Anders Nyland og BA vant frem med sin sak i lagmannsretten. Foto: Martin Huseby Jensen

BA vant bildesak - igjen

- Dette er full frifinnelse, sier redaktør Nyland.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Det er litt over ett år siden Bjarte Larsen og hans mor Helene Larsen valgte å anke dommen fra Bergen tingrett til lagmannsretten.

De to krevde erstatning fra Bergensavisen for bruk av private bilder med Bjarte Larsens ektefelle, den savnede ektefelle Dung Tran Larsen. Deres advokat Arild Dyngeland har tidligere gjort det klart at 13 av de 15 bildene avisen har brukt er hentet inn og brukt uten samtykke fra de to.

Les også: BA vant retten til bildebruk

Jeg forventer at vi vinner

Følger tidligere dom

Tingretten frifant avisen for bildebruken og slo fast at det var naturlig å bruke bildene i etterlysningen av den savnede kvinnen. Retten påpekte da at familien var de eneste som hadde bilder av den savnede.

Nå følger Gulating lagmannsrett i samme spor. Larsens har anket på grunnlag av brudd på åndsverkloven.

Under bevisføringen i lagmannsretten kom det fram at politiet har en interesse i at bildene som publiseres er tatt så nær opp til forsvinningsdato som mulig. På den måten er ytre kjennetegn så identiske som det lar seg gjøre.

«Imidlertid er man også interessert i forskjellige bilder som viser den savnede i forskjellige situasjoner, fordi folk assosierer ulikt. Et annet bildetilfang enn det politiet umiddelbart besitter, kan derfor være av betydning for saken», heter det i dommen.

Det bemerkes også at politiet og pressen sjelden eller aldri møter innsigelser fra opphavsmenn mot å bruke verk i forbindelse med etterlysning eller etterforskning.

«Forståelsen for ønsket om oppklaring er hos de fleste så sterk at man aldri reiser spørsmål av opphavsrettslig karakter.»

Personvern ivaretatt

Retten tolker loven som at pressen i en slik sammenheng kan benytte seg av bildematerialet uavhengig av åndsverkloven. Det vises også til at det ved bruk av bildene er tatt hensyn til andre personer som er avbildet.

«Disse er sladdet ved avisens bruk av bildene. Etter lagmannsrettens oppfatning er da hensynet til personvern i forhold til disse personene tilstrekkelig ivaretatt.»

Dommen gir BA fullt ut medhold i bildebruken, mens lagmannsretten – i motsetning til tingretten – mener partene skal bære sine egne saksomkostninger.

– Det er en smule overraskende, sier ansvarlig redaktør Anders Nyland. – Vi må drøfte om vi skal forfølge dette videre. Men dommen er full frifinnelse. Det er jeg glad for. Både på avisens egne vegne og på vegne av norsk presse. For dette er en seier for ytringsfriheten.

Powered by Labrador CMS