Slik ser arkitektkontoret 4B seg for at Marienlyst kan bli seende ut. Nedre del av Blindern er oppe til venstre og Marienlyst skole nede til høyre. Foto: 4B Arkitekter/NRK

Oslo kommunes plan- og bygningsetat vil gi NRK høy boligandel på Marienlyst

Men ønsker seg også næring og undervisning.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fem år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

I forrige uke skrev Journalisten at NRK advarer om at de ikke kan flytte fra hovedkontoret på Marienlyst dersom tomten ikke kan utvikles med en høy andel boliger.

Årsaken til at spørsmålet har dukket opp er at naboene Universitetet i Oslo og Opplysningsvesenets Fond ønsker å utvikle en kunnskapsklynge i området.

– Dersom universitetet når fram med ønskene blir det ikke noe flytting, sa lokaliseringsdirektør Jon Espen Lohne i NRK til Journalisten i forrige uke.

- Marienlysteiendommen må kunne utvikles bymessig med høy utnyttelse og høy boligandel, har allmennkringkasteren skrevet i et brev til Plan- og bygningsetaten (PBE) i Oslo kommune.

Ikke bare boliger

På spørsmål fra Journalisten sier etatsdirektør Ellen S. de Vibe at PBE gjerne ser at det bygges en «betydelig andel» boliger på tomten.

– Hvor stor denne andelen blir må vi vurdere nærmere i den videre planprosessen. Dette vil blant annet bli påvirket av hensyn til natur og bygninger som må bevares på tomten, hva byplangrepet blir og hvordan gode utearealer sikres, sier Vibe i en e-post.

Samtidig sier hun at tomten til NRK er attraktiv og at den egner seg for flere formål.

– Etaten ønsker en utvikling som kan huse både boliger, undervisningsformål og næringsformål. Det videre planarbeidet skal utforske hvilken miks av formålene som er hensiktsmessig.

Ellen S. de Vibe. Foto: Rolf Sandnes/ Plan- og bygningsetaten

Radiohuset og Store Studio er allerede fredet. Forslag til etterbruk som har vært på bordet er hotell i nærheten av universitet, videregående skole og andre undervisningsfasiliteter.

– Tomten er egnet for større utbygging. Vi ser for oss bebyggelse som er lavest ned mot Radiohuset og Store Studio, og som så trapper seg opp mot Blindernveien på samme måte som eksisterende boligbebyggelse og regulerte studentboliger langs Blindernveien.

Vibe understreker også at det er viktig for Oslo å beholde NRK i kommunen.

I prosessen videre skal NRK fremme et planprogram som skal på høring. Deretter skal en konsekvensutredning på ny høring før saken går til politisk behandling, først i bystyret og byutviklingskomitéen før bystyret fatter endelig vedtak, trolig neste år.

Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen. Foto: Geir Olsen/NTB scanpix

Arbeidsmøter i høst

Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) karakteriserer dialogen om reguleringen mellom etaten og NRK som god.

– Over sommeren er det planlagt to arbeidsmøter for å se på mulighetene for middels og høy andel boliger. Byrådet ønsker å tilrettelegge for at NRK kan bli i Oslo og jeg er overbevist om at vi kan finne gode løsninger både for NRK og kommunen, sier Hanna E. Marcussen i en e-post til Journalisten.

Powered by Labrador CMS