– Det er gjort mange gode tiltak i mediehusene, sier konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media.
– Det er gjort mange gode tiltak i mediehusene, sier konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media.

31 redaksjonelle stillinger forsvinner fra Polaris

– Det kommer til å bli bedre, men vi vet ikke hvor lang tid det vil ta, sier konsernsjef i Polaris Media, Per Axel Koch. 

Publisert

På slutten av fjoråret gikk Polaris Media ut med et tilbud om gavepensjon for dem over 62 år. Man visste at 2023 ville bli et krevende år, og at annonsemarkedet kom til å bli utfordrende.

Da konsernet presenterte tallene for fjerde kvartal 2022 tidligere i år, ble det kjent at målet var å redusere bemanningen med 94 årsverk

Denne prosessen er nå godt i gang, og det er skrevet avtaler som innebærer at det i løpet av høsten og i 2024, forsvinner 95 stillinger, hvorav 69 er i Norge og 26 i Sverige. 

Av stillingene som skal bort i Norge, er 31 av dem redaksjonelle.

I ettertid er det varslet ytterligere nedbemanning i Sverige.

Fungerer

Og kostnadskuttene ser ut til å fungere, ifølge konsernsjef Per Axel Koch, som i Polaris Medias kvartalsrapport konstaterte at de ikke var tilfredse med konsernets resultater i første halvår. 

Han mener likevel at det i krevende tider også er viktig å fokusere på det som faktisk går bra.

– Det er gjort mange gode tiltak i mediehusene. Alle har vært forsiktige, og det gjør at vi klarer å håndtere en inntektsnedgang bedre. Det er annonsemarkedet som er mest krevende, både i Norge og Sverige. Aller mest i Sverige.

Selskapene i konsernet har gjort tatt flere grep og kutte kostnader på mange områder. Blant annet har de latt stillinger stå åpne. Koch understreker at kuttene ikke er del av et sentralstyrt konsernprogram, men at det er selskapene regionalt som styrer kuttene.

Spesielt krevende i Sverige

Som for resten av Medie-Norge er det i annonsemarkedet skoen trykker for Polaris. Men det er i Sverige det er spesielt krevende, sier Koch.

Polaris er største eier i det svenske lokalaviskonsernet i Stampen Media.

– I mai trodde vi ikke på nedgang i Sverige, men nå har det skjedd og vi har sagt at vi iverksetter effektiviseringsprogram i Stampen Media. Det kan dreie seg om 80 til 100 årsverk. Det arbeidet holder de på med for fullt.

Polaris opplever ikke samme inntektsnedgang i Norge, og Koch håper det fortsetter slik, særlig tatt i betraktning at konsernet har presset kostnadsveksten ned i 1 prosent.

– Med den prisveksten vi har, er det veldig bra, sier han.

Det er heller ingen konkrete planer om noen effektiviseringsprogram i Norge nå, men det jobbes med prosjekter i trykk og distribusjon for å se hva som kan gjøres. Kostnaden for papir må ytterligere ned, sier Koch.

– Må håndteres

Koch understreker at det på tross av kutt gjøres en god jobb i konsernet. Han peker blant annet på mediehusenes dekning av valget, og hvordan man håndterer oppdraget med å utvikle samfunn og demokrati.

– Det er jo hyggelig med vekst, men også motbakker må håndteres. Hvis man som ledelse ikke klarer det, må man finne på noe annet å gjøre.

Det er flere gode ting å ta tak i de nylig lesertaller- og opplagstallene fra Mediebedriftenes Landsforening (MBL), mener Koch, og han har tro på at mediemarkedet i Norge vil bli bedre.

– Vi må komme styrket ut av dette. Vi har fått til mye, og det må fortsette. Det kommer til å bli bedre, men vi vet ikke hvor lang tid det vil ta.

– Hvis du må spå, hvordan vil neste år gå for Polaris?

– Det er krevende i Sverige med høyere arbeidsledighet og annonsefall, men hvor lenge det varer vet man ikke. I Norge er det ikke samme situasjon, og jeg håper det ikke blir som Sverige, men det vet ingen.

Konsernet jobber ikke etter spådommer, men har mentalt forberedt seg på hva som skal skje, sier han.

– Jeg tror nok mer på at vi skal få det til slik som vi har det nå, enn at det blir dårligere.

Han mener også langtidsperspektivet er viktig, og mediehusene deres er viktigere enn noensinne.

– Vi ser at det blir gjort mye bra arbeid, og store og små gjør en viktig jobb for demokratiet både i Norge og Sverige. Det er viktig å ta vare på det, og det skal vi få til, selv om det er krevende.

– Jeg har tro på at det blir bedre, selv om konjunkturene er vanskelige å lese, avslutter Koch.

Powered by Labrador CMS