Kirurg Per Kristian Eide ble tilkjent oppreisning fra TV 2 og fire ansatte i kanalen i 2017. I september går ankesaken for retten. Foto: Andrea Gjestvang
Kirurg Per Kristian Eide ble tilkjent oppreisning fra TV 2 og fire ansatte i kanalen i 2017. I september går ankesaken for retten. Foto: Andrea Gjestvang

Tre TV 2-journalister og én redaktør ble dømt til å betale hjernekirurgen oppreisning. Nå møtes de i retten igjen

– Godt grunnlag for å få et annet resultat, mener TV 2s advokat.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Det lange etterspillet til den såkalte hjernekirurgisaken, som startet i TV 2-nyhetene for syv år siden, har stått på stedet hvil siden juni 2017. Da tilkjente Oslo tingrett hjernekirurg Per Kristian Eide totalt 825.000 kroner i oppreisning for ærekrenkelser.

Nå er det klart for en ny runde; Journalisten får bekreftet at partene møtes til ankesak i Borgarting lagmannsrett 17. september.

– Vi mener at dette ikke er noen ærekrenkelse, men tvert imot viktig journalistikk, og at vi har et godt grunnlag for å få et annet resultat i lagmannsretten, sier TV 2s advokat Vidar Strømme til Journalisten.

Journalister holdt økonomisk ansvarlig

Eide gikk til både PFU-klage og sivilrettslige skritt mot TV 2 etter totalt 32 tv-innslag og 17 nettsaker om et forskningsprosjekt ved Oslo universitetssykehus som ifølge kanalen ble stanset fordi to pasienter hadde fått alvorlige hjerneskader etter at en kirurg hadde tatt vevsprøver fra hjernen deres. Pasienter uttalte seg om at de ikke hadde fått tilstrekkelig informasjon om risikoen før de samtykket.

TV 2 ble felt på fire punkter av PFU. I tingretten ble kanalen dømt til å betale 600.000 kroner i oppreisning, samt 3,5 millioner i saksomkostninger.

Journalistene Sophie Lund Aaserud, Hanne Taalesen og Jens Christian Nørve ble dømt til å betale 50.000 kroner hver, mens redaktør Niklas Lysvåg ble dømt til å betale 75.000 kroner. Det opprinnelige oppreisningskravet fra Eide var på inntil 6,7 millioner.

I tingrettsdommen heter det at det ved publiseringene ble skapt et inntrykk av at det ble gjort inngrep i hjernen kun for å forske, men at journalistene ikke hadde faktisk dekning for dette.

Retten fant ikke et rettslig grunnlag for å idømme redaktørene Alf Hildrum, Jan Ove Årsæther og Olav T. Sandnes å betale noen oppreisningserstatning.

Vi mener dette er viktig og grundig journalistikk. Dette ser vi fram til å få belyst i lagmannsretten

Nyhetsredaktør Karianne Solbrække

– Viktig og grundig

Da tingrettsdommen falt, varslet TV 2 umiddelbart anke. Også de TV 2-ansatte som ble dømt til oppreisning anket.

Nyhetsredaktør Karianne Solbrække oppsummerer bakgrunnen for anken:

– Vi mener dette er viktig og grundig journalistikk. Dette ser vi fram til å få belyst i lagmannsretten, og vi mener vi har et svært godt grunnlag for et annet resultat denne gangen, skriver Solbrække i en e-post til Journalisten.

I 2017 skrev TV 2s sjefredaktør og administrerende direktør Olav T. Sandnes om tingrettsdommen:

– Retten er enig med TV 2 i at saken har stor samfunnsinteresse, og at vi reiste en viktig etisk medisinsk debatt ved å adressere disse spørsmålene. Tingretten viser også til at TV 2s dekning har ført til en styrking av pasientenes rett til informasjon før samtykke til å delta i forskningsprosjekter, og at saken ligger i kjernen av ytringsfriheten.

