Stig Jakobsen er sjefredaktør og adm.dir i iTromø, som ble dømt for sin metoo-omtale.
Stig Jakobsen er sjefredaktør og adm.dir i iTromø, som ble dømt for sin metoo-omtale.

Tidligere FpU-nestleder vant frem i PFU mot Harstad Tidende, Dagsavisen og iTromsø – felt for metoo-omtale

Utvalget reagerer på manglende kildebredde.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fem år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Det er tidligere nestleder Kristian August Eilertsen i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) som har klaget inn iTromsø og Harstad Tidende for i vinter og vår å ha omtalt at FpU hadde mottatt varsler om seksuell trakassering mot politikeren.

Eilertsen reagerte blant annet på at han ble identifisert. Han mener mediene også har brutt god presseskikk på punkter om opplysningskontroll, saklighet og omtanke og samtidig imøtegåelse.

Problematiserte tidlig identifisering

Utvalget frikjenner iTromsø på punkter om identifisering og samtidig imøtegåelse, men mener de burde strukket seg lenger for å få politikerens syn med i alle artiklene. De felte derfor fire artikler for brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 3.2 om å sikre kildebredde.

– Utvalget påpeker at klagers syn ikke kom frem i enkelte av artiklene, til tross for at beskyldningene og angrepene mot ham var svært sterke. PFU mener avisen kunne ha vist til klagers tidligere svar i disse tilfellene, for å sikre kildebredden, uttaler utvalget.

Utvalget reagerer også på konstaterende språkbruk som ble brukt i en kommentartikkel hvor avisen ikke tok forbehold, men slo fast at anklagene måtte være riktige.

– Takhøyden skal være stor på meningsplass, men Vær Varsom-plakaten gjelder like mye for meningsjournalistikk som nyhetsjournalistikk. Utvalget viser til punkt 3.2 om kildebredde.

Les mer om saken her.

Redaktørrepresentant Stein Bjøntegård og allmennhetens Krisin Foss problematiserte om ikke avisen burde felles for å ha identifisert Eilertsen i de to første publiseringene fra iTromsø, også, men dette var noe flertallet ikke slo følge på.

– Jeg mener gitt hans verv og den informasjonen iTromsø hadde, er det ikke et presseetisk brudd å gå til identifikasjon i den første artikkelen. Men jeg oppfatter ulike syn på det fordi dokumentasjonen er ganske tynn på det tidspunktet, sa utvalgets leder Alf Bjarne Johnsen.

Kjell Rune Henriksen er sjefredaktør i Harstad Tidende. Foto: Kristine Lindebø 

Kjell Rune Henriksen er sjefredaktør i Harstad Tidende. Foto: Kristine Lindebø 

Dagsavisen og Harstad Tidende også felt

Også Harstad Tidende ble felt for brudd på punkt 3.2 for publiseringer om saken. Noen utvalgsmedlemmer tok til orde for brudd på samtidig imøtegåelse også, men utvalget samlet seg om følgende kompromiss i uttalelsen:

– PFU merker seg at Harstad Tidende i den første artikkelen har dempet ned de konkrete påstandene betydelig, og at klager avviser alle anklagene. Utvalget stiller seg likevel spørrende til hvorfor klager ikke har kommet direkte til orde i artikkelen.

I juni publiserte Dagsavisen en kommentarartikkel og en notis om saken. Også her mener PFU at det var greit å identifisere den tidligere FpU-nestlederen.

PFU reagerer mot at avisen ikke var i kontakt med mannen før publiseringen av kommentaren.

– PFU reagerer på at Dagsavisen publiserte en uriktig opplysning om at klager ble suspendert på grunn av varslene om seksuell trakassering. Dagsavisen rettet feilen, men utvalget mener rettelsen ikke veier opp for det opprinnelige overtrampet. PFU påpeker at opplysningskontroll og kildebredde er spesielt viktig i saker der alvorlige beskyldninger skal publiseres, heter det i uttalelsen.

Sekretariatet ville også felle på notisen, der det stod at politikeren blant annet har «invitert en 14-åring til å ha sex.» Den fellelsen strøk imidlertid utvalget.

– Det er et faktum at han har sendt en SMS. De kunne skrevet at han sendte en SMS i stedet for en invitasjon, men jeg syns vi er litt pirkete hvis det er et brudd, sa redaktørrepresentant Stein Bjøntegård.

Powered by Labrador CMS