Advokat John Christian Elden representer forretningsmannen som tar DN til retten igjen.

Klart for ankesak etter at DN ble frifunnet for ærekrenkelser

DN-artikkel fra 2014 fremdeles i rettssystemet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Forretningsmannen som saksøkte Dagens Næringsliv for ærekrenkelser og krevde erstatning og oppreising, men selv ble idømt saksomkostninger på nær millionen, har anket tingrettsdommen og får ankesaken opp i mars til neste år.

Paal Diskerud gikk til sak mot DN på bakgrunn av en artikkel fra 2014, der han mener seg omtalt som korrupt.

DN omtalte at Tinn kommune hadde anmeldt et selskap kontrollert av Diskerud til Økokrim for mulig korrupsjon. Økokrim åpnet ikke etterforskning.

Tingretten viste til EMK

Diskeruds side mente at når ordbruk, typografi, innbyrdes sammenheng og bruk av foto sees i sammenheng med artikkelen, var den naturlige forståelsen at Diskerud personlig ble anmeldt til Økokrim for spesifikke korrupsjonshandlinger.

Dette var uriktig på flere punkter, ifølge Diskeruds side:

«Artikkelen gir uriktig inntrykk av at det foreligger en anmeldelse fra kommunen, mens det var snakk om en anmodning om å vurdere om det forelå straffbare forhold», oppsummeres argumentasjonen i tingrettsdommen.

Tingretten kom til at publiseringen var «egnet til å krenke omdømmet», men samtidig at dette ikke var rettstridig, med henvisning til vernet om ytringsfriheten i EMK (Den europeiske menneskerettskonvensjon).

Lagmannsretten i mars

Det er advokat John Christian Elden som har representert Diskerud gjennom hele prosessen, og også i ankesaken.

– Han er glad for at lagmannsretten har fremmet ankesaken, og ser frem til å prøve spørsmålet om DNs rett til å gjengi uriktige opplysninger som er retten mente var krenkende, kan stå seg innenfor rammen av ytringsfrihet, skriver Elden til Journalisten.

DN har på sin side argumentert for at det ble tatt en rekke forbehold i artikkelen, og at innholdet er refererende og korrekt.

Det er satt av fire rettsdager fra 8. mars i Borgarting lagmannsrett.

Powered by Labrador CMS