Edda vil brekke sentralt

Alle avisene kan bli redigert i Oslo.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Siden jul har en gruppe ledet av utviklingsredaktør Geir Bakken i Edda Media vurdert og drøftet mulighetene for å samle deskene til de forskjellige avisene i mediekonsernet.

Forskjellige modeller

Representant for NJ Edda Magne Henriksen i gruppen forteller at gruppen ikke har sagt ja eller nei, men utreder hvordan avisene i Edda Media skal brekkes om i fremtiden.

Utredningsgruppen som også omfatter to medlemmer fra grafisk samt redaktørene Erling Omvik, Geir Arne Bore og Vibeke Jørgensen ser ifølge konserndirektør Stig Finslo på tre forskjellige driftsmodeller:

• en ytterligere effektivisering av dagens ordning

• en regional samling av deskene 

• en nasjonal desk.

– Det er fordeler og ulemper ved alle modeller. Vi ønsker å få dette utredet og vil drøfte alternativene med våre redaktører denne uken, sier Finslo.

Filmsatsmuligheter

Utredningsgruppen begynte sitt arbeid ved juletider og den første delrapporten ble levert i mars. Den var da innom ledergruppen og redaktørforumet i Edda Media, før den ble sendt tilbake til gruppen som senere har hatt et avsluttende møte om den og avventer et vedlegg om filmsatsparagrafen fra Finslo. Endringene vil åpne for ny turnusordning på desken.

Journalisten får opplyst at Finslo har levert et notat om konsekvensene av den nye avtalen. Notatet vil bli gjort til gjenstand for videre drøfting i forbindelse med prioritering av de mulige løsningene mediekonsernet går for.

Fra ledelseshold i Edda bedyres det at prosjektet ikke er et nedbemanningsprosjekt, men en omstilling. Målt har ifølge Finslo vært å bruke mindre ressurser på sideproduksjon, og mer på produksjon av innhold innenfor ressursene konsernet i dag rår over.

Norsk Journalistlag i Edda skriver i et notat om den fremtidige sideproduksjonen at “det beste vil være å beholde og utvikle produksjonsmiljøene lokalt.”

Pilotprosjekter

I notatet signert NJ Eddas leder Carine Johansen, anbefales det snarere å gjennomføre et regionalt pilotprosjekt for å skaffe seg erfaringer før en endelig konklusjon fattes.

Det påpekes at selve prosjektet kan bidra til fremmedgjøring fordi ingen av grafikerne vil ha noen nær tilhørighet til produktene som produseres dersom ledelsen bestemmer å flytte produksjonen sentralt eller regionalt.

Videre skriver NJE i rapporten at de er usikre på hvor mye ressurser som faktisk frigjøres ved en samling av desken.

– Fra vårt ståsted virker det helt urealistisk å tro at et sentralt sideproduksjonssenter trenger under halvparten av de grafiske ressursene som finnes i Edda Media, heter det.

Særlig knytter fagforeningen bekymringene sine til såkalt malstyring, eller geometrier. Mange av Edda Medias mediehus har arbeidet kort med denne type produksjon, og flere mediehus er fortsatt i det NJE kaller “geometriens barndom”.

Det vises også til Nye Värmlands-Tidning hvor en slik sentralisering er gjennomført, men likevel er effektiviteten lavere enn i Edda Media.

Powered by Labrador CMS