NJ Vs Bodø Nu. Jon wessel-Aas, Mads Backer-owe Vibeke Lærum. Foto: Marte Vike Arnesen 2023.
Bodø Nu ble dømt i Oslo tingrett, men har nå anket sitatsak-dommen. Ansvarlig redaktør Simen Pedersen (t.h.) sammen med advokat Jon Wessel-Aas.

Bodø Nu-dommen

Dette er sitatsaken Bodø Nu ble dømt for

544 ord som kan koste Bodø Nu dyrt.

Publisert Sist oppdatert

«Selv om teksten i artikkelen er noe omskrevet, og rekkefølgen er endret, sammenliknet med podcastens oppbygging, er teksten lett gjenkjennelig. Ord og uttrykk i podcasten går også igjen i artikkelen slik at man gjenkjenner formuleringer», står det å lese i forrige ukes kjennelse fra Oslo tingrett.

Da ble en sitatsak hos nettavisa Bodø Nu, som siterte et intervju gjort i studentprosjektet «Fengselspodden», funnet å ha for store likhetstrekk med originalverket, og ha «inntatt mer enn hva som lovlig kan siteres» etter åndsverksloven.

Journalisten kan i dag gjengi den dømte sitatsaken i sin helhet, med tillatelse fra både Bodø Nu og de to studentene bak podkasten.

Kostbare bokstaver

Originalpodkasten, som tingretten mener sitatsaken har for store likhetstrekk med, kan høres i sin helhet på Spotify. Episoden varer i 12 minutter.

En transkribering Journalisten har utført av podkasten viser at den har et omfang på rundt 9200 tegn. Sitatsaken har til sammenligning rundt 2800 tegn – 544 ord.

Sitatsaken kan, hvis dommen blir stående, bli kostbare ord for lokalavisa:

Bodø Nu ble i Oslo tingrett dømt til å betale studentene 5000 kroner hver, samt betale dem for saksomkostninger på 123.000 kroner. I tillegg kommer avisas egne utgifter til advokathjelp i saken.

Mandag kunne Journalisten først fortelle at Bodø Nu har bestemt seg for å anke dommen.

Gjør fortellerstemme til sitat

I løpet av sitatsaken brukes fem direkte sitater hentet fra podkasten, men i dommen nevnes også noen utradisjonelle grep som eksempler på likhetstrekk med podkasten.

Ved flere anledninger blandes ytringer fra podkastens fortellerstemme og sitater fra intervjuobjektet i saken, som i både podkasten og sitatsaken blir anonymisert under pseudonymet «Mads».

Det skjer blant annet i sitatsakens tittel: «– Kjente på en lettelse da jeg ble pågrepet». Dette er en omgjøring av at fortellerstemmen i podkasten sier: «Etter flere år med kriminalitet og rus kjente 'Mads' på en lettelse da han først ble pågrepet og senere satt i fengsel».

Sitatsaken fra Bodø Nu er rundt en tredel så lang som podkasten den siterer.

Slår sammen sitater

Senere i sitatsaken opptrer spørsmålet: «Har du reflektert over tidligere valg i livet?», gjengitt i kursiv som tradisjonelt når en journalist siterer seg selv i intervjusituasjon. 

Dette spørsmålet blir ikke stilt slik i podkasten, men er en sammenfatning av en lengre beskrivelse fra fortellerstemmen: «Fra cella på høysikkerhetsfengselet i Bodø har han fått god tid til å reflektere over de tidligere valgene han har tatt. Men hva er det egentlig som har vært det verste?»

Det påfølgende svaret fra intervjuobjektet i sitatsaken er gjengitt som ett direkte sitat, men satt sammen av sitater fra ulike steder i podkastepisoden.

