Vårt Land har overfor Journalisten avvist pressetiske overtramp, og i sitt tilsvar til PFU går de mer i detalj om hvordan de ser på klagepunktene.

Vårt Land i PFU-tilsvar:
– Har pågått en aktiv jakt etter hvem som er våre kilder

Avviser overtramp i Født Fri-dekningen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Nylig kunne Journalisten fortelle at Født Fri-leder Shabana Rehman reagerer sterkt på Vårt Lands dekning av varsler innad i stiftelsen, og har klaget avisa til Pressens Faglige Utvalg (PFU).

– Jeg har stått helt sjanseløs til å komme med imøtegåelse til anklager, sa Rehman til Journalisten.

Hun mener avisa har brutt Vær varsom-punkter om imøtegåelse, kildekritikk, saklighet i omtale og dekning for overskrifter.

Avviser punkt for punkt

Vårt Land har siden august omtalt varsler om økonomisk rot og fryktkultur i stiftelsen i flere undersøkende artikler, før en granskningsrapport utført på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) fikk saken til å eksplodere i mediene i slutten av september.

Vårt Land har overfor Journalisten avvist pressetiske overtramp, og i sitt tilsvar til PFU går de mer i detalj om hvordan de ser på klagepunktene.

Selv anser avisa at de har «vist stor tilbakeholdenhet og saklighet, og at all vår journalistikk er basert på et omfatte kilde- og dokumentasjonsarbeid».

– Opptatt av å bygge tillit

«Det er svært sjelden at mediene går inn med et kritisk søkelys på pengebruk og stiller spørsmål ved om organisasjoner som baserer stort sett hele sin drift på offentlig støtte, gjør det etter formålet og og på en måte som tilfredsstiller krav til god økonomistyring», skriver avisa i innledningen, og peker på at mediene ofte er avhengig av tips og henvendelser fra kilder som kjenner driften fra innsiden.

Og det er nettopp det Vårt Land skriver at de fikk; flere uavhengige tips fra kilder som antydet grunn til å undersøke Født Fris pengebruk, arbeids- og ansettelsesforhold og om organisasjonen fyller sitt samfunnsmandat.

Avisa opplyser å ha snakket med rundt 30 kilder muntlig, i tillegg til annen dokumentasjonsinnhenting.

«Mange av kildene i denne saken er unge med flerkulturell bakgrunn, som ikke har dyp kjennskap til pressens arbeidsmetoder, og som heller ikke er offentlige personer med erfaring fra intervjusettinger og belastningen offentlig publisering kan innebære. Derfor har Vårt Lands journalister fra første dag vært opptatt av å bygge tillit og klargjøre premissene i prosessen», står det i tilsvaret.

– Aktiv jakt

Avisa skriver videre om at de har ansett kildene som ytterst sårbare, og at flere av dem har fortalt om og dokumentert press fra «aktører i miljøet» som gjør at de ikke kan stå fram med navn.

«Helt siden før publisering har det pågått en aktiv jakt etter hvem som er våre kilder, hva de eventuelt har sagt, og ikke minst har det blitt spredt rykter og påstander som diskrediterer kritikere», skriver avisa.

De viser til at kildevernet ikke har latt dem gi Rehman innsyn i hvem som har fremmet de ulike delene av kritikken, men avviser svikt på imøtegåelse:

«Vårt Land har gitt Rehman mulighet til å besvare alle påstander av faktisk art som er fremmet, gikk henne og organisasjonen svært god tid til å gi tilsvar og gitt mulighet til å komme med dokumentasjon som tilbakeviser kritikken. Vårt Land har gitt et innblikk i hva slags kritikk som fremmes, og hvilken dokumentasjon vi har som underbygger denne kritikken så langt det har vært mulig uten å utlevere kildenes identitet.»

Avviser jakt på negative uttalelser

Vårt Land avviser videre ensidig framstilling av saken, og viser til at flere kilder i avisas artikler fremmer et positivt syn på organisasjonen under Rehmans ledelse.

