Hvem tar over for disse to?

Snart lyses jobbene deres ut, vi har sett på mulige søkere.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Det er en stund siden Nils Øy og Per Edgar Kokkvold varslet at de ville gå av med pensjon samtidig høsten 2013. Nå er utlysningstekstene til to av Medie-Norges mest sentrale jobber klare. Er søknaden din klar? Eller har vi glemt deg?

Mens blyanten spisses, CV-en pusses på og formuleringene til søknaden utarbeides i hodet, er dette ting Nils Øys etterfølger skal jobbe med:

  • Videreutvikle redaktørrollens sentrale betydning for medienes funksjon i demokratiet
  • Virke for kompetanseutvikling av etisk og juridisk standard hos redaktørene
  • Bidra i norsk samfunnsdebatt med synspunkter på journalistikkens samfunnsoppdrag
  • Øverste administrative ansvar for drift av organisasjonen og sekretariatet

Skulle det friste, må du i så fall ha følgende kvalifikasjoner:

  • forutsettes å ha erfaring fra redaksjonelt arbeid og ledelse i norske redaksjoner
  • har solide samfunnskunnskaper og kunnskaper om mediepolitikk
  • har god trening fra deltakelse i samfunnsdebatten
  • har gode samarbeidsevner

Avgjort allerede?

Så kan man kanskje ta det for gitt ansettelsen allerede er gjennomført siden redaktørforeningen har en assisterende generalsekretær i Arne Jensen.

– Etter alle solemerker kommer jeg til å søke på stillingen i Redaktørforeningen, og så kommer jeg nok ikke til å søke jobben i Presseforbudet, sier Arne Jensen når vi spør ham om han vil søke en av de to jobbene.

Men det utelukker ikke at andre har muligheter til å få jobben. Det er bare litt tyngre å nå opp.

Noen andre?

Et blikk over andedammen skulle tilsi at også mangeårige Dagblad-redaktør John Olav Egeland kunne vært en god kandidat til de to generalsekretærjobbene: Det samme gjelder også Arne Blix i Adresseavisen. Han har sågar utformet utlysningsteksten Kokkvolds etterfølger skal navigere etter.

Blix sier til Journalisten at han aldri ville tatt på seg rekrutteringsjobben om han så på seg selv som kandidat. Verken i Presseforbundet eller i Redaktørforeningen.

Eller kanskje styreleder i Redaktørforeningen Harald Stanghelle velger å søke på en av jobbene?

– Det har jeg ikke peiling på, sier han kontant til Journalisten og legger litt senere til: – Det er jo så lenge til søknadsfristen.

Visst er det lenge. Mer en halvannen måned har de som ønsker å søke på jobbene på seg. Stanghelle har iallfall merket seg fristen.

Ledig nabokontor

Dersom det skulle være fristende å ta over kontoret til Kokkvold, som for øvrig er vegg i vegg med kontoret til Øy, må du forholde deg til dette:

Generalsekretæren i Norsk Presseforbund har tre overordnede oppgaver:

– Verne om og styrke ytringsfriheten og bidra til et åpent samfunn  

– Sikre høy etisk standard i våre medier

– Synliggjøre betydningen av redaktørstyrte og uavhengige medier i en digital medietid

Generalsekretæren har i det daglige disse oppgavene:

– Daglig ledelse av sekretariatet i Norsk Presseforbund

– Forberede saker for PFU og Offentlighetsutvalget

– Ivareta, fornye og videreutvikle pressens etiske rammeverk

– Uttale seg om saker av viktighet for ytringsfriheten og medienes oppgaver

– Ta initiativer og delta i den offentlige debatt innenfor Norsk Presseforbunds arbeidsområder

Det var oppgavene. Det søkerne må ha med seg av ballast inn er solid bakgrunn fra redaksjonell virksomhet, et aktivt forhold til den digitale medievirkelighet og gode administrative ferdigheter. Og så ønsker styret at generalsekretæren skal være synlig og representere mediene i den offentlige debatt, men samtidig uredd utfordre mediene når det er grunn til det.

Altså en digitalisert Per Edgar Kokkvold.

Flere gode navn

Til denne jobben er det i hvert fall litt mer åpent hvem som tar over, men vi har forsøkt oss.

Harald Stanghelle har gjennom mange år vært synlig i mediedebatten som leder i Redaktørforeningen og politisk redaktør i Aftenposten. Han har vært sjefredaktør i Dagbladet, men dette har ikke vært nevneverdig digitale jobber.

Stanghelle ses på som en sterk kandidat i flere kretser og kan, dersom han søker, fort få jobben til Kokkvold.

John Olav Egeland har i mange år representert redaktørene i PFU og er genuint opptatt av presseetikk. Han har verken problemer med å forsvare eller kritisere mediene. Også Egeland har bakgrunn som sjefredaktør i Dagbladet, og også han mangler det digitale aspektet.

Tidligere Aftenblad-redaktør Sven Egil Omdal er en sterk røst i den norske mediekritikken. Han har også vært redaktør i Vårt Land og har god digital kompetanse etter å ha vært med på oppbyggingen av Aftenbladets nettredaksjon.

Omdal sier at han sitter helt i ro og at han ikke er kandidat.

Flere sjefer

Mangeårige sjefredaktør i VG Bernt Olufsen er et hett navn etter at han gikk over til redaktørvirke i konsernet. Hver uke har han vært en tydelig røst i mediekritikken og har i sin tid i VG sørget for at landets største nettsuksess har fått bygge seg opp.

Hilde Haugsgjerd har vært sjefredaktør i Dagsavisen, Aften og Aftenposten. Hun leder i dag PFU og er en tydelig stemme i presseetikken. Som sjefredaktør har hun også digitale erfaringer, men det spørs hvor hands on disse er.

Et annet godt navn kan være Thor Woje som nylig takket av som sjefredaktør i Romerikes Blad. Woje har også vært sjefredaktør i Avisa Nordland. Og han har ledet PFU.

Den yngste og kanskje en av de sterkeste er nylig avgått sjefredaktør i Bergens Tidende, Trine Eilertsen. Hun har gjennom en årrekke vært en tydelig stemme og etikkbevisst redaktør. Eilertsen har også mye digital kunnskap fra sin tid i avisen.

Som vanlig finnes det mange navn der ute som kunne passet i jobben. Noen av dem har avvist at de er kandidat. Som avtroppende NJ-leder Elin Floberghagen og avtroppende kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas.

Hvem syns du er de rette til disse jobbene? Si din mening i kommentarfeltet!

Powered by Labrador CMS