«I podcasten har fortellerstemmen, satt svarene sammen i et system, hvor noen av svarene formidles via fortellerstemmen hvoretter dette følges av bolker hvor 'Mads' selv forteller. Det er således ikke bare sitert fra gjerningspersonens uttalelser, men også fra fortellerstemmens utvalgte gjengivelser av hva 'Mads' har fortalt under intervjuet, som dannet grunnlaget for podcasten», slår retten fast.

– Kan ikke bare «klippes tekst»

Etter rettens syn er sitatrettens grenser overskredet slik at man i realiteten har tilegnet seg «frukter av andres arbeid», heter det i dommen.

«Dette da hele artikkelen, med unntak av innledningen, bygger på å gjengi stoff fra fortellerstemmen og svarene som 'Mads' har gitt i podcasten. I artikkelen er sitater blandet sammen med referat fra fortellerstemmen, og det er lagt inn sitater som angivelig skal være 'Mads' uttalelser», skriver retten.

Videre:

«Den kreative innsatsen ligger i både i utvelgelsen og oppbyggingen av intervjuet. Selv om det er akseptert med ustrakt gjengivelse av informasjon fra andre mediers saker, kan det ikke bare 'klippes tekst' på en slik måte at det krenker opphavspersonen individuelle skapende innsats.»

– Skjønner at de reagerer

– Å konkludere med at sitatsaken blir «for lik», det mener jeg blir feil, sier ansvarlig redaktør Simen Pedersen i Bodø Nu til Journalisten.

Han peker på noe han mener er et viktig bakteppe i saken:

– Bodø Nu hadde skrevet 18 artikler om dette temaet før saken som nå er behandlet i retten. Alt av fakta som kommer fram i podkasten, er omtalt i Bodø Nu fra før. Det kan godt hende at podkasten og sitatsaken har likheter, men igjen; vi har skrevet om alt dette tidligere, sier Pedersen.

Som også påpeker at inngangen i Bodø Nu-saken er gjenbruk fra avisas tidligere saker.

– Dette er eget verk, og vel så det, sier Pedersen.

– Mange burde skjelve

– Hva tenker du om sitatsakens sammenblanding mellom fortellerstemme og sitater?

– Det synes jeg er uheldig, og det er ikke normal praksis å gjøre det. Her har vi gjort en glipp i gjengivelsen av opplysningene, sier Pedersen.

Han legger til:

– Når man har en fortellerstemme som sier «han kjente på lettelse», så har vedkommende i mitt hode sagt dette til journalisten bak fortellerstemmen, så jeg skjønner at man kan ha gått på en sånn feil. Men jeg skjønner også at motparten reagerer på det, selv om jeg ikke ser på dette som et kjempebrudd.

Redaktøren avslutter:

– Hvis man skal bli dømt for en sak som dette, er det mange aviser som burde skjelve litt fremover.

– Særtrekk vi kan kjenne igjen

Journalisten har også snakket med studentene bak podkasten, Embla Rostad Lillegaard og Marie Staberg.

De påpeker at det gikk nærmere tre uker fra podkasten ble publisert til avisa kom med sin sitatsak, og at de mange tidligere sakene Bodø Nu viser til først og fremst er refererende faktasaker om selve hendelsen og straffesaken.

– For oss handler likheten i sitatsaken om særtrekkene vi kan kjenne igjen fra vår sak. Vi har brukt tid, utarbeidet en historie, gjort både research og etterarbeid, sier Staberg.

– I saken dommen handler om, ser vi at de har kopiert fortellergrepene vi har brukt, sier Lillegaard.

Ikke tilgjengelig på nett

Journalisten gjengir sitatsaken slik den har blitt oversendt fra Bodø Nu.

Sitatsaken er for tiden ikke å finne hos Bodø Nu selv, siden avisa nylig har byttet publiseringsløsning, opplyser Pedersen.

Ved publisering henviste Bodø Nu kun til «Fengselspodden», uten å lenke til episoden eller fortelle at podkasten var produsert av studenter ved Nord universitet. Dette ble lagt til i ettertid.

Powered by Labrador CMS