«Juristforbundet ser hvor viktig innsynsreglene er for å holde en helt nødvendig og demokratisk kontroll med myndighetene og offentlig sektor», skriver Sverre Bromander, president i Juristforbundet.

DEBATT:

En farlig vei for Justisdepartementet

Det er vanskelig å forstå at regjeringens lovforslag i det hele tatt vurderes som nødvendig. Bare at det fremmes, gir grunn til bekymring, mener Juristforbundet.

Publisert Sist oppdatert
  • Dette er et debattinnlegg. Innlegget uttrykker skribentens egne synspunkter.

I vår sendte regjeringen ut et lovforslag som går på at interne dokumenter ikke skal være en del av de offentlige journalene.

Juristforbundet mener at de foreslåtte endringene vil bidra til en innskrenking i offentlighetens rett til innsyn, og at lovforslaget ikke bygger på reelle og saklige behov.

Forventer at lovforslaget trekkes

En sentral del av bakgrunnen for forslaget er at Sivilombudet har påpekt at retten til innsyn også gjelder krav om innsyn i interne dokumentregistre, noe forvaltningsorganer må ha for å holde oversikten over sine egne dokumenter.

Flere har reagert negativt på dette lovforslaget, blant annet Norsk Journalistlag (NJ), som skrev i Aftenposten at «Regjeringens lovforslag om å fjerne alle spor av såkalte organinterne dokumenter fra postlister og dokumentoversikter, må stanses».

Juristforbundet er helt enige med NJ i dette. Det er en farlig vei Justisdepartementet her har beveget seg inn på. Vi forventer at dette forslaget blir lagt bort etter høringsrunden og at justisministeren får øynene opp for hvilke negative konsekvenser dette forslaget kan få.

Må tåle offentlighetens lys

Juristforbundet ser hvor viktig innsynsreglene er for å holde en helt nødvendig og demokratisk kontroll med myndighetene og offentlig sektor. Åpenhet og gjennomsiktighet er helt grunnleggende. Dersom noe ikke tåler offentlighetens lys, bør det i utgangspunktet ikke forekomme.

Så må man selvfølgelig ha noen viktige, men snevre, unntaksregler der dette er helt nødvendig. Men dette lovforslaget er, etter vår vurdering, noe veldig annet enn helt nødvendige unntaksregler.

Juristforbundet mener det i størst mulig grad bør praktiseres offentlighet både i statens- og kommunenes saksdokumenter. Det vises til offentleglova § 1, der formålet med loven er å legge til rette for at offentlig virksomhet er åpen og gjennomsiktig.

Hemmelighold kan redusere tilliten

Åpenhet styrker informasjons- og ytringsfriheten, demokratisk deltakelse, rettssikkerhet, tillit og kontroll med forvaltningen.

Et slikt unntak for journalinnføringer vil bidra til en mistanke om at forvaltningen ønsker mer hemmelighold av sine interne arbeidsprosesser, noe som igjen vil redusere både tilliten til forvaltningen og borgernes rettssikkerhet.

Det er vanskelig å forstå at forslaget vurderes som nødvendig i det hele tatt. Bare at det fremmes, gir grunn til bekymring. Det er ikke lenge siden vi sluttet opp om at svaret var «Mer demokrati, mer åpenhet!». 

Nå vurderer altså Justisdepartementet den motsatte veien.

Powered by Labrador CMS