Redaktør Erik Sønstelie i Oppland Arbeiderblad. Foto: OA
Redaktør Erik Sønstelie i Oppland Arbeiderblad. Foto: OA

Søndre Land kommune klager Oppland Arbeiderblad til PFU

Redaktøren frykter at en fellelse kan brukes mot det videre journalistiske arbeidet.

Publisert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

– Ja, det har vært en vanskelig sak for de ansatte. Som ansatt blir man selvfølgelig påvirket når arbeidsplassen blir framstilt som den tar livet av folk, sier kommunalsjef Randi Marta Berg i Søndre Land kommune.

Berg har signert en klage mot Oppland Arbeiderblad sendt Pressens Faglige Utvalg (PFU).

I juni omtalte avisa en alvorlig hendelse ved Hovli sykehjem, som hadde blitt varslet til helsetilsynet og nå lå hos Fylkesmannen til behandling. Familien til en avdød kvinne reagerte sterkt på behandling hun mottok på sykehjemmet, og fortalte om feilmedisinering.

Vinklingen på det andre førstesideoppslaget om saken var sitatet «'De tok livet av mor'».

Kommunalsjefen skriver at klagen også sendes på vegne av kommuneansatte ved sykehjemmet.

Mener avisa ikke informerte

På spørsmål fra avisa hadde kommunalsjefen tidligere vist til at saken lå til behandling hos Fylkesmannen, og at hun ikke hadde ytterligere kommentar.

Hun skriver i klagen at hun ikke ble informert om innholdet i oppfølgersaken, da hun på nytt ble bedt om kommentar.

Oppland Arbeiderblad 11. juni i år. Faksimile
Oppland Arbeiderblad 11. juni i år. Faksimile

«Med en informasjon om hva som skulle kommenteres, hadde kommunalsjefen hatt mulighet til å vurdere en mer utvidet kommentar til innholdet i artikkelen, selv om saken ikke skulle diskuteres i detalj i media. Det hadde også vært mulig å forberede ansatte på at det kom til å komme et slikt oppslag», står det i klagen.

Kommunalsjefen reagerer også på tittelen på førstesideoppslaget:

«Avisoverskriften framstiller brødrenes uttalelser som en sannhet. Det er alvorlig å ta livet av noen. Det er også alvorlig å ytre at noen har tatt livet av noen før en sak er avklart. Denne måten å framstille saken på påvirker pasienter, pårørende og ansatte som jobber på Hovli sykehjem. Den som leser blir forledet til å tro at dette er avgjort som i en straffesak.»

Oppland Arbeiderblads redaktør medgir at kommunalsjefen burde fått mer konkret informasjon i tilsvarsforespørselen, men avviser brudd på andre klagepunkter. Se tilsvar lengre ned.

– Har en annen dokumentasjon

Også andre anklager fra kvinnens sønner i artikkelen beskrives av kommunalsjefen som «pårørendes opplevelse og ikke nødvendigvis sannheten».

Hun skriver at kommunens ledelse i flere tilfeller «har en annen dokumentasjon og historie enn det som blir framstilt».

Klagen gjelder brudd på Vær varsom-plakatens punkter 3.2 om kontroll av opplysninger, 3.3 om klare premisser i intervjusituasjon, 4.1 om saklighet og omtanke i innhold og presentasjon, 4.4 om dekning for overskrifter, samt 4.14 for tilgang på samtidig imøtegåelse mot sterke beskyldninger.

Nådde ikke minnelig løsning

Kommunalsjef Berg peker overfor Journalisten på VVP-punktene 4.14 og 4.4 som hovedpunkter for klagen:

– Når man skal gi tilsvar, må man bli gjort oppmerksom på hva man skal gi tilsvar på, og dette mener vi ikke er oppfylt. Og så opplever vi ordbruken i overskriften som veldig konstaterende, i en sak der Fylkesmannen fremdeles ikke har konkludert, sier Berg.

