Sjefredaktør John Arne Markussen i Dagbladet har grunn til å smile over forslaget fra regjeringen. Her avbildet på offentliggjøringen av opplagstallene tidligere i år. Foto: Kathrine Geard

Vil gi pressestøtte til løssalgsaviser

Forslag fra Kulturdepartementet åpner for at Dagbladet kan få opptil 40 millioner kroner i årlig pressestøtte. 

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Torsdag sendte Kulturdepartementet ut forslag til nye regler for tildeling av produksjonstilskudd på høring. Ifølge pressemeldingen fra departementet foreslås det å åpne for at løssalgsaviser kan få støtte.

Løssalgsaviser

Det skjer ved at bestemmelsen om at halvparten av opplaget må selges gjennom abonnement foreslås fjernet. Videre foreslås det en fjerning av begrensningen om at ingen nummer-to-aviser får støtte for den delen av opplaget som overstiger 60.000 eksemplarer.

– Formålet med støtteordningen er å opprettholde et mangfold av nyhets- og aktualitetsmedier. Departementet legger til grunn at både abonnements- og løssalgsaviser kan bidra til dette formålet, sier kulturminister Hadia Tajik i pressemeldingen.

Nå åpnes det for at Dagbladet kan få opptil 40 millioner kroner i årlig pressestøtte dersom forslagene går gjennom. Men også Dagbladet må da forplikte seg til å følge de andre reglene for pressestøtte, som at avisen ikke kan dele ut utbytte eller ha lønnsomhet med en driftsmargin over ti prosent (se lenger ned).

Forslaget tyder på at Dagbladet er hørt av statsråden. I september skrev Dagens Næringsliv at sjefredaktør John Arne Markussen i august tegnet et dystert bilde av Dagbladets fremtid som papiravis i et møte med daværende kulturminister Anniken Huitfeldt. 

Glad sjefredaktør

Da Journalisten ringer Markussen for en kommentar til forslaget hadde han enda ikke fått med seg at det var sendt ut. Etter noen minutters tid til å studere det er det en glad sjefredaktør som ringer tilbake.

– Naturligvis er jeg glad. Jeg hadde håpet at forslaget skulle være slik. Det er en viktig og riktig justering av forskriften. Det har ikke vært riktig at vi har vært utestengt, sier Markussen.

Han sier at forslaget nå skal studeres nærmere, og minner om at de endelige regelendringene ikke nødvendigvis vil bli slik det foreslås fra departementet. Deretter sier han at avisen må vurdere om de vil søke om pressestøtte.

Og sjefredaktøren sier at de bare må forholde seg til regler, som utbytteforbudet.

På spørsmål om hvordan avisen går økonomisk nå i høst sier han at Dagbladet er like mye under press som andre papiraviser.

– Det er en meget krevende situasjon for papiravisen Dagbladet som skyldes inntektssvikt i løssalget og reklamemarkedet.

Tak på driftsmargin

Det foreslås også en ordning med avkortning av støtten, som betyr at mottagere av støtten har et tak hvor lønnsom bedriften kan være. Aviser som har for god lønnsomhet vil få redusert støtten.

I dag fins det en grense om at overskuddet ikke kan utgjøre mer enn to millioner siste regnskapsår, eller seks millioner de tre siste regnskapsår.

Denne regelen foreslås endret slik at det blir innført en prosentgrense for hvor stor driftsmarginen i avisen kan være. Departementet foreslår at denne grensen bør ligge på ti prosent over de tre siste årene. 24 aviser, som i dag har en driftsmargin på over ti prosent kan dermed bli rammet av forslaget.

Departementet opprettholder det tidligere forslaget om et tak på 40 millioner kroner i støtte innenfor ett kalenderår til samme avis. Likevel drøfter høringsnotatet ulike løsninger for hvor mye en avis kan få i støtte.

Høringsfristen er satt til 9. januar 2013.

Powered by Labrador CMS