NRK brøt god presseskikk da de hevdet at Widerøe kansellerte 353 avganger på grunn av bemanningsproblemer

Men NRK ble ikke felt på alle punktene de ble klaget inn for. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over seks år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Flyveselskapet Widerøe reagerte etter NRK Dagsrevyen meldte at flyselskapet hadde kansellert 353 avganger på grunn av bemanningsproblemer. Nyheten hadde sitt utspring i NRK Nordland hvor kommunikasjonsdirektør Silje Brandvoll intervjues om kanselleringene. 

LES OGSÅ:
DN publiserte en pressemelding uten å angi kilde, nå er de felt for brudd på god presseskikk

Morgenbladet felt etter reportasje fra norsk fengsel i Nederland

Her forklarer hun at 100 av de 353 kanselleringene skyldes bemanning. Brandvoll har på vegne av selskapet klaget NRK inn for brudd på punktene 3.2., 3.3., 4.1., 4.13. og ber samtidig om en vurdering om mulig brudd på 3.7. i Vær Varsom-plakaten.

I sin innstilling hadde sekretariatet kommet til at NRK har brutt punktene 3.2. og 3.3. 

Punktene PFU drøftet

3.2. Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder. Vær spesielt aktsom ved behandling av informasjon fra anonyme kilder, informasjon fra kilder som tilbyr eksklusivitet, og informasjon som er gitt fra kilder mot betaling.

3.3. Det er god presseskikk å gjøre premissene klare i intervjusituasjoner og ellers overfor kilder og kontakter. Avtale om eventuell sitatsjekk bør inngås i forkant av intervjuet, og det bør gjøres klart hva avtalen omfatter og hvilke tidsfrister som gjelder. Redaksjonen selv avgjør hva som endelig publiseres.

3.7. Pressen har plikt til å gjengi meningsinnholdet i det som brukes av intervjuobjektets uttalelser. Direkte sitater skal gjengis presist.

4.1. Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.

4.13. Feilaktige opplysninger skal rettes og eventuelt beklages snarest mulig.

4.14. De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. Debatt, kritikk og nyhetsformidling må ikke hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt.

Feil tall

Utvalgsmedlem Anne Weider Aasen mente det var åpenbart at det er gått galt for NRK i måten reportasjen til slutt ble fremstilt Dagsrevyen etter reisen fra lokalkontoret.

– De blander tall. Kommunikasjons-
sjefen svarer på 100 forhåndskansellering. Og NRK ikke gode nok til å presisere at hun svarer på andre tall. Det går tre måneder før korrigering kommer.

Aasen mener at gir du et intervju i en av NRKs nyhetsflater, må du også regne med at det svaret brukes i andre flater. 

– Det må ikke bli presedens om at man ikke kan bruke noe som er gått i lokalsendingen på Dagsrevyen. 

Liv Ekeberg påpekte også at det ikke måtte bli slik at det skal innhentes godkjenning av kilden før bruk av utsagn før det blir brukt i en av NRKs andre nyhetssendinger enn i flaten det først ble brukt. 

Ekeberg mente også at det kan hende at premisset var riktig da Brandvoll ga svaret, men når det løftes inn i ny reportasje at blir sitatet feil. Publikum får heller ikke mulighet til å få uttalelsen i en kontekst. 

Imøtegåelsen

Utvalgsleder Alf Bjarne Johnsen kalte måten innslaget var redigert på for en pussig måte å kontrollere opplysningene på. 

– De har klippet inn en bekreftelse på noe annet enn påstandene i reportasjen. 

Johnsen spurte seg om NRKs innannonsering i Dagsrevyen også kunne utløse 4.14. siden det sies at samferdselsministeren mener det hele er sterkt beklagelig.

– Det hører vi ikke i innslaget. Hans uttalelse i innslaget utløser ikke 4.14., men vi må legge til grunn at han har uttalt dette. Er det riktig gjengitt nærmer vi oss en 4.14. situasjon.

Utvalgets medlemmer var også kritisk til tiden NRK brukte på å korrigere de feilaktige opplysningene. Widerøe tar kontakt med NRK allerede dagen etter, men det er da midt i ferieavviklingen. Dermed faller beklagelsen mellom to stoler. 

– Jeg kunne tenkt at vi skjerper uttalelsen med å ta inn 4.13. Det er mediets ansvar å sørge for å rett opp feil når de blir kjent med det, ikke vente i to og en halv måned og det foreligger en PFU-klage.

Halvveis i møtet valgte utvalget å droppe innstillingen med brudd på punkt 3.3. og endret til 3.7.

– Hvorfor vurderer vi ikke 3.7. om meningsinnhold? Hun har gitt en uttalelse hvor premissene var klare, men så brukes i en annen setting og premissene endres, sa Eva Sannum

– Det handler ikke om premiss, men hvordan man i bakkant velger å bruke innholdet. 

Det var en saksbehandling hvor utvalget ikke klarte å komme til enighet. De var enige i at NRK hadde brutt god presseskikk, men uenigheten gikk i hvilke punkter i Vær Varsom-plakaten som ble brutt. 

– Vi er uklare. Jeg oppfatter at utvalget er delt. Det er like mange som vil felle på 3.7. som på 3.3. Utvalget er ikke uenig i hvor bruddet finnes sted, men hvordan vi skal tagge det i Vær Varsom-plakaten. Punkt 4.1. samler opp alle syn. Nå har vi forsøkt å snakke oss til enighet. Det har vi ikke klart, gjorde utvalgsleder Johnsen klart.

Han ba utvalget gå nye runder etter at Alex Øystå foreslo at 3.7. kunne erstattes av 4.1. Til slutt måtte han presse utvalgets medlemmer om å velge mellom punktene 3.3. og 3.7. 

Johnsen presiserte at bruddet skjer i publiseringen, ikke innhentingen og at utvalget dermed burde se til kapitel fire som omhandler publisering. 

Etter nye runder endte utvalget med at NRK brøt god presseskikk på punktene 3.2., 4.1. og 4.13. i Vær Varsom-plakaten. 

Powered by Labrador CMS