Kommunalsjefen forteller at Søndre Land kommune har hatt kontakt med avisa, med tanke på en eventuell minnelig løsning, men at konklusjonen ble at kommunen opprettholder klagen.

«Opplever at kommunen ikke vil kommentere saken uansett»

PFU mottok klagen i juli, og har satt i gang full behandling.

I tilsvaret fra avisa til PFU, medgis det at det «kan gi grunnlag for kritikk» at de konkrete utsagnene for tilsvar ikke ble gitt til kommunalsjefen.

«Men samtidig oppleves det, som nevnt for OAs reporter, at det er det han forsøker på. Han ønsker å forholde kommunen det eksplisitte innholdet i de etterlattes kritikk. Men dette blir det ikke mulig å gå videre med. OAs medarbeider opplever at kommunen ikke vil kommentere saken uansett», står det videre i tilsvaret.

Avisa understreker at de mener de har fremmet en nøktern fremstilling av saken, og at de har dekning for alle titler i innholdet.

«Det fremgår av artikkelen at det er en parts-fremstilling og at det ikke foreligger noen konklusjoner i saken. Det fremgår at kommunens representant ikke vil kommentere saken på det nåværende tidspunkt. At Hovli sykehjem har tatt livet av en kvinne, er en påstand. Det fremkommer av tittel og ingress, samt resten av teksten. Det fremgår klart også av tittelbruk og bruk av sitattegn at det er en mening», står det i tilsvaret.

SMS-kontakt

Partene er enige om hvordan kontakten mellom avis og kommunalsjef foregikk, før den innklagede artikkelen ble publisert.

Etter først å ha prøvd å ringe, sendte journalisten SMS med spørsmål om Berg hadde kommentarer til saken utover den korte uttalelsen hun ga i den første artikkelen få dager tidligere. I samme melding la journalisten til: «Vi har en oppfølging av saken nå».

Kommunalsjefen svarte: «Jeg har ingen ytterligere kommentar enn at saken ligger hos fylkesmannen og skal behandles der. Informasjon om detaljer i saken er taushetsbelagt, og vi kan ikke kommentere det. Vi venter på fylkesmannens konklusjon.»

«Vi forstod det etter dette som krystallklart at det ikke var nødvendig å klargjøre mer bakgrunnen for hvorfor vi henvendte oss. Svaret var av prinsipp det samme: Ingen kommentar», står det i tilsvaret.

– Ulike syn på hva avisa skal være

Ansvarlig redaktør Erik Sønstelie sier til Journalisten at saken, og kommunikasjonen med Søndre Land kommune, føyer seg inn i en større sammenheng der avisa ofte opplever at kommuneledelsen er vanskelig tilgjengelig for kommentar.

– Det handler nok også om litt ulike syn på hva avisa skal være, og hva journalistikkens rolle skal være. Vårt utgangspunkt i denne saken har vært VVP-punktene 1.4 og 1.5, om pressens ansvar for å avdekke kritikkverdige forhold og beskytte enkeltmennesker mot offentlig forsømmelse eller overgrep. Vi mener at et enkeltmenneske skal få kunne fremme sine opplevelser, også før et offentlig tilsyn har konkludert, sier Sønstelie.

Han legger til:

– Men det pålegger oss likevel, selv om vi får «ingen kommentar » hundre ganger, at vi hver eneste gang konkretiserer hva vi ønsker kommentar på. Det er synd at vi stiller oss slik at en eventuell fellelse kan brukes mot oss i det journalistiske arbeidet videre.

Sønstelie viser samtidig til at kommunen i ettertid har beklaget overfor de pårørende i saken, og etter hans syn i «i betydelig grad» har erkjent innholdet i kritikken.

Oppland Arbeiderblad har også en annen nylig sak klar for PFU-behandling, som tidligere omtalt av Journalisten.

Powered by Labrador CMS