ytringsfriheten må være vide

TV 2s advokat Sigurd Holter Torp slo tilbake og krevde full frifinnelse i søksmålet Per Kristian Eide har anlagt mot mediehuset.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over seks år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Onsdag var det TV 2s tur til å oppsummere forsvaret på siste dag av rettssaken til søksmålet kirurg Per Kristian Eide har anlagt mot mediehuset for ærekrenkelser i den såkalte hjernekirurgsaken som første gang ble publisert i desember 2012.

Advokat Sigurd Holter Torp sa under sin prosedyre at kjernen av saken som TV 2 dekket dreier seg om at deltakere i forskningsprosjektet Eide ledet ble utsatt for alvorlig risiko uten at forskningen kom til nytte for den enkelte deltaker, og uten at det ble tilstrekkelig informert om risikoen ved å ta en hjernevevsprøve.

– De ble utsatt for livstruende skader på gale premisser, og var ikke gitt informert samtykke. Det er svært alvorlig, sa Torp.

Han sa at to av deltakerne fikk alvorlige skader som følge av vevsprøven Eide tok, og at dette ikke ble varslet i tråd med krav i loven.

– Dette er samfunnskritisk journalistikk på sitt aller beste. TV 2 var den eneste som så det kritikkverdige i dette. Det skal TV 2 ha ros og anerkjennelse for, sa Torp, og fortsatte:

– TV 2 hadde solid faktisk forankring for hva de hevdet. De lente seg på prosjektbeskrivelsene som Eide selv anførte overfor Helsetilsynet. Man bygde ikke publiseringene på anonyme kilder, men på dokumentasjon.

FAKTA OM EIDE-SAKEN

• TV 2 publiserte første sak om den såkalte hjernekirurgsaken 6. desember 2012.

• Saken dreide seg om et forskningsprosjekt på hjernen ved Oslo universitetssykehus (OUS).

• I desember 2013 leverte Anders Cappelen det som er historiens mest omfattende klage til PFU (Pressens Faglige Utvalg) på TV 2s publiseringer på vegne av Eide.

• PFU brukte halvannet år på å behandle klagen.

• En granskning av Helsetilsynet konkluderte i februar 2015 med at forskningsprosjektet til Eide brøt med lovens krav om samtykke og meldeplikt. Samtidig konkluderte tilsynet med at det var vitenskapelig grunnlag for forskningen, og at den kunne videreføres med endringer på de punktene som var i strid med loven.

• I juni 2015 ble TV 2 felt for brudd på fire punkter i medienes etiske regelverk Vær Varsom-plakaten. To av fellelsene skjedde med dissens i utvalget.

• Vinteren og våren 2016 saksøker advokat Per Danielsen på vegne av Eide TV 2, VG, Bergens Tidende, Aftenposten, nyhetsbyråene NTB og ANB, samt gravekonferansen Skup for publiseringer i forbindelse med hjernekirurgsaken.

• Ingen av sakene blir løst i Forliksrådet, som er første instans for sivile saker i rettssystemet.

• Eide har frist på inntil ett år til å ta sakene som ikke ble forlikt i Forliksrådet inn for tingretten.

• 8. november 2016 stevnet advokat Per Danielsen på vegne av Eide TV 2 og 8 TV 2-ansatte, samt tidligere ansvarlig redaktør Alf Hildrum for til sammen 6,6 millioner kroner i oppreisning for ærekrenkelser.

• Stevningen gjelder 70 publiseringer på TV, nett og på Facebook og Twitter i perioden 6. til 20. desember 2012.

• Det er satt av 11 dager til rettssaken mot TV 2 i Oslo tingrett.

Dokumentert

Torp og TV 2 bygde mye av sitt forsvar på at forskningen til Eide ikke hadde noen såkalt egennytte for de pasientene som deltok i forskningsprosjektet, og at dette fremkommer av dokumentasjonen fra kirurgen selv, og som TV 2 satt på ved publiseringstidspunktet i desember 2012.

TV 2s advokat sa også at Eide underkommuniserte risikoen vevsprøvene hadde for pasientene som deltok.

– Jeg mener hele grunnlaget for denne saken smuldrer bort. Det er ikke Eide som er offeret her, det er deltagerne. Saken er graverende og viser viktigheten av TV 2 sin dekning. Jeg kan ikke si hvor galt det vil være å felle TV 2 for dette.

Torp viste blant annet til Eides første prosjektsøknad fra 2009 som dokumentasjon.

– Det er krystallklart fra Eides søknad at denne biopsien ikke hadde noen egennytte.

Et annet argument Torp la vekt på er at risikoen knyttet til vevsprøven både var underkommunisert overfor myndigheten som godkjente forskningsprosjektet, og overfor deltakerne.

– Vi har massive bevis for at deltakerne ikke har fått korrekt informasjon.

