Filter Nyheter-redaktør Harald Klungtveit etterforskes av politiet.

Vil ikke stille til avhør hos politiet

Sakens relevante faktum fremgår av den aktuelle artikkelen selv, skriver Harald Klungtveits advokat.

Publisert Sist oppdatert

Filter-redaktør Harald Klungtveit har blitt anmodet om å komme til avhør hos politiet, men ønsker ikke å stille, får Journalisten bekreftet.

Klungtveit etterforskes for «brudd på privatlivets fred» etter en artikkel om det såkalte Active Club-nettverket. Statsadvokaten omgjorde en henlagt anmeldelse, har Journalisten tidligere fortalt. 

Filter-artikkelen i seg selv burde være nok til å vurdere saken, mener Klungtveits advokat Jon Wessel-Aas, som påpeker at artikkelen viser hvilke journalistiske metoder og kilder som er brukt, og at bilder som er brukt er hentet fra åpne kilder.

«Dette skulle være mer enn tilstrekkelig for at Oslo politidistrikt kan foreta den vurderingen som er nødvendig for å konkludere som det korrekt ble gjort i den opprinnelige henleggelsen.»

I en henvendelse til politiet har advokaten vedlagt dokumenter fra en pågående PFU-sak om den aktuelle artikkelen.

«På denne bakgrunn ser ikke Klungtveit noen grunn til at han som redaktør skal belastes med et politiavhør fordi han godt innenfor kjernen av pressefriheten etter Grunnloven og EMK har publisert journalistikk av stor allmenn interesse, utført med ordinære journalistiske metoder», skriver Wessel-Aas.

Bare det å utsette Klungtveit for etterforskning for å ha publisert journalistikk, innebærer et inngrep i pressefriheten og medfører en nedkjølende effekt på hans – og andre redaktørers – vilje til å bedrive slik journalistikk, av frykt for strafferettslig forfølgning, skriver advokaten. 

«For Klungtveits del har det den umiddelbare virkning at det vanskeliggjør hans mulighet til å fortsette sin gravende journalistikk om det temaet som artikkelen omhandler. Det er allerede gått flere måneder fra anmeldelsen og fra Oslo politidistrikts opprinnelige henleggelse, og nå medfører statsadvokatens beslutning at Klungtveit må leve med status som mistenkt.»

Powered by Labrador CMS