Avisas kildekontakt har nylig blitt et tema hos magasinet Subjekt, der kilder har fortalt om og reagert på at avisa ikke skal ha vært interessert i positive uttalelser om Rehman eller Født Fri, og skal ha tilbudt anonymitet mot negative uttalelser.

Men en slik påstand medfører ikke riktighet, skriver avisa:

«Når journalistene har tatt kontakt med kilder, har de ønsket å gjøre premissene for samtalene tydelig. De har forklart hva de jobber med og har som sedvanlig når man jobber med slike saker, sagt at anonymitet er mulig, dersom det er en forutsetning for at kritikkverdige forhold kan bli avdekket. Journalistene har på en nøktern og ryddig måte avklart premissene. De har vært tydelige på hva som er bakgrunnssamtaler og hva som er en intervjusetting. Gitt mange av kildenes sårbare situasjon og medievanthet, har dette vært ekstra viktig.»

– Ikke sentral opplysning

Overfor Journalisten pekte Rehman på at hun mente Vårt Land utelot en helt sentral opplysning i saken, da de ikke konkret omtalte at stiftelsens regnskap hadde blitt revisorgodkjent uten merknader.

Men avisa er ikke enig i at dette er en sentral opplysning:

«At en organisasjon har revisorgodkjente er en forutsetning for å få offentlig støtte og alle organisasjoner som er pliktige til å levere et revidert årsregnskap, slik Født Fri er, må ha revisorgodkjenning. En revisorgodkjennelse er heller ingen garanti for at det ikke har blitt foretatt disposisjoner som er kritikkverdige, og kan ikke regnes som en sentral opplysning i denne typen saker», svarer avisa i tilsvaret.

– Subjektiv opplevelse

Samtidig avviser Vårt Land at de har framført påstander om at noen har blitt brutt ned «på grunn av» Shabana Rehman, slik klager Rehman skriver i sin klage at beskrivelsen må tolkes. De skriver at artikkelen beskriver at «tiden i Født Fri har brutt vedkommende ned».

Rehman mener hun ikke fikk mulighet til å svare på påstander om dette. I tilsvaret legger avisa ved en e-post sendt Rehman og Født Fri 12. august, med ti dagers svarfrist, med en rekke spørsmål om belastning ansatte har fortalt om.

Videre påpeker Vårt Land:

«Klagers rett til samtidig imøtegåelse retter seg også kun til de faktiske påstandene som omhandler forholdene i Født Fri. Klager har ikke rett til samtidig imøtegåelse av andre kilders subjektive beskrivelse av hvordan de opplever disse forholdene påvirket dem. At noen ble 'brutt ned' er en subjektiv opplevelse av privat art for en tredjeperson, og ikke en faktisk påstand mot klager.»

Om Rehmans klage mot nyhetsredaktør Veslemøy Østrems Facebook-innlegg om saken, der Rehman mener det ikke går fram at kildene er anonyme, svarer avisa kort: «Posten er nøktern og bryter ikke med pressens etiske regelverk. Vårt Land har ikke brutt god presseskikk. »

Fastholder klagepunktene

Født Fri ved Shabana Rehman har også levert replikk til avisas PFU-tilsvar, der de fastholder alle klagepunktene.

Overfor Journalisten kommenterer Rehman avisas beskrivelse av press og kildejakt fra «aktører i miljøet»:

– Jeg har ingen tillit til Vårt Land på nåværende tidspunkt, men om dette stemmer så er det etter mitt syn svært alvorlig. Jeg har jobbet i dette feltet i 25 år, og har brukt de tre siste årene i Født Fri nettopp for å lage en trygg plattform for miljøet. Jeg vet hvor betent feltet og hele integreringsdebatten er. Det har jeg kjent på kroppen i hele mitt liv, skriver Rehman i en e-post, og legger til:

– Født Fri har produsert over 30 direktesendinger, med flere aktører på scenen nettopp for å vise miljøet at folk ikke står alene i å bringe kontroversielle temaer til torgs. Dette skrev ikke Vårt Land ett eneste ord om.

Powered by Labrador CMS