Kjersti Løken Stavrum, ny generalsekretær i NP

Omstridt Dagblad-stripe i PFU

Kjersti Løken Stavrum har omstridt tegneserie på bordet i sitt første møte som generalsekretær i Presseforbundet. 

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

En av sakene som kommer opp er en omstridt tegneseriestripe av Tomas Drefvelin som sto på trykk i Dagbladet 28. mai. Stripa, som vakte internasjonal oppsikt i slutten av mai, er klaget inn av Antirasistisk Senter og Det Mosaiske Trossamfund fordi de mener den er antisemittisk og bryter med punkt 4.3 i Vær varsom-plakaten (VVP) om å vise respekt for menneskers egenart og livssyn.

– De to voksne bærer tydelige religiøse kjennetegn som kan oppfattes som enten muslimsk eller jødisk, skriver organisasjonene i klagebrevet.

I sakspapirene fra Presseforbundet refereres det til at klagerne mener at Dagbladets trykking av stripa setter en lav terskel for hva som kan trykkes.

Forsøk på minnelig ordning mellom partene har ikke lyktes. Det til tross for at klagerne senere skriver at de beklager prosessen mot Dagbladet, og at de ser på striden som uenighet mellom venner.

Dagbladet avviser klagen og viser til at det er behov for stor takhøyde for kritikk av religioner og religiøs praksis. Avisen uttrykker samtidig forståelse for at enkeltpersoner eller grupper kan ta seg nær av tegningene. Dagbladet er bestemt på at det ikke har vært verken avisen eller tegnerens intensjon å være antisemittisk.

Til Journalisten sier tegneren at hensikten var å vise at religion ofte fritas for kritikk ved å vise til seg selv som religion.

Verdistrid

Gudbrandsdølen Dagningen (GD) er klaget inn av bergingeniør Theodor W. Holmsen for en sak som sto på trykk 8. juli. Den handlet om tapte verdier i forbindelse med at Holmsens selskap ble kastet ut av lokalene de leide på grunn av ikke betalt husleie.

Det er Holmsen som har klaget inn avisen fordi han føler seg uthengt. Han mener avisen fremstiller ham som en svindler som prøver å få erstatning fra Sel kommune. Han skriver i klagen at den ikke betalte husleien var omstridt, og at kravet på 15 millioner, som opplyst i overskriften, er feil.

Avisen avviser klagen, og hevder Holmsen har hatt klare ønsker for hvordan saken skulle vinkles. GD mener det er klagers oppfatning at han er forfulgt av kommunen. Avisen skriver at deres oppgave har vært å ettergå grunnlaget for opplysningen om 15 millioner kroner, men at selskapets regnskaper ikke viser slike verdier.

Initiativrett

En annen klage som behandles er den avgåtte generalsekretæren, Per Edgar Kokkvolds initativrettsklage på Hegnar Media. Klagen gjelder en henvisningstekst på nettfronten hegnar.no, som Kokkvold oppfattet som tekstreklame. I teksten het det blant annet at «Denne stasjonsvogna klarer 248 km/t» og «En av de beste SUV-ene».

Hegnar erkjenner at annonsen kom på ved en glipp, og sier den ble fjernet etter å ha blitt oppdaget raskt ved en etterkontroll.

Powered by Labrador CMS