Helsetilsynet konkluderte i 2015 med at forskningsprosjektet til Eide brøt med lovens krav om samtykke og meldeplikt. Samtidig konkluderte tilsynet med at det var vitenskapelig grunnlag for forskningen, og at den kunne videreføres med endringer på de punktene som var i strid med loven.

– Styrket at TV 2 opptrådte uaktsomt

Eides advokat, Per Danielsen, mener at også deres side har en sterk sak å føre for lagmannsretten i september.

– Vi mener vår sak er blitt bedre enn den var i første instans. Tingrettens dom er riktig, og vi tror på tilsvarende resultat i lagmannsretten, sier Danielsen til Journalisten.

Han utdyper:

– Utviklingen i ettertid har vist at forskningen basert på å ta vevsprøver som TV 2 regnet som så kontroversielle, nå er innført som standard i Norge. Det viser at søkelyset var helt feil og nå helt utdatert. Det burde TV 2 forstått.

Danielsen mener det juridisk sett også er styrket at TV 2 opptrådte «veldig uaktsomt».

– Journalistene var forutinntatt, og foretok ikke undersøkelsene som skulle til for å skaffe lett tilgjengelig informasjon. Alle aktsomme journalister plikter å undersøke det de skal skrive om. Aktsomhet er nemlig en forutsetning for ytringsfrihet, sier advokaten.

Journalistene var forutinntatt, og foretok ikke undersøkelsene som skulle til for å skaffe lett tilgjengelig informasjon

Advokat Per Danielsen

– Bygger på Eides egne redegjørelser

Journalistene som omfattes av dommen, viser til TV 2 og nyhetsredaktør Solbrække for kommentar.

Om advokat Danielsens påstander skriver Solbrække til Journalisten at de i denne forbindelsen ikke kan uttale seg om etterfølgende forskning eller metoder:

– Det er viktig å forstå at det domstolen skal vurdere, er det som var situasjonen på publiseringstidspunktet, skriver Solbrække.

Hun understreker at TV 2 mener de har opptrådt aktsomt og åpenbart innenfor ytringsfriheten.

– Det vi har publisert, bygger på Eides egne redegjørelser til Helsetilsynet, andre myndighetsorganer og pasienter som ble med på forskningsprosjektet - i tillegg til pårørende til disse. TV 2 har også hele veien hatt omfattende kontakt med representanter for Eide og sykehuset, skriver nyhetsredaktøren.

Journalisten har tilgang til ankebegjæringen fra TV 2s advokater. Der står det blant annet at de mener tingretten har tatt et galt rettslig utgangspunkt som preger hele avgjørelsen:

«Fremfor å ta utgangspunkt i den grunnlovsfestede ytringsfriheten og pressens samfunnsoppdrag og plikt til å belyse saker av allmenn interesse, har tingretten tatt utgangspunkt i ordlyden i skl § 3-6a (ærekrenkelsesbestemmelsen, journ. anm.) og dernest gått rett på tolkningen og saksøkerens oppfatning av det som ble publisert», står det i anken.

Flere pågående saker

Eide har også saksøkt andre medieaktører som han mener ukritisk har gjengitt TV 2s dekning av saken, blant andre VG, Bergens Tidende og NTB.

Torsdag 15. august startet Borgarting lagmannsrett behandling av ankesaken mellom Eide og Amedia, Avisenes nyhetsbyrå og to redaktører. Eide anket tingrettsdommen som frikjente motparten.

I fjor sommer ble det kjent at Eide og Aftenposten hadde inngått forlik. Advokat Danielsen opplyser at det har blitt inngått forlik også med Bergens Tidende for noen måneder siden.

Saken mot NTB er stanset i påvente av konklusjon i de andre sakene.

Det er satt av tolv dager til saken mellom Eide og TV 2 i lagmannsretten i september.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken sto det at TV 2s dekning av den såkalte hjernekirurgisaken startet for ni år siden, det riktige er syv. Vi skrev også at TV 2 ble felt på fire punkter av PFU, med dissens. Det riktige skal være at TV 2 ble felt på fire punkter, to av dem med dissens i utvalget.

Powered by Labrador CMS