NRK ble ikke felt for dokumentar om den norske svineindustrien hos PFU. Her ved nestleder Ellen Ophaug.

Ingen PFU-fellelse av NRK for svinedokumentar

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har klaget inn NRK Dagsrevyens dokumentar «Griseindustriens brutte løfter» til Pressens Faglige Utvalg (PFU), og fikk saken behandlet onsdag 29. september.

Dokumentaren viser skjulte opptak av vold og lovbrudd mot norske griser. Opptakene er tatt av en gruppe dyrevernsaktivister som dokumenterte ulovligheter i 28 grisefjøs over hele landet.

I 2019 lovet kjøttbransjen full opprydning i norske grisefjøs og garanterte for dyrevelferd. Dokumentaren anfører at grisene har dårlige levevilkår, og at kjøttindustrien bryter løftet sitt.

Frykter innbrudd

Klager er Norsk Bonde- og Småbrukarlag som stiller seg kritisk til at NRK benytter seg av materiale som er framskaffet på ulovlig vis av aktivister med en klar agenda, og frykter for at det kan føre til flere innbrudd hos norske bønder.

De mener også at NRK bør ha vært kritisk til kildene, og stiller spørsmål ved hvorvidt materialet gir et realistisk bilde av hvordan gårdene drives til daglig.

Klager ba PFU vurdere foreliggende klage opp mot følgende VVP-punkter:

  • 1.5, beskytte enkeltmennesker
  • 3.2, kildekritikk og kontroll av opplysninger
  • 3.10, skjult opptak
  • 4.1, saklighet og omtanke
  • 4.2, skille fakta og kommentar

NRK mener det ikke er begått brudd på god presseskikk i denne saken, men at NRK derimot har satt søkelys på forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning på en måte som har skapt en bred og viktig debatt om dyrevelferd i norsk svineindustri.

Ros fra PFU

Da saken kom opp for utvalget, var PFU-medlemmene enige om at NRK ikke har brudd god presseskikk.

– All mulig ros til NRK for å ha fulgt opp det som kom frem som kritikkverdig tilstand etter saken i 2019, sier Frode Hansen fra Dagbladet.

Utvalget minner om at mediene ofte får tilgang på opptak og opplysninger fremskaffet på ulike måter, også iblant på ukonvensjonelt vis, som senere blir benyttet i journalistisk sammenheng.

Det skal være høy terskel for å bruke slike metoder, men PFU mener NRK i dette tilfellet hadde god grunn til å publisere opptakene.

PFU har forståelse for at bøndene opplever innbruddet som problematisk, men at dette er forhold som kan anmeldes til politiet.

– Jeg forstår at bønder som har opplevd innbrudd føler at dette er invaderende, men det er ikke uvanlig i pressen at vi videreformidler informasjon som er lekket på ulovlig vis. Det er en del av jobben vår, og det er også derfor vi har kildevern, sier Gunnar Kagge fra Aftenposten.

I sin uttalelse skriver PFU blant annet:

«Når PFU kommer til at publiseringen av opptakene kan aksepteres i dette tilfellet, legger utvalget vekt på at samfunnets interesser veier tungt, ikke minst sett i lys av avsløringene og lovnadene fra bransjen i 2019. Det er også av betydning at NRK i publiseringene har tatt hensyn, jf. VVP 4.1, idet bildene som er benyttet ikke bidrar til å identifisere hvilke gårder det handler om. Slik utvalget ser det, er det dessuten sentralt at NRK har formidlet tydelig til publikum at bildene og opptakene er gjort ulovlig av nettopp dyrevernsaktivister, og at det opplyses at materialet ikke viser et representativt bilde av bransjen»

Powered by Labrador CMS