Kulturminister Linda Hofstad Helleland. Foto: cf-wesenberg@kolonihaven.no

Kulturministeren krever full åpenhet

Kulturminister Linda Hofstad Helleland krever at toppledelsen i Norges Idrettsforbund gir innsyn i regnskaper helt ned på bilagsnivå i framtida.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Statsråden varslet idrettspresident Tom Tvedt og hans stab om de nye kravene i et brev tirsdag.

– Idretten er en stor demokratisk bevegelse som skal styre seg selv. Det forplikter i den forstand at det må vises full åpenhet rundt den betydelige andelen av fellesskapets midler de tildeles hvert år. Når det ikke var tilfellet så langt, måtte jeg gripe inn. Jeg så ingen annen utvei, sier kulturministeren til NTB.

Norges Idrettsforbund mottar nesten 90 prosent av inntektene sine fra det offentlige.

Avgjørende tidspunkt

I tirsdagens brev varsler statsråden at hun i framtida vil kreve full åpenhet rundt regnskapene til Norges idrettsforbunds «sentralledd». Hofstad Helleland vil ha innsyn helt ned på bilagsnivå.

Det betyr kort og godt at idrettspresident Tom Tvedt og hans stab må gi allmennheten tilgang til både reiseregninger og øvrige utgiftsposter.

Kulturministeren bekrefter videre overfor NTB at hun forventer at idretten også vil være åpne om «anskaffelser, rammeavtaler og styrevervsregister».

Hofstad Helleland vil derimot ikke pålegge særforbundene noen form for åpenhet, men ber idretten selv klargjøre hvordan disse skal forholde seg til kravene som nå er fremsatt.

– Jeg lytter til grasrota i norsk idrett, og flere særforbund har nå vært tydelige på at full åpenhet er nødvendig for tilliten til norsk idrett. Idretten var nå i en situasjon hvor jeg mener det ikke var noen annen mulighet enn å kreve full åpenhet for å bevare tilliten, og for å forsvare i offentligheten at idretten bruker så store deler av det offentliges penger, sier kulturministeren.

Ikke tilbakevirkende

Tirsdag møtte Høyre-statsråden idrettspresident Tom Tvedt for andre gang på én uke for å diskutere åpenheten rundt pengebruken i Norges Idrettsforbund og de største norske særforbundene. Hofstad Helleland var ikke fornøyd med utfallet av det første møtet, og heller ikke mandag kunne hun slå seg til ro med signalene fra Tvedt og idrettsforbundets generalsekretær Inge Andersen.

Etter møtet bøyde idrettspresidenten av for kravet om innsyn i hans og generalsekretærens reiseregninger, men nøyde seg med å legge fram bilagene fra perioden han selv har sittet som president.

Hofstad Helleland vil ikke pålegge NIF-ledelsen å fremlegge bilag fra før den tid. De nye kravene til åpenhet gjøres nemlig gjeldende fra 1. januar 2017.

«Det er et sentralt prinsipp at nye vilkår for tilskuddsmottakere ikke gis tilbakevirkende kraft», skriver kulturdepartementet i en pressemelding.

– Jeg har vært kulturminister siden desember og må ta ansvar for det som skjer nå. Jeg er opptatt av å få på plass gode systemer som sikrer full åpenhet i tiden framover, sier Hofstad Helleland til NTB.

Oppfordrer til snarlig endring

I brevet til NIF kommer kulturministeren samtidig med en klar oppfordring.

«Jeg vil likevel oppfordre NIF til å praktisere åpenhet om regnskapsopplysninger fra dags dato. En slik åpenhet vil ha positiv betydning for idrettens tillit i offentligheten», skriver hun.

Det er ikke aktuelt å gjøre de nye kravene gjeldende for andre deler av idretten som ikke mottar like store summer i offentlig støtte.

– Idretten skal ikke bli mer byråkratisk. Derfor ønsker jeg ikke å pålegge idrettslag, kretser og annen frivillighet økt rapportering, sier kulturministeren.

Norges Idrettsforbund nedsatte tirsdag et utvalg som skal kartlegge åpenheten i idretten. Utvalget ledes av tidligere kringkastingssjef John G. Bernander.

– Det er selvfølgelig NIF selv som fastsetter mandatet for utvalget. Jeg legger likevel til grunn at NIF vurderer hvordan åpenhet skal og bør praktiseres overfor allmennheten, og ikke bare innad i medlemsorganisasjonen eller overfor offentlige myndigheter, skriver kulturministeren i tirsdagens brev.

Powered by Labrador CMS