Schibsteds valgkomité foreslår å kutte honoraret til ansattrepresentanter i styret med over 25 prosent.

Vil kutte Schibsted-ansattes styrehonorar med over 25 prosent: – Mangel på respekt

– Vi er ekstremt kritiske, sier Ingunn Saltbones etter forslag om storkutt i styrehonorar. 

Publisert Sist oppdatert

I slutten av april holdes generalforsamling i Schibsted ASA, der blant annet nivået på styrehonorarer det neste året blir behandlet. 

I innkallelsen til generalforsamlingen kommer det frem at valgkomitéen i Schibsted foreslår et betraktelig honorar-kutt for styrets ansattrepresentanter.

– Alvorlig signal

Komitéen, ledet av Kjersti Løken Stavrum, foreslår at honoraret til de aksjonærvalgte styremedlemmene økes med 61.000 kroner, opp til 668.000 kroner. Samtidig foreslås det å redusere honoraret til ansattrepresentantene med over 25 prosent, en reduksjon på 157.000 kroner slik at nytt honorar blir 450.000 kroner.

Løken Stavrum er daglig leder for Stiftelsen Tinius, som er i ferd med å kjøpe mediedelen av Schibsted.

Forslaget gjelder for styret som skal drifte Schibsteds markedsplasser videre. Det er ikke avklart hvordan styret i Schibsted Media, som skal eie avisene etter den nylige delingen, skal se ut. 

Ingunn Saltbones.

– Etter flere tiår hvor ansattrepresentanter er blitt likebehandlet på alle måter, også økonomisk, akter man nå å bryte med det viktige prinsippet om likebehandling, sier en av ansattrepresentantene i Schibsted, Ingunn Saltbones, til Journalisten.

Hun reagerer kraftig på at totalverdien av godtgjørelsen settes opp med 10 prosent for de aksjonærvalgte, og ned med over 25 prosent for de ansattvalgte.

– Vi ser på det som et alvorlig signal om at de ikke lenger ser på de ansattes innsats i styret som like viktig. Vi ser på det som mangel på respekt for de ansattes innsats.

– Må gjerne sette ned honoraret

Ansattrepresentanter i styret erfarer at for å bli regnet som likeverdige medlemmer, er det viktig med samme lønn for samme arbeid, sier Saltbones.

– Man blir annenrangs borgere i styret uten samme lønn, og vi er ekstremt kritiske fordi dette igjen fører til at ansattvalgte får mindre innflytelse. Vi ønsker at ansatte blir hørt, respektert og ansett som likeverdige.

De ansatte har med kompetanse inn i styret som er like verdifull som kompetansen til de aksjonærvalgte medlemmene, mener Saltbones, som understreker at det er likelønnsprinsippet som er det viktige her.

– De må gjerne sette ned honoraret, for det er mye penger, men det må være likt for alle. Det påvirker dynamikken i et styre som skal jobbe for ett mål. Det er psykologi.

Valgkomitéen foreslår for øvrig å øke sitt eget lederhonorar med 8.000 kroner til 161.000 kroner, og de resterende medlemmenes honorar med 5.000 kroner til totalt 100.000. Løken Stavrum har varslet at hun ønsker å trekke seg fra ledervervet med virkning fra generalforsamlingen i april, heter det i innkallingen.

Må friste med honorarer

Til Journalisten sier komitéleder Løken Stavrum at de over flere år har sett at det er stor jakt på talentene i bransjen Schibsted opererer i. Schibsted er et internasjonalt selskap, og det er ikke mange med spisskompetanse som er tilgjengelige for deres virksomhet, forteller hun. 

– Det innebærer at vi må friste med høye styrehonorarer, og de blir unormalt høye i norsk sammenheng opp mot en årslønn, sier hun og understreker at det er generalforsamlingen som til slutt skal bestemme. 

Nå blir Schibsted splittet opp og blir et mindre komplekst og mer fokusert selskap med nye ansattrepresentanter, sier hun. 

– Uenig

Løken Stavrum sier at nominasjonskomiteen også lenge har ønsket seg et aksjeprogram for styrehonoraret til de aksjonærvalgte styremedlemmene. I forslaget ligger det også at medlemmene blir pålagt å kjøpe aksjer for 30 prosent av honoraret. 

– Så kontantbeløpet som utbetales til styremedlemmene blir likt.

Hun sier hun ikke kjenner seg igjen i at endringsforslaget er et signal om at ansattes innsats ikke er like viktig. 

– Det vil jeg selvfølgelig være uenig i. Det har vært et godt og likeverdig styre i Schibsted, men det er også forskjeller. Det er ulik erfaring og kompetanse, og ulikt hvordan man har valgt. 

For noen av styremedlemmene er styreverv den jobben de har, mens for ansattrepresentantene kommer styrehonorar i tillegg til full lønn, fortsetter hun: 

– Det er ikke, og vil ikke bli, et a- og b-lag. Ingen får mindre innflytelse. Det er viktig å få tak i de beste styremedlemmene, for det har veldig mye å si for selskapets utvikling, avslutter Løken Stavrum.

Rettelse: I en tidligere versjon sto det at Schibsted ønsket et aksjeprogram, det riktige er nominasjonskomiteen.

Powered by Labrador CMS