Planleggingsfasen av NRKs IT-utsettingsprosjekt kostet mange ganger mer enn først estimert.

Da NRK hadde kjøpt inn 7127 konsulenttimer, slo fagforening alarm om mulig lovbrudd

– Uheldig hendelse, men ikke nødvendigvis lovbrudd, sier direktør.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

NRKs bruk av eksterne konsulenter, i forbindelse med planlegging av outsourcing av IT-drift, gikk svært langt ut over det første kostnadsestimatet fra konsulentselskapet, viser innsyn i en intern varslingssak.

I juni 2019 så tillitsvalgte i fagforeningen NTL seg nødt til å varsle om det de anså som et mulig brudd på lov om offentlige anskaffelser.

Da hadde NRK brukt totalt 10,7 millioner kroner og kjøpt inn 7127 konsulenttimer. Det opprinnelige estimatet beløp seg til 2,5 millioner kroner.

Sterk bekymring

Journalisten har fått innsyn i varselet i sin helhet, der Bjørn Frode Hågensen og Trine Steen på vegne av hovedstyret i NTL NRK uttrykker sterk bekymring for det de anser som en svært alvorlig hendelse.

De skriver at situasjonen burde blitt fanget opp av prosjektledelsen på et langt tidligere tidspunkt «for å ikke utsette NRKs omdømme og troverdighet for den belastningen et lovbrudd kan medføre».

«Vi mener dette videre kan tyde på at prosjektledelsen har opptrådt kritikkverdig ved ikke å ha kontroll på økonomi og inngåtte avtaler», står det i varselet.

– Magefølelse

Bjørn Frode Hågensen, nestleder i NTL NRK, forteller at han ba om oversikt over konsulentbruken i prosjektet basert på en magefølelse han fikk, da han kom inn som ansattrepresentant i prosjektets styringsgruppe.

– Jeg la raskt merke til at konsulentene i EY (tidl. Ernst & Young, journ. anm.) var tungt inne i prosessen. Da jeg ba om ulik informasjon, var det hovedsakelig der svarene kom fra. Til å være et NRK-prosjekt, reagerte jeg på at det var så mange konsulenter inne, sier Hågensen til Journalisten.

Teknologidirektør Heidrun Reisæter i NRK opplyser til Journalisten at konsulentbistand for IT-utsettingsprosjektet totalt beløp seg til rundt 12 millioner kroner.

– Vanskelig å estimere eksakt behov

I en intern NRK-oversikt over varslingshåndtering, som Journalisten har fått delvis innsyn i, står det oppført at saken ble avsluttet med følgende konklusjon: «Utarbeidet retningslinjer slik at lignende ikke skal skje.»

Reisæter opplyser at det raskt ble tatt grep da styringsgruppa for prosjektet ble gjort oppmerksom på overskridelsen.

Heidrun Reisæter, teknologidirektør i NRK.

– Avtaleforholdet med Ernst & Young ble avsluttet og ny konkurranse ble utlyst for videre bistand i prosjektet. For å hindre at lignende skjer igjen har vi utarbeidet og gjort kjent tydelige retningslinjer for alle avtaleeiere som skal følges for å sikre at NRK oppfyller sine forpliktelser i henhold til lover og regelverk. I tillegg har vi etablert en tettere dialog med innkjøpsavdelingen for å støtte hverandre i samarbeid om inngåelse og oppfølging av større avtaler, skriver hun i en e-post.

– NTL NRK kaller overskridelsen «en svært alvorlig hendelse» i varselet. Hvor alvorlig ser du på saken?

– Det er uheldig at denne overskridelsen skjedde. Men både inngåelse av rammeavtale, minikonkurranse og avrop har fulgt gjeldende regler innenfor lov om offentlige anskaffelser, skriver Reisæter.

Hun legger til:

– NRK har forholdt seg til estimat som konsulentene selv har gitt ut fra oppdragets art. Som førstegangsutsetter i et komplisert prosjekt som dette er det vanskelig å estimere eksakt behov for bistand. Samtidig ønsker vi ikke slike hendelser, og har altså jobbet grundig med tiltak for å forhindre dette.

– Uheldig, men ikke nødvendigvis lovbrudd

I et oppfølgingsintervju utdyper Reisæter:

– Feilen vi gjorde, var at vi ikke holdt tellinga godt nok. Straks vi ble gjort oppmerksom på overskridelsen, ble avtalen avsluttet og ny konkurranse utlyst. Det er uheldig å overskride et estimat, det burde vært unngått, men det er samtidig ikke helt uvanlig.

– Har lov om offentlig anskaffelse blitt brutt?

– Det er det umulig for meg å konkludere om. Det var en uheldig hendelse, men ikke nødvendigvis et lovbrudd.

Har overdratt ti stillinger

Journalisten har tidligere omtalt at NRK vurderte å sette ut store deler av IT-driften, noe som kunne berøre opptil 40 stillinger.

Konsulentbistanden gikk med til planleggingsfasen av dette prosjektet, som førte fram til at klient- og servicedesktjenester nylig ble satt ut.

Tidligere i år ble Sopra Steria valgt som leverandør av disse tjenestene, og rundt ti tidligere NRK-stillinger er blitt overdratt til selskapet, opplyser teknologidirektør Reisæter.

– Kan det bli aktuelt å sette ut andre deler av IT-driften i framtiden?

– Det må vi ta når det kommer. Det er vel alltid naturlig å se på hva som skal løses av markedet og hva vi skal gjøre selv. Men vi har ingen konkrete planer og prosjekter, nå er vi opptatt av å få ferdigstilt det eksisterende prosjektet på best mulig måte.

– En totalkostnad på rundt 12 millioner for konsulentbistand, er det dyrere enn du helst skulle sett?

– Jeg tror vi har trengt den støtten vi har kjøpt.

Powered by Labrador CMS