Advokaten viste til brev fra november 2012 til Helsetilsynet og den etiske komiteen som godkjenner forskningen, der både Eide og sykehuset skriver at det var knyttet tre alvorlige hendelser, hvorav to hjerneblødninger, til de 122 hjerneprøvene som var tatt.

– Vi har massiv dokumentasjon fra Eide selv og sykehuset om at det var årsakssammenheng mellom biopsiene og hjerneblødningene. Det endres ikke om Helsetilsynet to år senere ikke tar stilling til det, oppsummerte Torp, og la til:

– TV 2 hadde åpenbart solid forankring for å hevde at hjerneblødningene skyldes biopsiene som var tatt kun for forskning.

Må hindre avkjølende effekt

Tidligere samme dag hadde advokatkollega Vidar Strømme gått gjennom det juridiske grunnlaget for å frifinne TV 2 og mediehusets ansatte. Han argumenterte for at retten først og fremst må legge vekt på den langsiktige effekten det kan få for medier generelt, dersom TV 2 dømmes i saken.

– Man kan sikkert bli oppgitt over at mediene har herjet med en person, men det er det langsiktige perspektivet som er viktig, og som handler om hvordan det virker på lang sikt om man sanksjonerer TV 2, sa Strømme.

Han mener en domfellelse av TV 2 vil skape frykt blant mediene mot å gå inn i slike saker.

– Hvordan vil en journalist tenke, hvis man forutsetter at man har gjort så godt man kan i en sak. Hvis man vet man felles, så begynner man å konsentrere seg om enklere ting. Da blir det ikke kritisk søkelys på medisinsk forskning.

Allmenn interesse

Advokaten argumenterte også for at saken har stor allmenn interesse, noe som er et viktig element i de vurderingene tingrettsdommer Inga Bejer Engh må gjøre i den endelige dommen.

– Allmenn interesse er viktigste element i rettsstridsvurderingen. Det scorer ekstremt høyt i vår sak og er i seg selv tilstrekkelig for frifinnelse, oppsummerte Strømme, som også viste til en dom som viser at en lege med offentlig lisens er en offentlig person.

Strømme hadde i flere tilfeller motsatt konklusjon av hva Danielsen la fram under sin avslutningsprosedyre dagen før; som at TV 2 mener det dreier seg om glidende overganger mellom såkalte faktapåstander og verdivurderinger, at de ikke er gjensidig utelukkende, og at jo større grad av fakta, jo større grad av krav til bevis.

Advokaten sa også at retten må bygge på en rettspraksis om en allminnelig nyhetsleser som får med seg hele dekningen samlet, både på nett og TV, og at dommeren derfor ikke kan se på hver publisering for seg.

Strømme mener også Eide ble gitt tilstrekkelig mulighet til å komme til orde med den tre kvarter lange samtalen 5. desember.

– Har TV 2 nektet Eide å komme til orde? Svaret er åpenbart nei.

Torp sa avslutningsvis at han mener Eide gjennom søksmålene ikke bare i den pågående saken, men også mot TV 2-journalistene og Skup for rapporten dit, bidrar til å skremme mediene fra å dekke utviklingen av forskningsprosjektet.

Torp gjorde sin egen tolkning av Eides handlinger ved å liksom-parafrasere at “skriver dere om meg, så saksøker jeg dere herfra til evigheten” - men altså uten at Eide noen gang har sagt det.

– Det er chilling effect i praksis. Domstolen kan ikke akseptere å utsette journalister og redaktører for noe slikt. Skal TV 2 sanksjoneres for dette, undergraver man hele fundamentet for den gravende journalistikken, sa Torp.

Avviste oppreisning

Dersom retten likevel dømmer mot TV 2, argumenterte Torp subsidiært for at Eides krav om oppreisningserstatning og sakskostnader på 6,9 millioner kroner skjønnsmessig må avvises av retten:

– Det må under enhver omstendighet være uaktuelt med oppreisning.

TV 2 avviser også kravet om 1,8 millioner kroner til Anders Cappelen for hans arbeid med den mye omtalte monsterklagen til Pressens faglige utvalg (PFU).

– Det er åpenbart at Cappelens krav om 1,8 millioner kroner ikke er noe grunnlag for sakskostnader.

På to planeter

På tampen av dagen fikk Per Danielsen replikk. Han oppsummerte at partene ikke har klart å komme hverandre noe i møte i løpet av rettssaken.

– Vi har en helt annen oppfatning av hvordan TV-seerne vil se på dette. Da kommer man ikke utenom at inntrykket blir at Eide her bebreides veldig sterkt for å skade pasienter. Og det forholder ikke motparten seg til. Vi er på to helt forskjellige planeter når vi skal vurdere både faktum og jus. Det er litt leit, sa Danielsen.

Powered by Labrador CMS