NRK-direktør Olav Nyhus har signert en henvendelse til Kulturdepartementet der NRK ber om å bli unntatt fra journalføringsplikten.

NRK ber om å slippe offentlig journal

Forteller om store problemer med å etterleve plikten.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

– Jeg ser dilemmaet, sier Olav Nyhus, direktør for juridisk avdeling i NRK.

Norges største mediehus, som regelmessig produserer journalistikk basert på offentlig innsynsrett, er selv en offentlig eid virksomhet. Som nå ber Kulturdepartementet om å få slippe plikten til å journalføre inn- og utgående dokumenter.

Det kommer fram i en henvendelse sendt departementet i desember, signert av Nyhus.

Han forteller til Journalisten at bakteppet for henvendelsen er fjorårets forslag fra arkivlovutvalget om å skrote tradisjonen med journalføring.

– Mange offentlige virksomheter har utfordringer knyttet til journalføring i dag, men jeg mener dette er en ekstra stor utfordring for oss. Hele vår kjernevirksomhet er jo i prinsippet unntatt offentlighetsloven. NRK driver heller ikke saksbehandling som andre offentlige virksomheter, der henvendelser inn og ut går gjennom et sentralt postmottak, sier Nyhus.

«Betydelige utfordringer»

NRK skal, som andre offentlige virksomheter underlagt offentleglova, journalføre korrespondanse, som e-poster, som går inn og ut av NRK samt enkelte interne dokumenter.

Men Nyhus forteller i brevet at rikskringkastningen har store problemer med å etterleve denne plikten i praksis. Han viser til en intern gjennomgang som fant «betydelige utfordringer».

NRKs redaksjons- og programvirksomhet er imidlertid unntatt offentleglovas krav. De aller fleste dokumentene som størsteparten av NRKs ansatte håndterer, faller inn under dette unntaket, skriver Nyhus.

Men en stor del av NRKs problem skal være at hvert eneste dokument, hver eneste e-post, likevel skal vurderes for journalføring. Den kompetansen vil det være svært kostbart, og praktisk vanskelig, å sørge for at samtlige NRK-ansatte har, argumenteres det for.

Vil lage søkbar informasjon

NRK vil vekk fra at journalister og andre skal kunne bla i NRKs offentlige journal, og over til at disse vurderingene tas først når en konkret innsynsbegjæring har kommet:

«Her er vi i kjernen av problemet: Når NRK får en innsynsbegjæring, vil det som kan være en vanskelig skjønnsmessig vurdering (av NRK-unntakets grenser), kunne skje i 'ro og mak' med juridisk bistand. Vurderingen av om man skal journalføre, må derimot skje med alle dokumenter, og den skal gjøres kontinuerlig/daglig», skriver Nyhus.

– Det er viktig for meg å understreke at vi ikke ber om dette for å bli unntatt all offentlig innsyn. Vi ønsker tvert imot å jobbe med å være mer åpne om virksomheten vår. Det er kun det byråkratiske med å føre journal vi ber om unntak fra, sier Nyhus til Journalisten.

– Er det mulig å bevare like god åpenhet uten en offentlig journal?

– Ja, jeg tror faktisk det.

– Hvordan kan det konkret gjøres?

– Vi vil se på hvordan vi kan legge relevant driftsinformasjon om NRK tilgjengelig slik at man i større grad kan søke i informasjonen. Jeg har personlig tro på at noe sånt kan bli et like nyttig verktøy for journalister.

«Ikke offentlig myndighetsutøvelse»

I tillegg til argumentet om arbeidsbyrde, trekkes det fram at NRK ikke utøver makt på samme måte som andre offentlige organer:

«[...]reglene som skal sikre innsyn i offentlig forvalting, er begrunnet dels i at allmennheten skal få vite hva offentlige penger brukes, dels i at det skal være synlig hvordan det offentlige utøver sin myndighet. Sistnevnte hensyn er ikke relevant for NRK. NRK bedriver ikke offentlig myndighetsutøvelse», skriver Nyhus.

Det er lang vei fra et utvalgsforslag til en eventuell lovendring, men Nyhus skriver at NRK tror og håper på kommende endringer i «den tradisjonelle journalføringstankegangen»:

«NRK står derfor i en utfordrende og vanskelig situasjon. Skal vi strekke oss etter full etterlevelse av journalføringsplikten etter gjeldende regelverk, er vi tvunget til å gjøre store investeringer og betydelige endringer internt, samtidig som vi vet at det vil ta lang tid og at gjeldende regelverk sannsynligvis vil falle bort eller bli vesentlig endret.»

– Ser dilemmaet

– Mange NRK-journalister er aktive brukere av journaler og retten til å kreve innsyn hos andre offentlige virksomheter. Ser du en ironi i at NRK nå selv ber seg unntatt fra slik journalføring?

– Jeg ville kanskje ikke kalt det ironi, men heller et dilemma. Jeg ser dilemmaet. NRK er et medieorgan som tar sterkt til orde for åpenhet og offentlighet. Derfor er det så viktig for oss å understreke at det ikke er et ønske om mindre åpenhet som motiverer oss i denne sammenhengen. Vi mener dagens system er for byråkratisk og ressurskrevende, i forhold til hva man får igjen for det, sier Nyhus.

Departementet har foreløpig ikke besvart henvendelsen.

Powered by Labrador CMS