Advokat Jon Wessel-Aas fotografert da lagmannsretten behandlet saken i mai i år.

Høyesterett avviser å behandle ærekrenkelses-sak mot Dagbladet

Dermed er lagmannsrettens dom i saken rettskraftig.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Høyesteretts ankeutvalg har enstemmig besluttet at anken i saken mellom en voldtektsanklaget mann og Dagbladet ikke vil bli fremmet for Høyesterett.

Mannen gikk til sak etter at en kvinne sto fram i avisa med anklager om at han hadde begått overgrep mot henne da hun var barn. Han er anonymisert i saken, men mener selv at anonymiseringen ikke er tilstrekkelig.

Mannen saksøkte Dagbladet, ansvarlig redaktør Alexandra Beverfjord, en journalist og den kvinnelige kilden for ærekrenkelser. Men i rettsvesenet har han ikke vunnet fram. Dagbladet og de andre saksøkte partene fikk medhold hos både tingretten og lagmannsretten.

Det var Medier24 som først omtalte Høyesteretts avgjørelse.

– På vegne av mine klienter og på vegne av pressefriheten, er det gledelig at lagmannsrettens dom blir stående, skriver advokat Jon Wessel-Aas i en epost til Journalisten.

Wessel-Aas skriver videre:

– Den anerkjenner pressens rolle som formidler av viktige historier med virkelige mennesker, som kan belyse vanskelige temaer som samfunnets og rettssystemets håndtering av seksuelle overgrep mot barn, så lenge pressen gjør grundig arbeid og gir en balansert fremstilling som også ivaretar hensynet til en anklagede.

Og avslutter:

– Minst like viktig er at dommen også frifinner Dagbladets kilde, kvinnen som sto frem med sin historie. Det er også av avgjørende betydning for pressen at kilder som i god tro står frem med sine historier via profesjonelle redaksjoner, ikke selv risikerer domfellelse. I motsatt fall, ville slike kilder vegre seg for å stå frem - man ville fått «kildetørke». Det var derfor like viktig for Dagbladet å få frem dette i retten, som å argumentere for egen frifinnelse.

Mannen som gikk til sak mot Dagbladet, er representert av advokat Per Danielsen.

– Jeg synes det er veldig leit, fordi det betyr at personvernet ikke betraktes som like viktig som ytringsfriheten i Norge av Høyesterett. Media har klippekort i Høyesterett med å få inn sine saker, men medieofrene har ikke det samme, sier Danielsen til Medier24.

Han sier videre at hans klient nå vurderer å klage til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMK).

Powered by Labrador CMS