Sjefredaktør i Dagbladet, Frode Hansen, sier tilsynssakens konklusjon er prinsipielt viktig.

Dagbladet vant frem hos Helsetilsynet

– Viktig at den frie og kritiske journalistikken ikke skal kunne underlegges en «overredaktør», sier Frode Hansen. 

Publisert

Nasjonal forskningsetisk komité for medisin og helse (NEM) mente Dagbladet-prosjekt var forskning og burde ha blitt forhåndsgodkjent. 

Helsetilsynet er uenige, og sier hensynet til pressefriheten er viktigere. Nå henlegger de tilsynssaken. 

Det var Dagbladet selv som først omtalte saken før helga.

– Prinsipielt viktig

– Dette er en svært viktig prinsipielt sak, og vi er fornøyde med at Helsetilsynet så tydelig støtter vårt syn. Vi har hele tiden ment at journalistikken må være fri. Det er åpenbart at vi som presse må kunne innhente ny kunnskap helt uavhengig av hva forskningsetiske komiteer og Helsetilsynet måtte mene om det. 

Det sier sjefredaktør i Dagbladet, Frode Hansen, når tilsynssaken nå er avsluttet. Det er bra at det nå er slått fast at forskere ikke har enerett på metoder som kartlegging, tester og spørreundersøkelser, fortsetter han: 

–  Vi er fornøyd med at Helsetilsynet deler vår oppfatning, og slår fast at det ikke er deres oppgave å føre tilsyn med pressens virksomhet.

Ikke en oppgave for Helsetilsynet 

Dagbladets graveprosjekt «Syk skinasjon» ble publisert over tre måneder i 2021 og 2022. 

I den prisvinnende artikkelserien brukte Dagbladet blant annet røntgen­målinger, hormon­tester og omfattende, validerte psykologiske tester for å undersøke  omfanget av spise­forstyrrelser i skisporten.

NEM mente altså at journalistikken faktisk var forskning og dermed måtte ha etisk forhåndsgodkjenning. Det var både Dagbladet og Helsetilsynet uenige i. 

«Det å følge opp eller føre tilsyn med pressens virksomhet, er ikke en oppgave for Statens helsetilsyn», heter det blant annet i Helsetilsynets konklusjon. 

– Helt riktig

– For oss har det vært viktig at den frie og kritiske journalistikken ikke skal kunne underlegges en «overredaktør» i form av en statlig forskerkomité, sier Frode Hansen.  

Han mener pressen  allerede følger et velfungerende og solid regelverk gjennom Vær varsom-plakaten, og at det er en ordning som fungerer godt i dag. 

Norsk Presseforbund har tidligere bedt Helsetilsynet avvise saken, fordi de mener den ville ha utgjort et ulovlig inngrep i pressefriheten. 

– Det kommer godt fram i henleggelsen fra Helsetilsynet, sier generalsekretær i presseforbundet, Elin Floberghagen, ifølge Dagbladet.  

Avgjørelsen er prinsipiell, helt riktig og i tråd med det presseorganisasjonene har spilt inn, sier hun. 

Powered by Labrador CMS